Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Partikelmätinstrument BQ30
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Luftkvalitet
 4. Partikelräknare
 5. BQ30 partikelmätinstrument

BQ30 partikelmätinstrument

Luftkvalitetsmonitor för att kontrollera belastningen av findamm och CO2

Partikelräknare för luftkvalitetsmätningar

Diskussionen om luftens findammsbelastning och dess effekter på hälsan är numera en självklarhet. Men varför är findamm så farligt? Principiellt skiljer man vid mätningen mellan de båda partikelfraktionerna PM10 och PM2,5.

Under PM10 sammanfattas alla partiklar med en maximal diameter på 10 µm, och PM2,5 omfattar alla partiklar med en diameter under 2,5 µm. Dessa partiklar kan inte ses med blotta ögat. De är så pass små att speciellt partiklar i storleken PM2,5 kan tränga in i lungblåsorna. Ännu mindre partiklar under 1 µm kan till och med komma in i blodkärlen.

Vi är omgivna av många, potentiella findammskällor varje dag. Oavsett om du bor eller arbetar vid en mycket trafikerad väg eller nära ett industriområde kan du utgå ifrån att andningsluftens belastning av findamm är förhöjd. I rum eller byggnader där många människor befinner sig stiger dessutom CO-halten drastiskt. 

Men även så alldagliga saker som matlagning, dammsugning, tobaksrök eller rök från levande ljus eller emissioner från värmekällor som ugnar eller skorstenar kan direkt påverka rumsklimatet och därmed välbefinnandet. En förhöjd koncentration av findamm och CO2-halten i luften kan inte bara påverka det allmänna välbefinnandet utan även orsaka koncentrations- och sömnstörningar och ge olika allergiska reaktioner. På lång sikt höjer findamm risken för hjärt- eller blodcirkulationsstörningar, luftvägssjukdomar och till och med lungcancer.

Med det praktiska partikelmätinstrumentet BQ30 har du alltid koll på värdena för findamm, CO, lufttemperatur och luftfuktighet. På så vis kan du förbättra rumsklimatet genom tillförsel av frisk luft eller genom en effektiv användning av luftrengörare,, luftfuktare eller luftavfuktare .

Med den kompakta långtids-luftkvalitetsmonitorn BQ30 kan du tillförlitligt och exakt mäta både kritiska findammskoncentrationer och CO2-belastningar i luften. Den praktiska allround-mätaren mäter dessutom lufttemperaturen och luftfuktigheten.

Mobila laserpartikelräknare är den optimala lösningen för övervakning, kvalitetssäkring och bedömning av luftkvaliteten.

BQ30 display – god

På den stora 3-tums färg-LCD-displayen på BQ30 går det att samtidigt läsa av partikelmassakoncentrationen i luften, CO2-halten, lufttemperaturen, den relativa luftfuktigheten, datum, aktuell tid och batteriets laddningsstatus. Dessutom visar en bargraf-indikator i färg med en blick om partikelbelastningen är ”inom det gröna området”.

BQ30 display – normal

Luftkvalitetsmonitorn BQ30 visar optiskt med olika gula nyanser, om de uppmätta värdena för PM10/PM2.5-partiklar befinner sig inom det "normala" området. Visas indikeringen i rött föreligger en ”medelhög” belastning. Med utgångspunkt från fördefinierade gränsvärden går det att ställa in individuella tröskelvärden.

BQ30 display – dålig

Växlar indikeringens färg i displayen till violett resp. mörklila, föreligger en entydig överskridning av de fördefinierade gränsvärdena för partikelmängden. För att kortvarigt förbättra den dåliga luftkvaliteten bör man t.ex. vädra ordentligt. Även värdena för CO2-halten i luften framställs separat i olika färgnyanser.

Informationsblad partikelräknare BQ30

Överblick över ditt skrivbord. Oavsett i vilket arbets- eller vardagsrum du vill ha kontroll över luftkvaliteten, med BQ30 är du alltid på den säkra sidan!

Informationsbladet för luftkvalitetsmonitorn BQ30 är enkelt att ladda ner här

BQ30 möjliggör en kvantitativ mätning av findamm
Ett mänskligt hår har en diameter på ca 50 till 70 µm. Att jämföra med diametern på inandningsbara dammfraktioner (PM10) och respirabla partiklar (PM2.5).

Håll kontrollen på hus- och findammskoncentrationen, sot och pollen

Den användarvänliga, mobila luftkvalitetsmonitorn detekterar och kvantificerar massakoncentrationer av alla slags findammspartiklar. Dessutom mäter mätaren med hjälp av lasertekniken problemlöst minsta luftförorening i storleken PM2.5 och PM10 i mikrogram per kubikmeter.

BQ30 möjliggör även en effektiv långtidskontroll av partikelbelastningen via inställbara, regelbundna tidsintervaller. Upp till 5 000 dataposter kan sparas, där både PM-koncentrationer och registreringsdatum registreras. Alla dessa data framställs valfritt med grafiska kurvor översiktligt i en stor 3-tums färgdisplay.

Vad massakoncentrationer i partikelstorlek PM2,5 beträffar, går det med BQ30 att definiera förinställda gränsvärden. När dessa överskrids utges ett akustiskt larm. Dessutom finns färgindikator-framställningar i sex nivåer med respektive larm-nivåer som hjälper vid en snabbedömning om partikelkoncentrationen är ok till mycket kritisk.

