Stålindustri

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Stålindustri

Luftavfuktare inom stålindustrin

Professionella system för droppavskiljning ända till torrhållning i stållager

Inom stålindustrin finns många processer där vätskor måste skiljas och fuktighet ledas bort. Det börjar vid produktionen, där kemiska förluster och emissioner reduceras genom droppavskiljning. Dessutom skyddas anläggningen och viktiga komponenter mot skadlig korrosion när de målinriktat avfuktas. Och även vid stålprodukternas lagring bör en viss luftfuktighet hållas, så att produkterna inte förstörs av korrosion och oxidation. För en anpassad torrhållning inom stålindustrins samtliga områden erbjuder Trotec idealiska lösningar - både som permanenta system och som uthyrningssystem.

Under produktionen är det inom stålindustrin enormt viktigt med låg luftfuktighet när det gäller reducering av kemiska förluster och emissioner och produkternas optimala lagring. Ett exempel är driften av en betningsanläggning där kemikalier för behandling av stål används. Redan under stålprodukternas tillverkning får bestämda luftfuktighetsvärden inte överskridas för att inte äventyra processen och för att skydda de ibland mycket känsliga maskinerna mot skadlig fukt.

Detta diagram visar korrosion på stål

Bästa lagringsförhållandena

En låg luftfuktighet krävs alltid även vid stålprodukternas lagring. Annars kan oxidation och korrosion bildas på de kalla ytorna där fuktighet avlagras, som kan skada produkterna och till och med göra dem obrukbara. Korrosion av stål börjar redan vid en relativ luftfuktighet på över 50 procent. Ligger den relativa fuktigheten över 50 procent, är oxidationshastigheten upp till 2 000 gånger högre än vid en lägre relativ luftfuktighet. Det gäller alltså att undvika användningen av vatten i närheten av lagerlokaler och att installera en aktiv och framför allt effektiv luftavfuktning. Därmed bibehålls inte bara de metalliska produkternas höga kvalitet, utan också kasseringskvoten minskas.

Skydda känslig utrustning och maskiner

Förutom lagringen av stålprodukter är det viktigt att även övrig utrustning som kompressorer, turbiner och gasturbinfilter skyddas mot fukt och därmed mot korrosion. Sådan utrustning påverkas mycket negativt av felaktiga fuktighetsvärden - eftersom maskiner älskar torr luft. Till skillnad från oss människor mår maskiner och produktionsanläggningar bäst i extremt torr luft. Bara så kan korrosionsproblem undvikas.

Pålitliga partners när det gäller luftavfuktning

Flytande droppar uppstår överallt där gaser eller vätskor skiljs åt. De orsakar i regel avsevärda tekniska problem vid produktionen. För att säkra effektiviten på hela anläggningen och för att förhindra ökad kassering erbjuder Trotec kraftfulla lösningar för luftavfuktningen: stationära TTR-adsorptionstorkar. Dessa avfuktar lagerlokalen effektivt och produkterna skyddas mot fukt på bästa sätt. Den fuktiga luften förs genom en rotor, vars hygroskopiska yta adsorberar fuktigheten. Därefter leds luften som torr luft in i lagerlokalen igen.

Översiktligt: de aktuella klimatvärdena

För att alltid vara på den säkra sidan kan luftfuktighetsvärdena snabbt och tillförlitligt mätas inom stålindustrins samtliga områden. Fuktmätare och framför allt klimatdatalogger från Trotec är starka och exakta mätinstrument när det handlar om klimatiska detaljer.

Bästa tipset: industriservice

Vilken avfuktningseffekt krävs i vilket område? Vilken modell lämpar sig bäst? Dessa och många andra frågor besvarar våra kompetenta experter på Trotec-industriservice. Våra medarbetare kommer gärna till dig för att analysera dina behov och hjälper dig om du har frågor beträffande installationen. För att kunna följa de allt strängare riktlinjerna för stålindustrin, är det viktigt att hitta den rätta lösningen, så att anläggningens lönsamhet inte lider.

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Trotec:s produkter för stålindustrin