Oops, an error occurred! Code: 2024052921390904e3a62e

Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Mobila laserpartikelräknare är den optimala lösningen för övervakning, kvalitetssäkring och bedömning av luftkvaliteten.
  1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Luftkvalitet
  4. Partikelräknare

Partikelräknare för luftkvalitetsmätningar

Mobila laserpartikelräknare är den optimala lösningen för övervakning, kvalitetssäkring och bedömning av luftkvaliteten.

BQ30 partikelmätare
Partikelräknare PC220
Partikelräknare PC200

Mätanordning för exakt kontroll av luftkvaliteten

De ergonomiskt formade partikelräknarna PC200 och PC220 upptäcker tillförlitligt problematiska koncentrationer och källor av skadliga partiklar i rum, ventilationssystem och inom den industriella tillverkningen. Förutom luftkvalitetsmätningen, mäter de mobila partikelräknarna även relevanta klimatparametrar i omgivningen som luftfuktighet, lufttemperatur, daggpunkt och våtkulstemperatur. Den integrerade digitalkameran möjliggör en foto- och videodokumentation av mätomgivningen. Det stora antalet funktioner som dessa mobila, ISO-21501-4-konforma mätinstrument är utrustade med, kompletteras med den integrerade dataloggern för protokollföring av mätdata under längre tid.

Användningsmöjligheterna för laserpartikelräknaren PC200 och PC220

Luftkvalitetsmätning inomhus: En sund rums- och andningsluft är viktig för välbefinnandet på arbetsplatsen och i bostaden. Produktiviteten försämras av förorenad och med skadliga ämnen (aerosoler, damm, sot och bakterier) belastad luft. Däremot främjar en optimal luftkvalitet prestationsförmågan och skapar ett produktivt arbetsklimat. Trotec partikelräknarna PC200 och PC220 mäter koncentrationen av skadliga ämnen i luften som överskrider gränsvärdena och tar reda på källorna, på arbetsplatsen och i bostaden. Den integrerade dataloggern för kvalitetssäkringen dokumenterar iakttagandet av de lagligt föreskrivna gränsvärdena.

Förebyggande åtgärder inom processtekniken: Inom den industriella tillverkningen är teknisk renhet absolut nödvändig. Föroreningar i produktionsomgivningen genom mikro- och nanopartiklar, orsakar optiska och funktionella bristfälligheter på produkten. Laserpartikelräknarna PC200 och PC220 är de bästa mätinstrumenten när det gäller förebyggande åtgärder inom tillverkningsprocessen.

Teknisk byggnadsmanagement: Felaktiga eller förorenade ventilationsanläggningar är orsaken till hälsovådliga luftkvalitetsproblem. Därför föreskriver lagstiftaren ett regelbundet underhåll. Med PC200 och PC220 mäter klimattekniker belastningen av skadliga ämnen i ventilationssystem, lokaliserar källan till deras uppkomst och kontrollerar filtrets effektivitet.

Technische Daten im Vergleich

Alla Partikelräknare i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Partikelräknare, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Partikelräknare från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig