Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

  1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Lokalisering och detektering
  4. LTC- och LTS-lokaliseringssystem

LTC- och LTS-lokaliseringssystem

För punkt- och sträcklokalisering i icke-metalliska rörledningar

Målinriktad lokalisering och spårning av det tomma rörets sträcka eller blockerade ställen

Vid arbeten under marknivå är det inte alltid klart hur befintliga ledningar och kanaler är dragna. Därför kan utgrävningsarbeten orsaka stora skador på kablar och rör, vilket medför höga tillläggskostnader.

Genom att använda LTS-lokaliseringssystem kan icke-metalliska rör lokaliseras snabbt och hittas enkelt.

LTS-lokaliseringssystemens användningsområden omfattar alla områden inom arbeten under marknivå, exempelvis avlopps- och färskvattentillförsel, kabeldragning och dränerings- samt deponiarbeten.

Inom husinstallationsområdet är särskilt de kompakta LTC-systemen ett värdefullt hjälpmedel för att fastställa hur rör är dragna eller för att lokalisera defekter.

Extremt stabil drivkraft kombinerad med små böjningsradier

LTC- och LTS-systemen består av en speciell kombination av glasfiberkärna med integrerade koppartrådar och skyddsmantel av polypropen, som förenar en styv stång med den flexibilitet som krävs och små böjningsradier.

Därför går det snabbt, enkelt och precist att skjuta kabeln för hand genom belagda rörsystem.

spårningssystem

Alla spårningssystem i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande spårningssystem, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla spårningssystem från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig