Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

BW05 bromsvätsketestare
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Vätskeanalys
 4. BW05

BW05 bromsvätsketestare

Kontrollerar bromsvätskans vattenhalt digitalt

Lämpar sig för bil, motorcykel och lastbil

Den praktiska bromsvätsketestaren BW05 är ett perfekt mätverktyg för att snabbt och exakt mäta vattenhalten i fordons bromsvätska, både på bilverkstaden eller hemma i garaget. BW05 används för att kontrollera de tre viktigaste typerna av bromsvätska DOT3, DOT4 och DOT5.1 och är väldigt enkel att använda.

När man har valt testläge för respektive typ av bromsvätska sänks det digitala mätinstrumentets sensorer ner i bromsvätskan. Inom några få sekunder signalerar tre färgade lysdioder resultatet av vattenhalten, varvid ett spektrum i tre steg fungerar som ett trafikljus (se diagrammet): Grön betyder att det bara är att köra på eftersom vattenandelen ligger på under 1,5 %. Gul står för att det går att köra vidare, men att man behöver kontrollera oftare, eftersom vattenhalten redan ligger på mellan 1,5 och 3 %. Rött betyder att andelen är över 3 % och att bromsvätskan måste bytas omgående eftersom det finns risk för att det hydrauliska bromssystemet går sönder.

Efter avslutad kontroll stänger man av BW05, rengör sensorerna med en torr duk och förvarar mätinstrumentet på en torr plats fram till nästa användning. Och skulle man råka glömma att stänga av instrumentet behöver man inte oroa sig: det stänger av sig automatiskt efter 20 sekunder.

Observera – vid en vattenhalt på 3 procent finns risk för att bromsarna går sönder

Bromsvätska är hygroskopisk vilket innebär att den tar upp vatten via luftfuktigheten även om den befinner sig i ett slutet system.

Det sker visserligen bara i mycket små mängder, men kontinuerligt så att vätskan med tiden späds ut: En andel högre än tre procent vatten innebär en risk för bil- eller MC-förare eftersom bromsvätskans kokpunkt sjunker. Det leder till att bromsvätskan överhettas vid kraftig belastning, ångbubblor bildas och bromspedalen inte längre har någon effekt.

Dessutom leder den förhöjda vattenhalten även till ökad risk för korrosion i bromssystemet ända tills bromsen ”fastnar”. 

Vi rekommenderar därför att man regelbundet kontrollerar bromsvätskan med BW05 på alla typer av fordon eller maskiner utrustade med hydrauliska bromssystem. En återkommande kontroll är särskilt nödvändig om fordonet är äldre eller bara används sällan.

BW05 – Specialfunktioner

BW05 bromsvätsketestare
Mått
BW05 bromsvätsketestare
Kompakt design i pennform med fickklipp
BW05 bromsvätsketestare
Strömförsörjning: 3 x 1,5 V, LR44
BW05 bromsvätsketestare
Enkel tillämpning

Användningsexempel från praktisk användning:

BW05 - kontrollera bromsvätska i motorcykel
När bromsvätskan i denna motorcykel kontrolleras signalerar den röda lysdioden att vätskan så snart som möjligt måste bytas.
BW05 - kontrollera bromsvätska i bil
När bromsvätskan i bilen kontrolleras indikerar den gröna lysdioden att allt är i sin ordning och att inget står i vägen för en säker körning.
Mätanordningar för vätskeanalys

Alla Mätanordningar för vätskeanalys i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Mätanordningar för vätskeanalys, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Mätanordningar för vätskeanalys från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Praktiska fördelar:

 • Lämpar sig för bil, motorcykel och lastbil 
 • Kontroll av vattenkoncentrationen i bromsvätskor av typ DOT3, DOT4 och DOT5.1 på bara några sekunder 
 • Självförklarande indikering via tre indikerings-lysdioder som fungerar enligt trafikljusprincipen
 • Enkel användning
 • Inga expertkunskaper krävs
 • Kompakt design i stiftform med bältesclips 
 • Indikering för batteribyte
 • Avstängningsautomatik

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Köpa

BW05 Bromsvätsketestare visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.205.805
Bromsvätskor
  Bromsvätskor DOT3, DOT4, DOT5.1
Energiförsörjning
  Batteri
  Batterityp 3 x 1,5 V, LR44
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 40
  Drift - max. rel. luftfuktighet [% r.F.] 80
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - max. temperatur [°C] 50
  Lagring - max. rel. luftfuktighet [% r.F.] 80
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Funktioner och utrustning
  Bromsvätsketest för DOT3, DOT4 och DOT5.1 (signallampprincip)
  Optiskt larm
  Avstängningsautomatik
  Automatiskt batteritest

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Alternativa produkter

Hämtar...

Nedladdningar

Hämtar...