Så lätt kan torkning av isoleringsskikt vara: Qube+

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vattenskadesanering
 4. Isoleringsskikttork
 5. Qube+

Hur lätt som helst. Plus mycket mer. Qube+

Med Qube+ kan du ersätta ett jämförbart MultiQube-torn med en enda apparat för torkning av isoleringsskikt, som dessutom har 20 % mer yteffekt och ändå är 50 % lättare och 50 % mindre.

Därför går även transporten från servicefordonet till skadestället 100 % snabbare. En installation med flera apparater med tidskrävande slangdragning bortfaller helt. Ställ upp, anslut, sätt på – klart!

Mer teknik krävs inte, i Qube+ finns redan allt integrerat och redo att anslutas: En kraftfull VX-5-turbin-isoleringstork, en vattenavskiljare, ett filtersystem i fyra steg och en effektiv ljuddämpare – ultrakompakt förenade i en robust, stapelbar aluminiumkonstruktion som ger betydligt fler fördelar jämfört med en lösning med flera apparater, samtidigt som kostnaderna sjunker.

Dina medarbetare kommer också att tacka dig: 50 % mindre att bära, lyfta, släpa, stapla – 100 % mindre slangdragning, kabeldragning, lindning – 20 % mindre att montera!

Unik integrallösning – endast hos Trotec!

Världsunik integrallösning:

 • VX-5-turbin
 • Vattenavskiljare WA 4i
 • HEPA-filtermodul
 • Ljuddämpare NR 19

Allt komplett anslutningsklart installerat – lätt, kompakt och kraftfull – den enda integrallösningen på hela marknaden! Qube+ definierar våra kriterier för den mest energieffektiva isoleringsorken för hela branschen som en både ekonomisk och energetiskt överlägsen lösning!

Praktiska fördelar:

 • Proffskvalitet ”Made in Germany” –
  Original Trotec-fabrikation
 • Ersätter 4 apparater: vattenavskiljare, HEPA-filter, ljuddämpare och sidokanalskompressor upp till en effekt på 3 kW
 • Upp till 75 % mindre än konkurrerande konstruktioner
 • 50 % mindre att bära, lyfta, stapla
 • Så snabbt och enkelt att installera som inget annat system
 • Helautomatiskt alltid den mest effektiva torkningseffekten tack vare HiDry-automatiken
 • Kontrollindikering av effekten i färg via Optiflow-NT-multifunktionsdisplay
 • Extra HEPA-filtrering ­kostnadsbesparande endast om den behövs
 • Väger endast 27 kg

Dessa fördelar erbjuder Qube direkt från start:

 • Upp till 20 % mer yteffekt jämfört med ett likvärdigt MultiQube-system
 • Adaptronisk effektstyrning för flexibla yttorkningar med undertryck, från 10 m² till 85 m²
 • Snabbast möjliga torkning genom den världsunika HiDry-automatiken för alla effektnivåer
 • En Qube ersätter 4 apparater:
  vattenavskiljare, HEPA-filter, ljuddämpare och alla sidokanalskompressorer i effektklasserna mellan 0,4 kW och 3 kW
 • Ett flexibelt filtersystem där HEPA-filtret endast används vid behov sänker kostnaderna
 • Upp till 75 % mindre än konkurrerande lösningar
 • 50 % mindre att bära, lyfta, stapla
 • 100 % snabbare och enklare att installera utan tidskrävande förbindelseslangar
 • DA-4-gränssnitt för fjärrövervakning i realtid av anläggningens status och torkningens fortskridande
 • Optiflow-NT-multifunktionsdisplay med statusvisning i klartext och färgbelysning för effektkontroll
 • Digital räknare för drifttimmar och energiförbrukning
 • Integrerat termoskydd för att förebygga skador på torkar, inventarier och byggmaterial
 • Tyst läge för nattdrift
 • Förslitningsfritt manöverfält med pekfunktion

Och ännu mer fördelar erbjuder nu Qube+:

Optimerad ljudutveckling – nu ännu tystare (8 - 10 dB(A)), motsvarar subjektivt en halvering av ljudstyrkan
Ännu tystare
Ännu smartare styrningsprogram – nyutvecklat för tryckoptimerad volymström och samtidigt högre energieffektivitet
Ännu smartare styrningsprogram
Extra Eco effektnivå (nivå 1) – ännu flexiblare vid torkning av även små ytor
Extra Eco effektnivå
Sensorstött termoskydd med regenerationssekvens och automatisk avstängning
Sensorstödd termoskyddsfunktion
MID-kompatibel energiräknare
MID-kompatibel energiräknare
2 x 2 snabblås för förbättrad formslutning och mer transportsäkerhet
Effektivare mobilitet
TTKwic-läge för tömning av kondensvatten på anslutna luftavfuktare även i avstängt tillstånd
TTKwic-läge
Optimerad hantering genom höjdjusterbart teleskophandtag
Teleskophandtag
Fjäderkontaktplatta för ännu bättre formslutande kontakt och snabbare åtkomst
Ännu bättre formslutande förbindelse
Knapplåsfunktion – förbättrat skydd mot felaktig användning
Knapplåsfunktion
Ännu motståndskraftigare manöverfältkonstruktion med bildskärmsskydd
Ännu motståndskraftigare manöverfältkonstruktion
Tack vare förbättrad trådlös förbindelse ännu lättare att demontera för underhållsarbeten
Lätt avtagbar turbomotorenhet

Upp till 75 % mindre storlek än konkurrerande konstruktioner

50 % mindre jämfört med en likvärdig MultiQube-installation och upp till 75 % mindre än konkurrenternas konstruktioner

Liten orsak, stor verkan: Tack vare den mycket kompakta konstruktionen möjliggör användningen av Qube+ upp till 100 % mer arbetsproduktivitet och upp till 300 % mer lagerproduktivitet.

Med Qube+ avhjälps alla tidsödande arbeten i ett slag – och därmed profiterar du på en extrem produktivitetsökning vid saneringsarbeten:

Disponera färre apparater som måste förflyttas per skadefall, mindre lagerbehov, mer utrustning per resa i servicefordonet, snabbare på- och avlastning, snabbare transport från fordonet till skadestället, snabbare installation, snabbare demontering, mindre rengöringsbehov.

Sammantaget kan man genom att använda Qube+ mångdubbla arbets- och lagerproduktiviteten!


Superkompakt – plus super utrustning: Qube+

Förutom ett förslitningsfritt manöverfält med pekfunktion är Qube+ utrustad med en innovativ Optiflow-NT-multifunktionsdisplay som inte bara visar alla inställningar, utan dessutom torkinstallationens uppbyggnadseffektivitet i färg. Till standardutrustningen för varje Qube+ hör dessutom ett DA-4-gränssnitt och en Efidry fuktsensoranslutning.
Förslitningsfritt manöverfält med pekfunktion

Manöverfält med pekfunktion

Qube+ är lätt att hantera per fingertryck. Inga reglage, ingen förslitning. Det räcker med att försiktigt trycka på motsvarande symbol för att konfigurera Qube+.

Förutom plus/minus-knapparna för snabbt val av effektnivå har manöverfältet även en funktion för ett extra tyst läge liksom för kombivisning av strömförbrukning och drifttimmar.

Optiflow-NT-multifunktionsdisplay

På Optiflow-NT-multifunktionsdisplayen på Qube+ är inte bara aktuell driftstatus och volymström avläsbara som tydlig klartext – både i mörker och på håll – dessutom visar färgen på displaybelysningen automatiskt hur effektivt torkningsluften kan genomflöda isoleringsskiktet i din installation.

Grön bekräftar optimal volymström, orange visar gränsområden och om LED-lampan är röd är luftflödet inte tillräckligt för ytan, vilket innebär att en uppbyggnadsoptimering är nödvändig för snabb torkning.

Tyst läge för nattdrift

I det tystgående läget arbetar Qube+ speciellt tyst, men ändå effektivt. För att reducera ljudnivån minskas inte bara effekten, utan den regleras till effektnivå 2 med ljudoptimerad viktning så att volymströmmen blir optimal.

När den väl har aktiverats kan Qube+ arbeta i tystgående läge i 10 timmar och växlar sedan automatiskt tillbaka till den effektnivå som tidigare användes. Extremt praktiskt för kunder som under en kort tid kräver en maximalt dämpad ljudnivå.

Sensorstödd termoskyddsfunktion

Ett integrerat sensorsystem övervakar den interna lufttemperaturen på Qube+ och kopplar automatiskt ner den från den aktuella nivån till nivå 1, innan destruktiva klimatförhållanden över 45 °C uppnås i apparatens inre. Dessa kan leda till materialutmattning och förkorta livslängden på Qube+.

Temperaturen övervakas fortlöpande och så snart den sjunker igen, går Qube+ automatiskt över till normal drift. Om temperaturen dock förblir kritisk under en längre tid, stängs apparaten helt av för att skydda den.

Tack vare detta skydd förlängs inte bara livslängden på isoleringstorken och luftavfuktaren avsevärt, det förebygger också termiska skador på material i rummet och byggmaterialet hos kunden.

TTKwic-läge

TTKwic-läge

Qube+ förfogar över alla egenskaper som vattenavskiljaren WA 4i har, inklusive två TTKwic-snabbkopplingar för enkel dräneringsanslutning av luftavfuktare.

För att deras kondensvatten ska kunna pumpas av tillförlitligt när Qube+ är avstängd, kan du koppla apparaten till TTKwic-läge via manöverpanelen. I detta läge är motorn avstängd, men pumpen är fortfarande aktiv.

Manöverfältet är nu ännu motståndskraftigare och med knapplåsfunktionen kan du enkelt utesluta risken för felhantering.
Motståndskraftig manöverfältkonstruktion
Optimal volymström, grön displaybelysning.
Indikering av uppbyggnadseffektiviteten i färg
Om gränsområden nås, lyser displayen orange.
Indikering av uppbyggnadseffektiviteten i färg
Röd belysning signalerar otillräckligt luftgenomflöde – en uppbyggnadsoptimering krävs.
Indikering av uppbyggnadseffektiviteten i färg
Energiförbrukningen beräknas via en MID-konform räknare som är separat installerad i Qube+ och försörjer displayen med insamlade data. Samtidigt visas även drifttimmarna.
Digital räknare för drifttimmar och energiförbrukning
I det tystgående nattläget arbetar Qube+ speciellt tyst, men ändå effektivt.
Tyst läge för nattdrift
Aktiveras den sensorstödda termoskyddsfunktionen, visas samtidigt ett motsvarande statusmeddelande på displayen.
Sensorstödd termoskyddsfunktion
Maximal torkningseffektivitet på kortast möjliga tid garanterar den kombinerade användningen av Qube+ och styrenheten DA 4 Qube för torkning.
Maximal torkningseffektivitet med Qube+ och DA 4 Qube

Turbomotor med adaptroniskt styrd effekt

Turbomotorn i Qube+ kan ställas in i på fyra nivåer och roterar med upp till 20 000 rpm och garanterar på så sätt maximal effektivitet på varje effektnivå – tack vare den integrerade HiDry-automatiken registreras den aktuella volymströmmen i m³/h permanent och Qube+ hålls automatiskt på en optimal nivå för luftflödet.

Med en knapptryckning kan du ställa in Qube+ på en högre effektnivå eller vid behov aktivera ett extra tyst läge.

HiDry-automatik

Helautomatiskt alltid den mest effektiva torkningseffekten

Motoreffekten som genereras utöver behovet gör inte att torkningen går snabbare, men höjer förslitning och strömförbrukning. Det som är avgörande för hur framgångsrik en påskyndad torkning blir är inte den använda motoreffekten, utan snarare ett jämnt och högt luftflöde i isoleringsskikten som ska torkas.

Därför är Qube+ utrustad med en innovativ HiDry-styrningsautomatik, där effekten inte är beroende av motståndet, utan volymströmsorienterat anpassad. På så sätt garanterar den på varje nivå automatiskt alltid den mest effektiva effekten för varje torkningsuppbyggnad.

På liknande sätt som en ”tempomat” i en bil reglerar den sensorstödda HiDry-automatiken volymströmmen på Qube+ fortlöpande dynamiskt på det förinställda perfekta värdet för varje effektnivå.

Medan det krävs mer motoreffekt för att hålla volymströmmen i början av torkningen när motståndet är relativt högt, sjunker effektbehovet under torkningens gång kontinuerligt.

HiDry-automatiken sörjer under hela torkningstiden för att turbomotorn på Qube+ aldrig genererar mer effekt än vad som krävs för att hålla den optimala volymströmmen.

Resultatet: Snabbast möjliga torkning med minimal energiförbrukning!

Qube+ övertygar med hög lönsamhet

Effektoptimerad energiförbrukning

Till skillnad mot konventionella sidokanalskompressorturbiner står effekt och strömförbrukning alltid linjärt i direkt växelverkan i turbomotorn på Qube+:

Om effekten minskas eller om mottrycket sjunker, reduceras även strömförbrukningen. Förutom detta sker effektregleringen inte motståndsorienterat, utan är inriktad efter den nödvändiga volymströmmen.

Tack vare denna teknik arbetar Qube+ extremt energisnålt jämfört med sidokanalskompressorer och särskilt i slutfasen av torkningen, praktiskt taget till en strömsparande Eco-tariff.

Alltid så mycket effekt som du behöver:

 • Effektnivå 1:
  Optimal för ekonomisk torkning av små ytor. På denna nivå är Qube+ lika effektiv som en 0,4 kW sidokanalskompressor, men förbrukar 70 % mindre ström!
 • Effektnivå 2:
  Motsvarar effekten av en 0,8 kW sidokanalskompressor.
 • Effektnivå 3:
  Qube+ är ca 10 % starkare än en sidokanalskompressor med en effekt på 1,1 till 1,3 kW.
 • Effektnivå 4:
  Motsvarar 160 % av effekten av en sidokanalskompressor med en effekt på 1,1 - 1,3 kW och 95 % av effekten av en 3 kW stark sidokanalskompressor.

Teleskophandtag
Stapelbar konstruktion

Stapelbar konstruktion med teleskopbygel

Med en knapptryckning kan den höjdjusterbara teleskopbygeln köras in och ut. På så sätt kan grepphöjden individuellt anpassas och köras in för platsbesparande förvaring.

Motorlock med bärhandtag och kabelvinda

Motorlocket är dessutom utrustat med ett bärhandtag och en praktisk kabelvinda. Två stapelfördjupningar sörjer för att staplade apparater står stabilt under transporten eller i lagret.

Servicevänlig konstruktion

Serviceuttag och slanganslutning för bortledning av processluften

Qube+ har ett integrerat serviceuttag för bekväm och snabb anslutning av en kondenstork eller en styrenhet för torkning.

Utöver detta har Qube+ en 50 mm gänganslutning för bortledning av processluften. På så sätt reduceras den kritiska uppvärmningen av rumstemperaturen för värdebevarande av dina torkar på ett effektivt sätt.


Servicevänlig konstruktion
Flexibelt filtersystem

Flexibelt filtersystem

För alla användningar som kräver en HEPA-filtrering kan fastsättningshylsan på G4-filtermanschetten snabbt och enkelt bytas ut mot HEPA-filtermodulen med kombinerad F8-förfiltermanschett.

Oavsett om det gäller filterbyte eller rengöring - den underhållsvänliga konstruktionen på Qube+ möjliggör ett snabbt och säkert arbete. Turbomotor, strömanslutning och viktiga elektriska komponenter är monterade i motorlocket, som snabbt kan tas av tack vare snabblåstekniken.

När locket har tagits av är underdelen på Qube+ helt utan spänning, eftersom det inte finns några kabelförbindelser från motorlocket. På så sätt kan du utan ytterligare säkerhetsåtgärder direkt börja med rengöringen.

DA-4-gränssnitt

Perfekt kombination: Qube+ och DA 4 Qube

Qube+ förfogar som standard över ett gränssnitt för datautbyte med vår styrenhet DA 4 Qube för torkning.

Genom att ansluta de båda enheterna kan alla apparatdata förbindas, inklusive fjärrövervakning i realtid av anläggningens status och torkningens fortskridande.


