Visa alla x BL30 x BZ30
BL30
BZ30

Teknisk information Standardleveransomfattning Beräkningsbara mätstorheter...

Du sparar: 300,00 Kr

899,95 Kr 599,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

2.149,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

Teknisk information
Allmänt
Artikelnummer 3.510.205.520 3.510.205.015
Lufttemperatur [°C]
Mätprincip | Lufttemperatur NTC NTC
Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] -40 -5
Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] 70 50
Precision ± | Lufttemperatur [°C] 2 1
Visningsupplösning [°C] 0,1 0,1
Precision ± 0 °C - 40 °C [°C]
Lufttemperatur [°F]
Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] -40 23
Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] 158 122
Visningsupplösning [°F] 0,1 0,1
Precision ± | Lufttemperatur [°F] 1,8 1,8
Relativ luftfuktighet
Mätområde min. [%r.F.] 0 0,1
Mätområde max. [%r.F.] 100 99,9
Precision ± [%r.F.] 3,5
Visningsupplösning [%r.F.] 0,1 0,1
Precision [%r.F.] 5
Mätprincip | Relativ luftfuktighet
Visningsupplösning [%r.f.]
Lufttryck
mätprincip
Mätområde [hPa]
Precision ± [hPa]
Visningsupplösning [hPa]
CO²-koncentration
Mätprincip NDIR
Mätområde min. | Koldioxid [ppm] 0
Mätområde max. | Koldioxid [ppm] 9 999
Precision | Koldioxid [ppm] 75
Precision | Koldioxid [%] 5
Precision ±75 ppm / ±5 %
Visningsupplösning [ppm] 1
Mätområde [ppm]
Långtidsstabilitet [ppm/a]
Termoelement K
Mätområde min. [°C]
Mätområde max. | Termoelement K [°C]
Upplösning | Termoelement K [°C]
Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C]
Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
Precision mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C]
Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet
Termoelement J
Mätområde min. [°C]
Mätområde max. [°C]
Precision -200 °C ... 0 °C [°C]
Precision -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C]
Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet
Upplösning | Termoelement J [°C]
Termoelement S
Mätområde min. [°C]
Mätområde max. [°C]
Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C]
Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C]
Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C] - av mätvärdet
Upplösning | Termoelement S [°C]
PT100
Mätområde min. [°C]
Mätområde max. [°C]
Precision [°C]
Precision av mätvärdet ± | Pt100 [%]
Upplösning | Pt100 [°C]
Spänningsingång
Mätområde min. [V]
Mätområde max. [V]
Precision ± [µV]
Precision av mätvärdet - spänningsingång ± [%]
Upplösning
Strömmätning
Mätområde min. i tvåledardrift [mA]
Mätområde max. i tvåledardrift [mA]
Mätområde min. i treledardrift [mA]
Mätområde max. i treledardrift [mA]
Precision ± [µA]
Precision av mätvärdet ± | Strömmätning [%]
Upplösning [µA]
Börda [Ω] ca
Display
LCD
Monokrom
Storlek [mm]
Minneshantering
Avkänningsintervall från 1 s > 1 s
Minnesintervall från 1 s > 1 s
Dataminne 32 000 Mätvärden, (vardera 16 000 för temperatur och luftfuktighet) 50 000 Mätvärden
Datainspelning
Tillgängliga mätkanaler
Tillgängliga kanalgrupper
Programvara
Gränssnitt
USB
LAN
Klinkhylsa
BNC
RS-485
10-pol anslutningsklämma
Klinkhylsa - 2x
BNC - 2x
Apparatstyrning
Tryckknappar
Husutförande
Plast
Energiförsörjning
Intern (batteri) 1 x 3,6 V Li-SOCL2, 14.250 1 x 3,7 V li-jon batteri eller 230 V-nätdel
Extern (USB)
Extern (LAN, PoE utförande)
Anslutningsklämmor för extern spänningskälla för sensorförsörjning
Mått
Längd (utan förpackning) [mm] 94 90
Bredd (utan förpackning) [mm] 32 110
Höjd (utan förpackning) [mm] 50 98
Vikt
(utan förpackning) [kg] 0,091 0,245
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
Mätinstrument
Batteri/-er
Väska/Bältesväska
USB-förbindelsekabel
BL30-Datalogger-Software
Låsbar vägghållare
Bruksanvisning
Batteri(er)
Nätaggregat
PC-programvara (för nedladdning)
CD-Rom med PC-program Smartgraph och bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
Lufttemperatur [°C]
Lufttemperatur [°F]
Relativ luftfuktighet [%]
CO2 -koncentration [ppm]
Absolut luftfuktighet [g/m³]
Daggpunkttemperatur [°C]
Daggpunkttemperatur [°F]
Relativt lufttryck [hPa]
Absolut lufttryck [hPa]
Extern sensorik
CO2 -koncentration [ppm]
Okänd
Partikelkoncentration [0.5µm]
Partikelkoncentration [1µm]
Partikelkoncentration [5]
Partikelkoncentration [10]
Partikelkoncentration [xµm]
Partikelkoncentration [yµm]
Partikelkoncentration [zµm]
Inaktiv
Partikelkoncentration [0.2µm]
Kylgränstemperatur [°C]
Kylgränstemperatur [°F]
Global strålning [W/m²]
Dagsljus
Nederbördsmängd [l/m²]
Vindhastighet [m/s]
Vindriktning
Markfuktighet
Partikelkoncentration [0.3µm]
Partikelkoncentration [0.1µm]
Yttemperatur [°C]
Absolut luftfuktighet [g/m³]
Yttemperatur [°F]
Materialtemperatur [°C]
Materialtemperatur [°F]
Lufttemperatur [°C]
Lufttemperatur [°F]
Träfukt [Digits]
Byggfukt [Digits]
Relativ luftfuktighet [%]
Daggpunkttemperatur [°C]
Blandningsförhållande [g/kgtorrluft]
Daggpunkttemperatur [°F]
Batterispänning [mV,V]
Spänning [mV,V]
Strömstyrka [mA,A]
Absolut lufttryck [hPa,Pa]
Relativt lufttryck [hPa,Pa]
Differenstryck [Pa]
Strömningshastighet [m/s]
Bladfuktighet
Funktioner och utrustning
Minimalvärdesvisning
Maximalvärdesvisning
Omkopplingsfunktion °C/°F
Larmfunktion
Datum
Tid
Fritt inställbart minnesintervall från 1 sekund till 24 timmar
Kontinuerlig eller ringinspelning max. 32 000 mätvärden (vardera 16 000 för temperatur och luftfuktighet)
Batteristatusvisning
Mätvärdeshållfunktion
Automatic Baseline Calibration
Display med bakgrundsbelysning
CO2- Larmfuktion akustisk
CO2-sensor
Välbefinnandeindikator
Visning av batteriets laddningsstatus

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig