Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

  1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Multifunktion
  4. T3000
  5. SDI-sensorer

T3000-SDI-sensorer – Enkel hantering, intelligent teknik…

Klimatsensor, vindmätare, sensor för materialfuktighet eller vad som helst – anpassa det multifunktionella mätinstrumentet T3000 med de utbytbara sensorerna för alla behov

Multiplicera bara dina möjligheter!

På den 5-poliga anslutningen på T3000 kan olika SDI-sensorer anslutas med integrerad mätelektronik, som automatiskt beräknar mätstorheter och överför dem till T3000 – med digital precision och utan driftning, vilket ibland händer med analoga mätdon. Alla kalibreringsinställningar sparas också direkt i SDI-sensorn.

Ett verktyg som bifogas multifunktionsmätaren dokumenterar materialet som kontrollerats.

Om det blir nödvändigt att beräkna andra mätstorheter på plats, för att exempelvis kunna fastställa korrelationer eller för att det under mätningen uppstår nya aspekter som måste kontrolleras, räcker det med ett enkelt byte av sensor – på så sätt blir en termohygrometer till en mikrovågsfuktsensor eller en dielektrisk fuktsensor till en vindmätare.

Tack vare den intelligenta tekniken identifierar T3000 automatiskt vid byte av SDI-sensor vilken sensor som för närvarande är ansluten.