Qube+ levereras klar för användning med tillbehör och förbrukningsmaterial

Tillbehör och förbrukningsmaterial som ingår i leveransen för Qube+:

 • Vattenavskiljare-bottenfiltermatta, 1 st.
  art.nr 7.160.000.206
 • G4-filtermanschett, 1 st.
  art.nr 7.160.000.214
 • F7-Z-Line-filter för filtrering av den insugna motorkylluften, 1 st.
  art.nr 7.160.000.213
 • 50 mm slanganslutningsmuff för processluftbortledning, 1 st.
  art.nr 7.200.000.001
 • Vattenbortledningsslang, längd 5 m, ø 12 mm
  art.nr 7.331.000.476
Skyddshuv

Beställ samtidigt:
En passande skyddshuv, stapelbar. Optimal för att skydda Qube+ mot smuts i lagret och repor under transporten.
art.nr 6.100.003.15


ljudisolerande allvädershuv

Vårt tillbehörstips: ljudisolerande allvädershuv

art.nr 6.100.000.070

 • Ljudreducering upp till 5 dB(A) och extra modulering av höga frekvenser till låga toner som känns tystare
 • Vattentätt material som är lätt att tvätta
 • Optimal för permanent drift i bostäder
 • Lämpar sig idealiskt för uppställning utomhus, t.ex. vid torkning av platta tak
 • Kan snabbt installeras och användas genom det dubbla blixtlåssystemet
 • Öppningar för till och frånluft ger en optimal kylning av motorn utan värmeackumulering
 • Passar även vid användning av Qube+ med påsatt styrenhet DA 4 Qube för torkning

Köpa

Isoleringsskikttork Qube+ visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.560.000.055
Lämplig för ytor upp till (undertryck)
  Nivå 1 [m²] 25
  Nivå 2 [m²] 50
  Nivå 3 [m²] 85
Max. undertryck
  mbar 220
Luftmängd ( fritt utblåsande )
  Luftmängd fritt utblåsande max. [m³/h] 250
Volymströmseffekt HiDry ( insugande )
  Nivå Tystgående läge [m³/h] 90
  Nivå 1 [m³/h] 90
  Nivå 2 [m³/h] 140
  Nivå 3 [m³/h] 160
  Nivå Boost-läge [m³/h] 180
Motoreffekt
  Nivå min. [kW] 0,2
  Nivå max. [kW] 1,2
Ljudvärden
  Nivå min. - Avstånd 3 m [dB(A)] 48
  Nivå max. - Avstånd 3 m [dB(A)] 62
Uppsamlingsbehållare
  Volym [l] 10
Elektriska värden
  Nätanslutning 230 V/50 Hz
  Märkströmsförbrukning [A] 6,7
  Rekommenderad säkring [A] 16
Elektrisk anslutning
  Anslutningskontakt CEE 7/7
  Kabellängd [m] 3,5
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 490
  Bredd (utan förpackning) [mm] 500
  Höjd (utan förpackning) [mm] 735
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 25,2
Utrustning, kännetecken och funktioner
Mobilitet
  Bär-/transporthandtag
  Staplingsbar
  Rullbar
  Utförande med flyttbar vagn
Anslutningar
  Slanganslutningar torkning av isoleringsskikt 3 x Ø 38 mm
  TTKwic-luftavfuktare snabbkopplingar [x] 2
  Avloppsvattenanslutning
  50 mm anslutning för processluftbortledning
  Servicekontaktuttag
Monitor och användning
  Strömförbrukningsräknare - ja Digital
  NT-multifunktionsdisplay
  Statusindikering i klartext
  Effektkontrollindikering
  Touch-manöverfält
  Digital drifttimmesräknare
  Restvattentömning
Reglering och övervakning
  DA-4-gränssnitt
  Efidry-fuktsensoranslutning
  Överloppssensor med avstängningsautomatik
Serieutrustning
  Stötplatta för grovfiltrering
  Demister i rostfritt stål för vattenavskiljning och finfiltrering
  Kabelvinda med fixerbar kontakt
  Snabblås för underhåll

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Kurser

Downloads

Hämtar...