B 300 B 250 B 200 eco B 400 B 500 trådlös

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Befuktning
  4. Avdunstningsluftfuktare

Mobila luftfuktare

för automatisk optimal reglering av luftfuktigheten i affärslokaler och bostäder, bibliotek, museer etc.

Rätt fuktad och tempererad luft förebygger skador!

Värdeförlust genom torr luft: Särskilt i slutna, uppvärmda rum sjunker ofta den relativa luftfuktigheten långt under det optimala värdet mellan 45 - 55 %. Möbler, antikviteter, målningar, musikinstrument och böcker kan skadas allvarligt av för torr luft. I telefoncentraler och datorrum kan elektrostatiskt laddade databärare orsaka dyra störningar.

Genom pålitlig fuktsättning och filtrering av rumsluften kan värdefulla eller känsliga konst- och inredningsföremål skyddas och bevaras!

Praktiska fördelar:

  • Värdeskydd genom fuktoptimering
  • Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet i varje apparatklass
  • Automatisk hygrostatstyrd reglering av luftfuktigheten i rum upp till 420 m²

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig