Wallscanner
  1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Lokalisering och detektering
  4. Wallscanner

Wallscanner

Väggscannern sparar tid och nerver: Den detekterar järn, trä och spänningsförande ledningar under puts, gips eller betong

Wallscanner BI15

Våra väggskanner

BI15 - Praktisk universell lokaliseringsapparat som borrnings- och nivilleringshjälp

Adjö borrskador – BI15 väggscanner skonar borrmaskiner och nerver lika mycket, för detta multifunktionella mätdon lokaliserar förutom järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller eller spänningsförande ledningar även på ett pålitligt sätt träunderkonstruktioner, som t.ex. finns under puts, gips eller betong.

Lär dig mer!

BI20 - Oumbärlig detektor som borrnings- och orienteringshjälp

Väggscannern BI20 detekterar tillförlitligt inte bara järn och ickejärnmetaller samt spänningsförande ledningar utan även träunderkonstruktioner, som befinner sig under t.ex. puts, gips eller betong.

Lär dig mer!

Wallscanner

Alla Wallscanner i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Wallscanner, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Wallscanner från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig