Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Luftavfuktare inom stålindustrin
 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Stålindustri

Luftavfuktare inom stålindustrin

Professionella system för droppavskiljning ända till torrhållning i stållager

Luftavfuktare inom stålindustrin

Professionella lösningar för alla arbetssteg

Inom stålindustrin finns många processer där vätskor måste skiljas och fuktighet ledas bort. Det börjar vid produktionen, där kemiska förluster och emissioner reduceras genom droppavskiljning. Dessutom skyddas anläggningen och viktiga komponenter mot skadlig korrosion när de målinriktat avfuktas. Och även vid stålprodukternas lagring bör en viss luftfuktighet hållas, så att produkterna inte förstörs av korrosion och oxidation. För en anpassad torrhållning inom stålindustrins samtliga områden erbjuder Trotec idealiska lösningar - både som permanenta system och som uthyrningssystem.

Under produktionen är det inom stålindustrin enormt viktigt med låg luftfuktighet när det gäller reducering av kemiska förluster och emissioner och produkternas optimala lagring. Ett exempel är driften av en betningsanläggning där kemikalier för behandling av stål används. Redan under stålprodukternas tillverkning får bestämda luftfuktighetsvärden inte överskridas för att inte äventyra processen och för att skydda de ibland mycket känsliga maskinerna mot skadlig fukt.

Bästa lagringsförhållandena

En låg luftfuktighet krävs alltid även vid stålprodukternas lagring. Annars kan oxidation och korrosion bildas på de kalla ytorna där fuktighet avlagras, som kan skada produkterna och till och med göra dem obrukbara. Korrosion av stål börjar redan vid en relativ luftfuktighet på över 50 procent. Ligger den relativa fuktigheten över 50 procent, är oxidationshastigheten upp till 2 000 gånger högre än vid en lägre relativ luftfuktighet. Det gäller alltså att undvika användningen av vatten i närheten av lagerlokaler och att installera en aktiv och framför allt effektiv luftavfuktning. Därmed bibehålls inte bara de metalliska produkternas höga kvalitet, utan också kasseringskvoten minskas.

Skydda känslig utrustning och maskiner

Förutom lagringen av stålprodukter är det viktigt att även övrig utrustning som kompressorer, turbiner och gasturbinfilter skyddas mot fukt och därmed mot korrosion. Sådan utrustning påverkas mycket negativt av felaktiga fuktighetsvärden - eftersom maskiner älskar torr luft. Till skillnad från oss människor mår maskiner och produktionsanläggningar bäst i extremt torr luft. Bara så kan korrosionsproblem undvikas.

Detta diagram visar korrosion på stål

Pålitliga partners när det gäller luftavfuktning

Flytande droppar uppstår överallt där gaser eller vätskor skiljs åt. De orsakar i regel avsevärda tekniska problem vid produktionen. För att säkra effektiviten på hela anläggningen och för att förhindra ökad kassering erbjuder Trotec kraftfulla lösningar för luftavfuktningen: stationära TTR-adsorptionstorkar. Dessa avfuktar lagerlokalen effektivt och produkterna skyddas mot fukt på bästa sätt. Den fuktiga luften förs genom en rotor, vars hygroskopiska yta adsorberar fuktigheten. Därefter leds luften som torr luft in i lagerlokalen igen.

Översiktligt: de aktuella klimatvärdena

För att alltid vara på den säkra sidan kan luftfuktighetsvärdena snabbt och tillförlitligt mätas inom stålindustrins samtliga områden. Fuktmätare och framför allt klimatdatalogger från Trotec är starka och exakta mätinstrument när det handlar om klimatiska detaljer.

Använd vår bästa praxis industriell tjänst

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec

Eftersom varje industriföretag har sina egna karakteristiska processer, system och rum, kräver varje luftbehandlingslösning också en fallspecifik enhetskonfiguration. Sammanfattningsvis är det ofta svårt att beräkna de kombinerade effekterna av luftströmmar, luftfuktighetsförhållanden och temperaturfluktuationer på en rent teoretisk grund, till exempel i slussområden eller på transportbanor. Resultatet: Onödiga merkostnader på grund av överbelastade krav eller - ännu värre - i praktiken otillräckligt fungerande lösningar.

Du kan lita på våra experter

Erfarna luftkonditioneringsspecialister behövs för att exakt beräkna behoven inom industrin och utveckla skräddarsydda koncept för luftkonditionering. Lita på vårt team av experter och tjänsterna inom industritjänsterna: Vi analyserar den individuella behovssituationen tillsammans med dig på plats, bestämmer de specifika enhetskraven och utarbetar en skräddarsydd projektlösning ända fram till den exakta placeringen av enheterna.

Våra industrikonsulter informerar dig gärna personligen på tel. +49 2452 962-777 om vår bästa praxis inom industriservice. Eller så kan du helt enkelt skicka en förfrågan direkt till våra branschexperter med dina personliga krav. Vi svarar snabbt!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Trotec:s produkter för stålindustrin

Användningsexempel för stålindustrin

 • Torkning av tryckluft

  Produktionsstopp beror oftast på för mycket vattenånga i maskiner och anläggningar och korrosion i rörledningar. För fuktig tryckluft måste därför under alla omständigheter undvikas. En effektiv möjlighet är användningen av effektstarka lufttorkar. Svaret på frågan hur torr tryckluften måste vara för att säkerställa optimala produktionsvillkor och för att skydda maskiner och anläggningar, ligger i...

  Mer information
 • Kabelreparation

  Industrikablar är ofta utsatta för extremt tuffa omgivningsvillkor. Defekter kan uppstå som kan medföra strömavbrott - många gånger under en längre tid. För att undvika allvarliga produktionsstopp eller för att så snabbt som möjligt kunna avhjälpa dessa, lokaliseras kabelbrott och kabeldefekter med hjälp av infrarödtermografin. För en effektiv reparation av kablar inom industrin används de...

  Mer information