Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Avfuktning
  4. Investeringsskydd för dina torkar

Investeringsskydd för dina torkar

Att låta vattenskador torka i temperaturer över 35 grader minskar torkens hållbarhet till under 35 %

Med denna enkla "35-gradersregel" kan man på ett avsevärt sätt höja torkens hållbarhet!

Extremt hög luftfuktighet och samtidigt mycket höga temperaturer gör att särskilt kyltorkar snabbt når nivåer över det effektområde som de klarar av.

Detta handlar dock inte om vilken kvalitet komponenterna håller, utan ren fysik, och detta gäller för alla kyltorkar på marknaden, oberoende av tillverkare.

Medan en kondenstork vid moderat luftfuktighet runt 70 % r.F. fortfarande utan problem kan arbeta upp till 35 °C, leder en mycket hög luftfuktighet i kombination med hög rumstemperatur till att den fuktiga rumsluften tillförs betydligt mer energi, som kylmedlet också måste "avarbeta".

Till följd av detta stiger trycket på kylmedlet, vilket leder till en destruktiv belastning av kompressorn.

Luftavfuktare fortsätter till att börja med att arbeta, men långt över sin gräns, så att säga i det "mörkröda området", vilket leder till att hållbarheten minskar dramatiskt.

Ändå måste kondenstorkar användas, exempelvis vid vattenskadesanering eller byggtorkning – adsorptionsluftavfuktare är ekonomiskt sett inget ändamålsenligt alternativ.

Därför ger vi dig följande praktiska råd för att skydda värdet:

Det är lätt att förlänga kyltorkarnas livslängd med flera år om man under byggtorkningen på sommaren eller uttorkningen av vattenskador alltid ser till att rumstemperaturen ligger en bit under 35 °C!

Vid den tekniska uttorkningen efter vattenskador kan detta enkelt realiseras genom att man direkt låter den varma processluften ledas bort från rummet via den i Qube integrerade anslutningsmuffen direkt med en 50 mm slang.

Om det inte är möjligt att leda bort luften kan isoleringsskikttorkningsanläggningen även installeras utanför rummet som ska torkas och slangarna dras med dörrslitsdysan PlanoPro.

Processluften i isoleringstorken som används är till stor del medansvarig för uppvärmningen av rumstemperaturen – oberoende av modell eller tillverkare. Därför förfogar isoleringstorkar med turbomotor från Trotec över ett termoskydd som automatiskt stänger av apparaten vid ca 40 till 45 °C, beroende på klimatvillkoren. Qube+ är därutöver utrustad med en sensorstödd termoskydd-funktion som inledningsvis switchar apparaten ner på nivå 1 vid hot för överhetning och därefter – beroende av temperaturförloppet – sensorövervakad på normaldrift eller i avstängningtillstånd igen. Tack vare detta skydd förlängs inte bara livslängden på isoleringstorken och luftavfuktaren avsevärt, den förebygger också termiska skador på material i rummet och byggmaterialet hos kunden.

Oavsett om det handlar om byggtorkning eller under en vattenskadesanering, vattentransporten i byggmaterial sker vid för höga temperaturer enbart per diffusion istället för kapillärt – en effektiv uttorkning sker överhuvudtaget inte längre vid temperaturer över 45 °C.