Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Professionell infrarödtermometer med multipunkt-laserteknik
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Temperatur
 4. Kontakt- och IR-termometer
 5. TP7 infrarödtermometer

Pyrometer TP7

Professionell infrarödtermometer med multipunkt-laserteknik

TP7
TP7
TP7

En sån infrarödtermometer som TP7 har du nog aldrig sett förut, eftersom den användningsoptimerade, tyska industridesignen på denna professionella pyrometer är 100 % Trotec och bruksmönsterskyddad.

TP7 övertygar inte bara med sitt unika yttre utan även med sitt inre. En distansfaktor på 40:1 garanterar exakta mätresultat även på små objekt långt bort.

Genom det breda temperaturområdet från -50 °C till +1 000 °C och den beröringsfria mätprincipen, lämpar sig den robusta TP7 utmärkt för temperaturmätningar på svårtillgängliga, heta, rörliga eller farliga mätställen.

Träffar multipunkten exakt

Som du kan vänta dig av en professionell IR-termometer, är TP7 utrustad med många användningsorienterade funktioner, t.ex. materialspecifik inställning av emissionsgraden, visning av maximumvärde eller permanent mätning.

Här bör särskilt nämnas den innovativa multipunkt-lasertekniken på TP7. I stället för att antingen bara visa mätmålet med en enskild laser eller endast mätytans storlek med en dubbellaser, förenar multipunkt-lasern på TP7 båda teknologierna och garanterar en både enkel och exakt visning av mätobjektet:

Medan en central mållaser visar mätpunkten, visualiserar åtta extra laser mätytans randpunkter, vilket möjliggör exakta mätningar på kort tid.

Praktisk larmvisning genom ändring av displayens färg

Ytterligare en praktisk och tidsbesparande funktion på TP7 är den larmstödda ändringen av displaybelysningens färg. Användardefinierade larmgränsvärden för ett undre och ett övre mätvärde kan matas in i apparaten. Så snart det inställda gränsvärdet underskrids blinkar displayen blått och när gränsvärdet överskrids blinkar den rött. Dessutom ljuder en akustisk signal både vid över- och underskridning. 

Genom den intuitiva färgvisningen ser du direkt om den uppmätta temperaturen ligger inom målvärdets förinställda område. Därmed kan även stora områden snabbt mätas utan att man behöver vara uppmärksam på enskilda mätvärden.

En kort förklaring av den optiska upplösningen:

Den optiska upplösningen (D:S) definierar förhållandet mellan mätavstånd och mätytans diameter. Denna förstoras vid tilltagande avstånd från mätobjektet. Infrödtermometern beräknar då av mätytans alla temperaturer, en genomsnittlig temperatur.

Ju större mätytan alltså är, desto mindre exakt blir mätresultatet. Omvänt gäller: ju högre pyrometerns optiska upplösning är, desto mindre blir mätytan och desto mer exakt blir mätningen.

Med inkopplad bakgrundsbelysning blir displayen på TP7 grön. Vid aktiverad larmfunktion blinkar displayen blått så snart mätvärdet underskrider larmgränsvärdet, vid överskridning blinkar den rött.
Bakgrundsbelyst display med färgändring vid temperaturlarm
TP7 har en hög optisk upplösning på 40:1 och är utrustad med ett multipunkt-lasersikte som visar både mätpunkten och mätytans randpunkter.
TP7 med multipunkt-laserteknik och hög optisk upplösning

Med TP7 har du en professionell infrarödtermometer för många användningsområden.

Display med bakgrundsbelysning
Vid aktiverad bakgrundsbelysning blir displayen grön och går därmed lätt att avläsa även i mörker.
Low-larmvisning genom blått blinkande display och larmsignal
Med low-larmet kan du definiera ett nedre larmgränsväde. Så snart den användardefinierade larmtröskeln underskrids, blinkar displayen blått och en larmsignal ljuder. Praktiskt för t.ex. en snabb detektering av köldbryggor.
High-larmvisning genom rött blinkande display och larmsignal
Även när ett definierat, övre temperaturlarmvärde överskrids, ljuder en larmsignal och displayen blinkar rött. Genom ändringen av displayens färg kan även stora områden snabbt mätas utan att man behöver observera varje enskilt mätvärde.
Stort temperaturmätområde från -50 °C till +1 000 °C
Det stora mätområdet på TP7 från -50 °C till +1 000 °C möjliggör många olika mätningar. Tack vare ett multipunkt-lasersikte ser du alltid både mätningens målpunkt och mätytans storlek.
Kontakt- och IR-termometer

Alla Kontakt- och IR-termometer i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Kontaktni i IR-termometar, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Kontakt- och IR-termometer från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Praktiska fördelar:

 • Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
 • Optisk upplösning 40:1
 • Beröringsfri yttemperaturmätning från -50 °C till +1 000 °C
 • Multipunkt-lasersikte för samtidig visning av mätpunkt och mätyta
 • Fritt inställbar emissionsgrad från 0,1 till 1,0
 • High-low larmvisning genom ändring av displayens färg och en larmsignal
 • Display med bakgrundsbelysning
 • Avstängningsautomatik
 • Användningsoptimerad tysk industridesign – skyddad formgivning

Köpa

Infraröd termometer / Pyrometer TP7 Multipoint laser visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.003.012
Optik
  Optisk upplösning (D:S) 40:1
  Minsta mätyta 25,4 mm
Temperatursensor infraröd [°C]
  Mätområde min. | Temperatursensor infraröd [°C] -50
  Mätområde max. | Temperatursensor infraröd [°C] 1 000
  Precision max. [°C] | Temperatursensor infraröd
  Precision < -4°C
  Precision -4°C till 65 °C
  Precision > 65 °C
  Precision < 20 °C
  Precision = 20 °C
  Precision -50 °C till 20 °C (-58 °F till 68 °F) ± 2,5
  Precision 21 °C till 300 °C ± 1
  Precision 301 °C till 1 000 °C ± 1,5
  Precision 21 °C till 400 °C
  Precision 401 °C till 800 °C
  Precision 800 °C till 1 600 °C
  Reproducerbarhet -50 °C till 20 °C ± 1,3
  Reproducerbarhet 21 °C till 1 000 °C ± 0,8 / ± 0,5
  Reproducerbarhet 21 °C till 1 200 °C
  Reproducerbarhet 1 201 °C till 1 600 °C
  Precision 20 °C till 500 °C (68 °F till 932 °F)
  Precision 500 °C till 1 000 °C (932 °F till 1 832 °F)
  Precision 1 000 °C till 1 850 °C (1832 °F till 3 362 °F)
  Reproducerbarhet 20 °C till 1 000 °C (68 °F till 1 832 °F)
  Reproducerbarhet 1 000 °C till 1 850 °C (1832 °F till 3 362 °F)
Temperatursensor infraröd [°F]
  Mätområde min. | Temperatursensor infraröd [°F] -58
  Mätområde max. | Temperatursensor infraröd [°F] 1 832
  Precision ± min. [°F] 4,5
  Precision max. [%] 1
Integrerad temperatursensor [°C]
  Mätområde min. | Integrerad temperatursensor [°C]
  Mätområde max. | Integrerad temperatursensor [°C]
  Precision ± min. [°C]
  Precision ± max. [°C]
Integrerad temperatursensor [°F]
  Mätområde min. | Integrerad temperatursensor [°F]
  Mätområde max. | Integrerad temperatursensor [°F]
  Precision ± < 23 °F till 150 °F °F [°F]
  Precision ± > 150 °F [°F]
Daggpunkttemperatur [°C]
  Mätområde min. | Daggunkttemperatur [°C]
  Mätområde max. | Daggpunkttemperatur [°C]
  Precision
Luftfuktighet
  Mätområde min. | Luftfuktighet [%]
  Mätområde max. | Luftfuktighet [%]
  Precision [%] | Luftfuktighet
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 50
  Drift - min. rel. luftfuktighet [% r.F.] 10
  Drift - max. rel. fuktighet (icke kondenserande) [%] 90
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - max. temperatur [°C] 60
  Lagring - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 80
Display
  LCD
  Monokrom
Gränssnitt
  USB
  Kontaktanslutning för typ-K temperatursensor
Minneshantering
  Dataminne intern Flash
Apparatstyrning
  Tryckknappar
  Knappsats
Skyddsklass
  IP54
  IP65
Temperatursensor
  Aktiveringstid < 150 ms
  Spektral känslighet 8 ~ 14 µm
Laser (målvisning)
  Klass Klass 2
  Våglängd [nm] 630 ~ 670
  Effekt [mW] 1
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 9V-blockbatteri
  Extern (USB)
Husutförande
  Plast
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 122
  Bredd (utan förpackning) [mm] 49
  Höjd (utan förpackning) [mm] 160
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,224
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Transportväska
  Bruksanvisning
  Kontakttemperatursensor typ K
  Väska
  USB-kabel
  Ministativ
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
Funktioner och utrustning
  tillkopplingsbar multipunktlaser
  Avstängningsautomatik
  Larmfuktion akustisk
  Optisk larmfunktion genom olikfärgad LED-belysning (röd/grön/blå)
  Larmfunktion med användardefinierade gränsvärden
  Visningsupplösning 0,1 °C
  Kontinuerlig mätfunktion
  Emissivitet inställbar från 0,1 till 1,0
  LCD-visning med bakgrundsbelysning
  Maximalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Temperaturmätenhet-omkopplingsfunktion °C/°F
  Akustiskt daggpunktlarm
  Bargraph-indikator för snabb identifiering av kondensationsrisk
  Batteristatusvisning
  Differensvärdesvisning
  Användningsbar för programstödd mätserieinspelning
  Emissionsgrad fast vid 0,95
  Motsvarar DIN 10955:2004
  Uppfyller kraven i LFGB, §31
  HACCP-LED-snabbindikator
  Maximalvärdesindikator
  Minimalvärdesvisning
  Öppet målvisir
  Stativgängsanslutning
  Timer-funktion
  Visuellt daggpunktslarm
  Extra materialtemperaturmätning med integrerad istickssensor typ-K
  Extra temperaturmätning med extern sensor typ-K
  Tillkopplingsbar enskild laserpointer
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Kurser

Downloads

Hämtar...

Downloads (<2018)

Hämtar...