Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Mikrowellen-Strahlungsmessgerät BR16
  1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Emission
  4. Mikrovågsmätare

Mätare för mikrovågsstrålning

Enkel mätning av potentiellt skadlig mikrovågsstrålning - t.ex. orsakad av läckande mikrovågsutrustning, radioöverföringsmaster eller WLAN-routrar.

Mikrowellen-Strahlungsmessgerät BR16

Snabb upptäckt av exponering för mikrovågsstrålning

Mikrovågsstrålning är luktfri och osynlig, men beroende på intensiteten är den inte ofarlig i längden. De högfrekventa fälten, som i vardagligt tal kallas elektrosmog, kan spridas i vågor från strålningskällan, störa andra elektriska anordningars funktion och även påverka människokroppen. Elektromagnetisk strålning tränger igenom tunna väggar, konventionella fönster och takpannor och kroppen reagerar på dessa fält som en antenn.

Med våra strålningsmätare i BR-serien från Trotec kan mikrovågsstrålning från alla högfrekventa apparater som arbetar i ISM-bandet 2,45 GHz detekteras. Perfekt t.ex. i hushållet eller på kontoret.

Möjliga hushållsapparater och installationer med mikrovågsstrålning är t.ex:

  • äldre eller läckande mikrovågsugnar i köket.
  • Sändande master och vissa mobiltelefonnät.
  • Trådlösa videoöverföringssystem.
  • Radiosändare och fjärrkontroller.
  • Bluetooth-apparater.
  • WLAN-routrar och WLAN-förstärkare.

Handhållna mätinstrument för att upptäcka störningskällor och läckage.

Så länge de tillämpliga gränsvärdena och säkerhetsåtgärderna iakttas är mikrovågorna faktiskt ofarliga. Skadade apparater med bristfällig avskärmning kan däremot bli en källa till fara och visa läckstrålning som ibland är skadlig för hälsan. Dessutom blir olika mikrovågsutrustningar störningskällor på grund av ogynnsam placering i hushållet och påverkar t.ex. WLAN:s eller andra trådlösa anslutningars prestanda. Oavsett om det är en läckande mikrovågsugn, WLAN-router, mobiltelefon eller sändningsmast - med våra lätta handhållna mätinstrument kan skadlig eller störande mikrovågsstrålning upptäckas på ett tillförlitligt sätt och tillverkarens specifikationer om maximal effekttäthet för apparater med mikrovågsstrålning kan kontrolleras.

Elektrosmog i bilen: ombordelektronik, sätesvärme och handsfree-system

Även i bilen genererar extra tillbehör som uppvärmda säten och Bluetooth handsfree-kit högfrekvent strålning. Eftersom metallkroppen förhindrar urladdning till utsidan, reflekteras strålkällorna inuti fordonet, vilket leder till ökad exponering för strålning.

Mät och var säker: BR16 varnar dig för farliga strålningskällor

Om det uppmätta värdet ligger över ICNIRP:s maximala gräns på 5 mW/cm² varnar strålningsmätaren BR16 automatiskt användaren med en kombination av ett pip och en röd blinkande lysdiod under displayen. På så sätt kan orsaker till för höga strålningsnivåer spåras lika enkelt som störningskällor som orsakar tekniska problem i hemmet eller på jobbet.

Saker att veta om EMF-strålning:

De flesta länder i världen följer rekommendationerna från Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) när de sätter gränsvärden i högfrekvensområdet. Det gör Tyskland också. De nuvarande rekommendationerna för ICNIRP-gränsvärden varierar beroende på applikation och ligger mellan 0,2 och 5 mW/cm². Till exempel är det tillåtna emissionsgränsvärdet för köksmikrovågsugnar enligt DIN EN 60335-2-90 5 mW/cm², medan det nuvarande gränsvärdet för UMTS-frekvenser i Tyskland enligt Federal Immission Control Ordinance 26 (BlmSchV) är ca. 1 mW/cm².cm². Värden över ett gränsvärde på 5 mW/cm² klassas enhälligt som skadliga.

Mikrowellen-Strahlungsmessgerät BR16
Mikrowellen-Strahlungsmessgerät BR16
Mikrowellen-Strahlungsmessgerät BR16

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig