Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Terapisessioner under koronapandemin: Trotecs luftrenare skapar utrymme för säkra möten.
 1. Användningar
 2. Luftrengöring
 3. Luftrening för psykoterapeuter

Terapisessioner under koronapandemin:

Trotecs luftrenare skapar utrymme för säkra möten.

Koronapandemin har tagit många psykoterapeuter på sängen.

Begränsningarna i det dagliga livet, såsom förbud mot att gå ut, kontaktförbud, föreskrivna hemkontor, men också stängda skolor, daghem och vårdinrättningar - allt detta har satt sina spår i samhället. Många vuxna lider av ångeststörningar, existentiell rädsla och depression under pandemin. Men pandemin har inte heller lämnat barn och ungdomar oskadda. Utvärderingen av flera studier visar att frekvensen av psykiska symtom också ökat bland barn. Hos ett stort antal flickor och pojkar kunde man konstatera sjukdomar som krävde behandling, t.ex. symptom på hyperaktivitetsstörning med uppmärksamhetsunderskott eller trotsiga reaktioner och raseriutbrott och därmed kännetecken för oppositionell beteendestörning. Detta har lett till en kraftig ökning av efterfrågan på psykoterapeutisk behandling.

Betydande ökning av antalet patientförfrågningar

Enligt en undersökning från det tyska psykoterapeuternas förbund (DPtV) gjordes förra året i genomsnitt 4,9 förfrågningar om terapi per vecka. I år är siffran redan 6,9 förfrågningar och andelen psykoterapeuter som får mer än tio patientförfrågningar per vecka har till och med fördubblats. Enligt undersökningen är det dock bara var fjärde patient som begär en konsultation som får en tid för ett första samtal. Den federala föreningen för läkare inom den allmänna sjukförsäkringen (KBV) avvisar telefonkonsultationer för nya patienter, vilket DPtV har krävt sedan en tid tillbaka.

Följande gäller fortfarande: Endast de som varit på mottagningen minst en gång under de senaste sex kvartalen före konsultationen betraktas som "kända" och kan utnyttja telefonkonsultationen. Akut behandling utan personlig kontakt, t.ex. via psykoterapeutisk videosession, blir därmed nästan omöjlig. En situation som är lika påfrestande för patienter som för terapeuter.

Hög risk för koronasmitta under psykoterapeutiska sessioner.

Många terapeuter plågas dock av ett betydligt större bekymmer. Den höga frekvensen av patienter i praktiken ökar också oundvikligen den personliga risken för koronainfektion. Eftersom psykoterapisessioner sker ansikte mot ansikte är risken för att deltagarna smittar varandra särskilt stor. Även om en patient är vaccinerad, frisk eller testad negativ - risken för smitta finns bokstavligen i luften.

Aerosoler är permanent utspridda i rummet.

Ett flertal vetenskapliga studier visar att aerosolpartiklar som bär på SARS-CoV-2-viruset kan spridas över flera meter under andning och främst under tal, och att de kan förbli smittsamt svävande i rumsluften i upp till flera timmar. Att bära mun-näsa-mask skyddar tillförlitligt mot större droppar, men inte helt mot inandning av dessa små aerosolpartiklar. Under en 40-minuters terapisession i ett dåligt ventilerat rum är det därför nästan omöjligt att undvika att andas in luft som tidigare inandats och utandats av den person som sitter mittemot - och som därmed eventuellt är kontaminerad med smittsamma coronavirus. För att göra saken ännu värre är pauserna mellan de tätt inbördes tidsbestämda behandlingstillfällena vanligtvis så korta att det inte finns tillräckligt med tid för att ventilera rummet tillräckligt efter en behandling. Eventuella viruspartiklar stannar därför kvar i rumsluften och ökar med varje behandlingstillfälle.

Trotecs högpresterande luftrenare minskar infektionsrisken på mottagningen.

Mobila högpresterande luftrenare från Trotec ger ett högt skydd mot luftburna infektionsrisker under terapisessioner. Speciellt utformade för aerosolfiltrering och utrustade med ett högeffektivt HEPA-filter av filterklass H14 (certifierat enligt EN 1822), reducerar rumsluftrenare i TAC-serien samt den högpresterande luftrenaren AirgoClean One design, som är speciellt utvecklad för läkarmottagningar, antalet aerosolpartiklar i rummet med upp till 99,995 procent - och det efter bara några minuter.