Allround-mätare för övervakning av rumsklimatet

Den lätthanterliga allround-mätaren mäter med sina sonder dessutom ytterligare hälsorelevanta parametrar för rumsklimatet som exempelvis CO-belastningen i ppm, lufttemperaturen från -20 till 70 °C och luftfuktigheten från 0 till 100 % RF. Mätvärdena för PM10 och CO visas i displayen med en automatiskt växlande visning. Ytterligare en färgindikator i tre nivåer kompletterar den användarvänliga framställningen av just dessa båda parametrar beträffande en god till dålig luftkvalitet. 

Luftkvalitetsmonitorn BQ30 med sina exakta mätresultat, den sladdlösa, långvariga batteridriften, den låga vikten och de kompakta måtten är den perfekta följeslagaren, överallt där en eventuell hälsorisk pga. findamms- och CO-belastning ska påvisas.

Tekniska detaljer för BQ30

BQ30
Långtids-luftkvalitetsmonitor för att samtidigt registrera koncentrationen av partikelmassa i luften. Visning av CO2-belastningen, den aktuella rumstemperaturen och luftfuktigheten i rummet.
BQ30
3-tums färgdisplay för samtidig visning av alla uppmätta parametrar. Automatiskt växlande visning av alla uppmätta klimatparametrar.
BQ30
Mätning av findamm med max. diameter PM2.5 och PM10. Drift med batteri eller elnät möjlig.
BQ30
En extra färgvisning med akustisk larmautomatik underlättar snabb mätning av kritiska partikelkoncentrationer.

Technische Daten im Vergleich

Alla Partikelräknare i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Partikelräknare, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Partikelräknare från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Praktiska fördelar:

 • Långtids-luftkvalitetsmonitor för att samtidigt registrera koncentrationen av partikelmassa i luften
 • Mätning av findamm med max. diameter PM2.5 och PM10
 • Visning av CO2-belastningen, den aktuella rumstemperaturen och luftfuktigheten i rummet
 • Minne för upp till 5 000 dataposter
 • Bargraf-indikator
 • En extra färgvisning med akustisk larmautomatik underlättar snabb mätning av kritiska partikelkoncentrationer
 • Avstängningsautomatik
 • 3-tums färgdisplay för samtidig visning av alla uppmätta parametrar
 • Drift med batteri eller elnät möjlig
 • Inställbar ljusstyrka på displayen
 • Automatiskt växlande visning av alla uppmätta klimatparametrar
 • Visning av datum och tid
 • Språkurval
 • Visning av batteriets laddningsstatus

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Köpa

Övervakare för CO2-luftkvalitet och partikelmätare BQ30 visa i Trotecs nätbutik

Övervakare för CO2-luftkvalitet och partikelmätare BQ30 DEAL

Du sparar: 449,96 Kr

1.049,95 Kr 599,99 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.205.098
Partikelkoncentration
  Antal kanaler 2
  Kanalstorlekar 2,5 µm, 10 µm
  Räknelägen Kumulativ
  Räkningseffektivitet 100 %
  Detektortyp Light scattering
Omräkning partikelmassa
  Mätområde min. | Omräkning partikelmassa [µg/m³] 0
  Mätområde max. | Omräkning partikelmassa [µg/m³] 2 000
  Upplösning | Omräkning partikelmassa [µg/m³] 1
Koldioxid (ppm)
  Mätområde min. | Kolmonoxid [ppm] 0
  Mätområde max. | Kolmonoxid [ppm] 9 999
  Precision ± | Kolmonoxid [%] 5
  Upplösning | Kolmonoxid [ppm] 1
Lufttemperatur
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] -20
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] 70
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] -4
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] 158
  Precision [°C] 2
  Upplösning [°C] 0,1
  Upplösning [°F] 0,1
Relativ luftfuktighet
  Mätområde min. | Relativ luftfuktighet [% r.F.] 0
  Mätområde max. | Relativ luftfuktighet [% r.F.] 100
  Precision 0 % - 20 % [%] 5
  Precision 20 % - 80 % [%] 3,5
  Precision 80 % - 100 % [%] 5
  Visningsupplösning [% r.F.] 0,1
Display
  3" TFT LCD-skärm
Minneshantering
  Dataminne intern Flash Intern Flash
Energiförsörjning
  Internt batteri (Li-ion)
  Via nätspänning
  Batterityp 1 x 3,7 V Li-Po-batteri
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 50
  Drift - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 100
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 85
  Bredd (utan förpackning) [mm] 75
  Höjd (utan förpackning) [mm] 155
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,36
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Li-Po-batteri
  Mini-USB-kabel
  Laddare (USB 5 V, 1 A)
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Massakoncentration PM2,5/PM10
  CO2
  Temperatur [°C]
  Temperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
Funktioner och utrustning
  automatiskt växlande visning av alla uppmätta klimatparametrar
  Simultanmätning PM2,5 och PM10
  Mätning av temperatur, relativ luftfuktighet, CO2, konfigurerbar mäthastighet, valfri XY-grafik
  Automatic Baseline Calibration
  Larmfunktion optisk
  Larmfuktion akustisk
  Minne för ca 5 000 mätvärden
  Bar-graph indikatordisplay
  Datum
  Tid
  Bildskärmens ljusstyrka inställbar
  Avstängningsautomatik
  Visning av batteriets laddningsstatus

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...