Praktiska kunskaper luftavfuktare
Home Comfort
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfuktning
  4. Praktiska kunskaper luftavfuktare

Praktiska kunskaper luftavfuktare

Teknik, funktionssätt och användningsmöjligheter för de olika apparatgrupperna i överblick

Praktiska kunskaper luftavfuktare
Praktiska kunskaper luftavfuktare
Praktiska kunskaper luftavfuktare

Kondenstork eller adsorptionstork, kylkompression eller peltierteknik, cirkulationsluft- eller varmgasavfrostning?

Letar du efter den idealiska apparaten för ett optimalt rumsklimat med optimala luftfuktighetsvärden, kan du lätt tappa överblicken inför de många alternativen och metoderna.

Därför guidar vi dig här genom denna ”teknikdjungel”. Profitera på en omfattande översikt över skillnaderna mellan de olika apparaterna, deras funktionssätt och användningsmöjligheter i de följande kapitlen.

Vidare till grundläggande kunskap om luftfuktighet …

Grundläggande vetskap om luftfuktighet – allt är absolut relativt

För att kunna hålla rummen optimalt torra och för att bättre kunna förstå de tekniska skillnaderna mellan de olika apparatklasserna, är grundläggande kunskap om allt som rör luftfuktighet till stor hjälp. För luften kan inte ta upp en obegränsad mängd vatten – det finns en mättnadsgräns.

I detta kapitel förklaras alla viktiga principer kring temat luftfuktighet. Här handlar det om teori som är allt annat än torr – det lovar vi!

Kapitel 1: Här blir du expert på luftfuktighet – låt oss sätta igång …

Vidare till grundläggande kunskap om luftfuktighet …

Luftavfuktningsmetoder – kondensation och adsorption

För att kunna adsorbera önskat överskott av fuktighet ur rumsluften permanent och effektivt, finns det som teknisk lösning bara luftavfuktning genom kondensation eller adsorption. I detta kapitel får du veta varför och du får information om alla funktionssätt och viktiga skillnader mellan dessa båda metoder och du informeras även om varför ”bara uppvärmning” inte hjälper när det gäller för hög luftfuktighet.

Kapitel 2: Direkt vidare till översikten över luftavfuktningsmetoderna …

Översikt över alla urvalsfaktorer …

Vilken luftavfuktningsmetod för vilket syfte?

Efter att ha läst alla föregående kapitel har du nu verkligen blivit en expert. Nu vet du allt om de olika apparatgruppernas funktionsspektrum. Endast en fråga återstår: ”Vilken metod är bäst för vilket syfte?”. Här är flera faktorer avgörande, t.ex. rumstemperatur, driftkostnader, verkningsradie, funktionsomfång – och inte att förglömma:
infiltration.

Kapitel 3: Alla urvalskriterier i överblick – en snabb översikt över apparatspecifika användningsmöjligheter …

Få reda på intressanta fakta om kondenstorkar med kompressorteknik …

Kondenstork med kompressorteknik

Hur fungerar en kompressor och varför är det så avgörande för apparaternas effektivitet hur avfrostningen sker?

Kapitel 2.1: Intressanta fakta om kondenstorkar med kompressorteknik …

Få reda på intressanta fakta om kondenstorkar med peltierteknik …

Kondenstork med peltierteknik

Varför heter dessa luftavfuktare ”Peltier” och vilka restriktioner är förknippade med det?

Kapitel 2.2: Intressanta fakta om kondenstorkar med peltierteknik …

Få reda på intressanta fakta om adsorptionstorkar …

Adsorptionstorkar

Avfuktning utan luftkondensation – endast med hygroskopiska sorptionsmedel?
Hur går det till?

Kapitel 2.3: Intressanta fakta om adsorptionstorkar …

Brand Promise
Direkt till produktfinnaren

Hitta direkt den passande avfuktaren för dina behov!

Med vår produktfinnare kan du snabbt och enkelt välja den optimala
luftavfuktaren för just det du behöver.

Direkt till produktfinnaren