Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Lufttvättar i AW-S-serien
Home Comfort
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Fuktning
  4. Lufttvättare

Lufttvättar i AW-S-serien

3-in-1-kombienheter för kombinerad luftrengöring och luftfuktning

Luftwäscher
AW 10 S
AW 20 S

Hälsosamt rumsklimat med en enkel knapptryckning

Varje dag tar vi ca 18 000 andetag och andas in ca 8 000 liter luft inomhus, där rumsluften, som ofta är torr, kan vara tio gånger högre belastad med skadliga ämnen jämfört med frisk utomhusluft.

Därför är det inte konstigt att det kan ge otrevliga följder, som exempelvis torra slemhinnor, irriterade ögon eller en allmänt höjd infektionsrisk.

Och det är inte bara människorna som lider under sådana villkor, även möbler, växter, parkettgolv eller musikinstrument påverkas av den torra luften.

Bra design. Bra luft.

Med våra kompakta lufttvättar AW 10 S och AW 20 S kan du på ett enkelt och bekvämt sätt få in hälsosam luft i hemmet.

När luftfuktarna väl börjat användas genererar de ren, behagligt fuktad luft som man genast känner av. Dessutom rengörs rumsluften effektivt och pålitligt från pollen, damm eller djurhår – optimalt för allergiker. Utöver detta reducerar båda lufttvättarna dålig lukt och elektrostatisk laddning.

Luftrengöring och luftfuktning i ett – effektiv funktionsprincip

Lufttvättarna från Trotec i AW-S-serien leder den insugna luften förbi roterande fuktgivarskivor där de tar upp vattenmolekyler, medan smutspartiklar som pollen, djurhår eller husdamm fastnar på skivan och samlas i vattenreservoaren.

Upptagningen av vattenmolekyler sker genom självreglerande kallavdunstning, vilket garanterar optimala luftfuktighetsvärden. Innan luften kommer ut i rummet joniseras den dessutom enligt naturprincipen, varigenom skadliga ämnen neutraliseras och dåliga lukter reduceras. Hos AW 20 S sker som tillval – beroende på valt driftläge – dessutom en HEPA-filtrering av den fuktade luften.

Minskning av virus och föroreningar genom optimal luftfuktighet
Slemhinnorna måste fuktas väl
Optimal fuktighet dödar virus

Optimalt fuktad rumsluft skyddar mot virus och patogena bakterier

Vetenskapliga studier bevisar den dubbelt så höga skyddseffekten av optimalt reglerad inomhusluftkvalitet vid infektionsförebyggande. Virus som orsakar sjukdom, såsom influensa eller SARS-CoV-2-virus, släpps ut med andning och när man talar via så kallade aerosoler och om det finns otillräcklig ventilation kan de flyta i rummet i upp till flera timmar. Osynlig, men fortfarande mycket smittsam.

Vid en optimal luftfuktighet inaktiveras mellan 40 - 60% procent luftburna virus inom några sekunder

Infektionsförmågan hos virusbelastade aerosoler beror i hög grad på den rådande luftfuktigheten. Aerosoler krymper i alltför torr rumsluft, flyter längre i rumsluften på grund av sin låga vikt - och inhaleras obemärkt. Optimalt fuktad luft ändrar å andra sidan saltkoncentrationen av aerosolpartiklarna så att patogenerna däri blir ofarliga omedelbart efter att ha kommit i kontakt med luften.

Optimalt fuktade slemhinnor är det bästa och mest naturliga skyddet mot infektion mot patogena bakterier i luften

Kroppen är inte försvarslös mot farorna med virus och bakterier. Den har kroppens egna försvarsmekanismer för att skydda sig från patogener i luften. Slemhinnorna i munnen, näsan och halsen i våra luftvägar är en central komponent i kroppens eget immunsystem och, när de är optimalt fuktade, ger de ett mycket effektivt skydd mot patogener i luften. För torr rumsluft avlägsnar å andra sidan det nödvändiga vattnet från slemskiktet, så att det tidigare skyddande slemskiktet blir hårt och smittsamma patogener kan tränga in i kroppen nästan obehindrat.

Att höja luftfuktigheten inomhus till cirka 50% minimerar risken för infektion från luftburna patogener, dvs. flera gånger i privata och professionella miljöer.

Lufttvättare

Alla Lufttvättare i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Lufttvättare, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Lufttvättare från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig