Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Materialfuktsensor TS 660 SDI
  1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Multifunktion
  4. T3000
  5. SDI-sensorer
  6. Materialfuktsensorer
  7. TS 660 SDI

Materialfuktsensor TS 660 SDI

Fuktsensor för T3000 multifunktionell mätanordning för oförstörande bestämning av fuktfördelningar i ytnära områden upp till ett djup av 4 cm

Multifunktionalitet när den är som bäst

Det innovativa konceptet med en universal base device T3000, som kompletteras med flexibelt utbytbara sensorer , befriar användare från behovet av att alltid ha med sig en komplett samling individuella mätenheter för sina mätjobb.

En enkel sensorbyte förvandlar din T3000 till exakt den speciella mätenhet som du behöver just nu. Inga ytterligare inställningar krävs på enheten eftersom den intelligenta tekniken i T3000 automatiskt känner igen den anslutna sensorn.

Användningsområdet för den dielektriska fuktsensorn är icke-destruktiv bestämning av fuktfördelningar i ytnära områden ner till ett djup på 4 cm.

Alarmfunktion

I alla materialfuktsensorer kan dessutom ett individuellt alarmgränsvärde fastställas.

Tack vare denna funktion kan även stora ytor mätas på ett snabbt och effektivt sätt, utan att displayen hela tiden måste observeras: Så snart det valda gränsvärdet överskrids alarmerar SDI-sensorn användaren genom en akustisk signal.

Alla SDI-sensorer i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande SDI-sensor, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla SDI-sensorer från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Optimal för kombimätningar av flerdimensionella fuktfördelningar.

Vid materialfuktmätningen med T3000 kan du förutom ospecifikt material även direkt välja anhydrit- eller cementgolvmassa. Mätresultaten visas sedan indikativt i massa- och CM-%.
Materialfuktmätning
Fuktfördelningar kan med rastermätning registreras och grafiskt visas direkt i mätdonet. Under rastermätningen definierar fältet med gul markering den aktuella mätpunkten. Efter mätvärdets bekräftelse hoppar den automatiskt till nästa rasterfält.
Rastermätning

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Köpa

Materialfuktsensor TS 660 SDI visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.220.275
Materialfuktighet
  Mätområde min. | Materialfuktighet 0,0 digit
  Mätområde max. | Materialfuktighet 200,0 digit
  Upplösning 0,1 digit
  Precision| Materialfuktighet 0,1 digit
  Inträngningsdjup [mm] 40
  Mätprincip dielektrisk
Gränssnitt/ kontaktformat
  Kontaktformat SDI-kontakt
  Hål för banankontakt
Mått sensorelement
  Längd [mm] 55
  Diameter [mm] 20
Materialutförande sensorelement
  Aluminium
  Rostfritt stål
  Komposit
  Polykarbonat
  Övrigt
Materialutförande handtag
  Materialutförande Plast
  Plast/metall
  Metall
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm]
  Bredd (utan förpackning) [mm]
  Höjd (utan förpackning) [mm]
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,078
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Materialfuktighet (dielektrisk) [digits]
  Materialfuktighet (elektriskt motstånd) [digits]
  Materialfuktighet (mikrovåg) [digits]
Funktioner och utrustning
  Icke-destruktiv ytfuktmätning upp till 4 cm
  Akustiskt larm genom integrerad Piezo-signalgivare
  Autokalibrering vid start
  Isolerad
  Oisolerad
  Försaltningsoberoende mätteknik
  Icke-destruktiv djupfuktmätning upp till 30 cm

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativprodukter

Hämtar...