Det tar bara 6 till 15 minuter för en högpresterande luftrenare av typen TAC V+ att halvera virusbelastningen i ett område på 80 kvadratmeter. I mindre rum sker halveringen till och med efter bara 3 minuter! Tack vare den tekniska luftfiltreringen renas rumsluften kontinuerligt i HEPA-filtret och befrias från patogener som SARS-CoV-2 eller influensavirus, men också från bakterier, allergener eller fina dammpartiklar. Detta minskar avsevärt risken för indirekt smitta, även under längre möten.

Luftreiniger sorgen für sicherere Therapiegespräche

Lufthygien skapar utrymme för en förtroendefull samtalsatmosfär.

Ett annat skäl till att använda mobila luftrenare är det personliga välbefinnandet under behandlingen. Det ostörda utbytet mellan terapeut och patient står i centrum för varje terapisession. Bullerkällor bör därför minskas så att samtalsstämningen inte påverkas negativt. Öppna fönster för att ventilera rummet med frisk luft kan därför endast genomföras i begränsad omfattning. Ventilation blir ännu svårare när vintern närmar sig - med utomhustemperaturer kring fryspunkten. Då sjunker rumstemperaturen oundvikligen med varje fönsterventilation. Resultatet blir exploderande uppvärmningskostnader. För att inte tala om det faktum att svala inomhustemperaturer också minskar känslan av välbefinnande. Med hjälp av en mobil högpresterande luftrenare kan man dock minska ventilationsintervallen utan att åsidosätta patientens egenvård och hälsoskydd.

Bra att veta: Moderna högpresterande luftrenare som TAC V+ renar luften nästan ljudlöst. Med en ljudnivå på bara 31 dB(A) är en TAC-rumsluftrenare lika tyst som ett armbandsur som tickar, medan vägtrafikbuller kan nå en ljudnivå på upp till 65 dB(A).

På många mottagningar, sjukhus och sjukvårdsinrättningar har därför högpresterande luftrenare från TAC använts sedan pandemins början för att ge bästa möjliga skydd för läkare och patienter mot aerogen överföring av coronaviruset.

Bevisad effektivitet för okontaminerad psykoterapi

Vetenskapliga studier visar att Trotecs högpresterande luftrenare är mycket effektiva när det gäller att förhindra indirekt infektion med coronaviruset - framför allt de mycket uppskattade studierna av professor Christian Kähler. Aerosolexperten från München kunde i sina studier bevisa att virusbelastningen i slutna rum på mycket kort tid kan minskas till en nästan ofarlig nivå med hjälp av högpresterande luftrenare av typen TAC V+.

Förebyggande i praktiken: En hållbar investering i hälsa och välbefinnande

Infektionsförebyggande lösningar från Trotec möjliggör en säker och okomplicerad återgång till det normala i den dagliga interaktionen - trots Corona. Även under de årligen återkommande influensavågorna kan våra CO2-trafikljus, högpresterande luftrenare i TAC-serien samt designluftrenarna i AirgoClean-serien effektivt skydda mot en aerogen infektion med influensavirus. De jämförelsevis låga investeringskostnaderna uppvägs av fördelarna med maximalt skydd mot infektioner. De mobila högpresterande TAC-luftrenarna och designluftrenarna i AirgoClean-serien finns tillgängliga i Trotecs nätbutik samt i den stationära Trotec-butiken i Heinsberg.

Vi ger dig gärna personlig rådgivning om våra tekniska lösningar för smittskydd:  

Trotec GmbH, telefon: +49 2452 962-777, e-post: kam@trotec.de

Köpa

Rumsluftrenare TAC ECO II visa i Trotecs nätbutik

Rumsluftrenare TAC ECO II

Du sparar: 24.000,00 Kr

36.999,95 Kr 12.999,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Rumsluftrenare TAC ECO TOWER visa i Trotecs nätbutik

Rumsluftrenare TAC ECO TOWER

Du sparar: 24.000,00 Kr

36.999,95 Kr 12.999,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Rumsluftrenare TAC M II basaltgrå/svart visa i Trotecs nätbutik

Rumsluftrenare TAC M II basaltgrå/svart

Du sparar: 24.500,00 Kr

42.999,95 Kr 18.499,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Rumsluftrenare TAC M TOWER basaltgrå/svart visa i Trotecs nätbutik

Rumsluftrenare TAC M TOWER basaltgrå/svart

Du sparar: 25.000,00 Kr

43.999,95 Kr 18.999,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Rumsluftrenare TAC V+ II basaltgrå/svart visa i Trotecs nätbutik

Rumsluftrenare TAC V+ II basaltgrå/svart

Du sparar: 28.500,00 Kr

51.999,95 Kr 23.499,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Rumluftsrenare TAC V+ TOWER basaltgrå/svart visa i Trotecs nätbutik

Rumluftsrenare TAC V+ TOWER basaltgrå/svart

Du sparar: 28.500,00 Kr

51.999,95 Kr 23.499,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

H14 -högeffektiv luftrenare AirgoClean® ONE visa i Trotecs nätbutik

H14 -högeffektiv luftrenare AirgoClean® ONE

Du sparar: 9.000,00 Kr

20.999,95 Kr 11.999,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 11 E med HEPA-filter visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 11 E med HEPA-filter

Du sparar: 700,00 Kr

1.299,95 Kr 599,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 110 E visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 110 E

Du sparar: 1.450,00 Kr

2.149,95 Kr 699,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-Luftrenare AirgoClean® 140 E visa i Trotecs nätbutik

Design-Luftrenare AirgoClean® 140 E

Du sparar: 2.600,00 Kr

4.349,95 Kr 1.749,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-Luftrenare AirgoClean® 145 E visa i Trotecs nätbutik

Design-Luftrenare AirgoClean® 145 E

Du sparar: 2.600,00 Kr

4.349,95 Kr 1.749,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 150 E visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 150 E

Du sparar: 2.100,00 Kr

2.949,95 Kr 849,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 170 E med HEPA-filter visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 170 E med HEPA-filter

Du sparar: 1.550,00 Kr

3.399,95 Kr 1.849,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 171 E med HEPA-filter visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 171 E med HEPA-filter

Du sparar: 2.000,00 Kr

3.649,95 Kr 1.649,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 200 E visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 200 E

Du sparar: 3.450,00 Kr

4.699,95 Kr 1.249,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 250 E visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 250 E

Du sparar: 3.850,00 Kr

5.899,95 Kr 2.049,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Högeffektiv luftrenare AirgoClean® 350 E visa i Trotecs nätbutik

Högeffektiv luftrenare AirgoClean® 350 E

Du sparar: 4.550,00 Kr

8.099,95 Kr 3.549,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Downloads

Hämtar...
 • Notariat och certifiering under Corona-pandemin

  Coronapandemin ställer notarierna inför helt nya utmaningar. Även vid de högsta incidenserna måste notariekontoret förbli öppet och besökbart, eftersom ett stort antal officiella notariella handlingar har en systemkritisk betydelse. "Äldre eller svårt sjuka personer kan till exempel vara beroende av att man på kort sikt förbereder och bestyrker testamenten eller andra dödsdispositioner samt...

  Mer information
 • Keimfri inomhusluft i restauranger och matsalar

  Corona-avstängningen har ställt framför allt restauratörer i förgrunden vid ett existentiellt vägskäl. Reserverna smälter, tiden är knapp, och tillsammans med hopp om successiva avspänningsåtgärder kommer frågan om effektiva hygienkoncept för att skydda personal och gäster. En viktig hygienkomponent för att skydda mot aerogena infektioner är att hålla rumsluften fri från virus genom effektiv...

  Mer information
 • Bakterie- och virusfri rumsluft i läkarmottagningar

  Den som går till husläkaren i tider av skenande influensa, mag-tarminfektion eller andra jämförbara infektionssjukdomar måste oftast dela väntrummet med snyftande, hostande eller till och med febriga sittgrannar. Även när man går till tandläkaren eller ögonläkaren delar man denna potentiella fara när en stor del av befolkningen drabbas av t.ex. en influensaepidemi. Detta är ingen trevlig...

  Mer information
 • Luftkonditioneringsapparater, fläktar? Nej! Luftrenare!

  Farlig halvkunskap, osanningar och rekommendationer om luftkonditioneringsapparater och luftrenare sprids som en löpeld i sociala medier, och inte bara under Corona-dagarna. Luftkonditioneringsapparater varnas för att vara virusspridare. Enkla fläktar framhålls som ett skydd mot smittsamma aerosoler i luften. Oavsett om fönstret är öppet eller stängt. Vad är sant? Vad behöver vi veta om...

  Mer information
 • Bakterie- och virusfri inomhusluft i daghem

  Infektionssjukdomar är inte ovanliga i förskolor, barnomsorg och liknande vårdinrättningar. Förutom de välkända barnsjukdomarna som påssjuka, mässling, röda hund, vattkoppor, kikhosta och ringorm är diarrésjukdomar och övre luftvägsinfektioner också vanliga. Med coronaviruset SARS-CoV-2 har ytterligare en infektionssjukdom dykt upp, som utgör en enorm utmaning för i synnerhet pedagoger. Detta...

  Mer information
 • Bakterie- och virusfri inomhusluft i skolor

  En hållbar omstart av den ordinarie skolverksamheten gör det också absolut nödvändigt att ha ett bevisligen effektivt hygienkoncept för virusfri andningsluft i klassrummet. Här utgör coronaviruset SARS-CoV-2 en enorm utmaning för lärare, städpersonal och rektorer. Inte ens regelbunden sprut- och torkdesinfektion skyddar mot detta virus, som sprids mindre genom smet- och droppinfektion än...

  Mer information
 • Virusfiltrerad rumsluft på hotell och konferensanläggningar

  Hotell- och restaurangbranschen har drabbats särskilt hårt av de fortfarande märkbara effekterna av coronaviruset. Nästan alla hotell var tvungna att stänga först och kommer förmodligen att behöva lida av konsekvenserna under lång tid även efter den globala pandemin. Så länge rädslan för att smittas av coronaviruset är större än den vanliga bekvämligheten på hotellet kommer många gäster att avboka...

  Mer information
 • Bakteriefri rumsluft med H14-virusfiltrering i kontor och offentliga utrymmen

  Öppna kontorslandskap, museer, offentliga institutioner och myndigheter har ett gemensamt problem: i områden med ett stort antal besökare finns det alltid en risk att patogena suspenderade partiklar, allergener, sporer, bakterier och virus sprids genom rumsluften. Det kan vara när man förnyar ett identitetskort på det lokala medborgarkontoret, när man registrerar eller avregistrerar en bil på...

  Mer information
 • Virusfri inomhusluft på klubbar och diskotek

  På många håll kämpar klubbar och diskotek med efterdyningarna av Corona-krisen. Medan restauranger och butiker har öppnat igen, har klubbar och diskotek ännu inte gjort det - förmodligen för att de ofta ses som potentiella hotspots för virus. Det är just denna aspekt som kräver effektiva hygienkoncept med vilka operatörer kan säkerställa maximalt smittskydd för sina gäster och personal genom...

  Mer information
 • Luftrenare med H14-virusfiltrering för fitnessstudior och terapirum

  Fitnessstudiooperatörer, privatpraktiserande fysioterapeuter och sjukgymnaster känner väl till problemet: beroende på årstid och temperatur stagnerar luften i tränings- eller behandlingsrummet bokstavligen - trots att det finns ett ventilationssystem. Dessutom förorenas den luft vi andas av suspenderade partiklar som damm, kväveoxider och formaldehyd, men också av osynliga patogener som virus och...

  Mer information
 • Dammfria byggplatser med hjälp av luftrengörare

  På byggplatsen blir det dammigt värre. Särskilt när olika stäm-, slipnings-, kapnings- och fräsningsarbeten görs och vid borttagning av gammalt puts eller kakel. Oftast använder hantverkare andningsskydd, vilket gör att de måste lägga ner mycket tid på rengöring. Mycket effektivare och hälsosammare är det att använda luftrengörare som suger upp dammet innan det lägger sig på ytor och i lungan.

  Mer information
 • Rengöring av inomhuslufttekniska anläggningar

  Ren inomhusluft på arbetsplatsen och i offentliga byggnader är inte bara föreskrivet enligt lagen, den bidrar även i hög grad till det dagliga välbefinnandet. Den regelbundna rengöringen av inomhuslufttekniska anläggningar säkerställer att luften förblir ren. För att kunna filtrera uppslammade ämnen enligt föreskrift hittar leverantörer passande luftrengörare med HEPA-filter för sin utrustning.

  Mer information