Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Servicetelefonnummer:

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Fredag: 8:00 - 17:00
Optimal visuell inspektion av hålrum.

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Nyheter
  3. Översikt
  4. Det universellt användbara nya videoskopet BO26

Optimal visuell inspektion av hålrum.

Det universellt användbara nya videoskopet BO26.

Med det nya videoskopet BO26 genomförs alla nödvändiga visuella kontroller vid förekomst av förslitning på ett effektivt sätt, även på svårinspekterade platser. Till exempel vid arbeten i bilverkstäder, installation av sanitär-, uppvärmnings- och klimatteknik eller vid inspektioner inom industrin, som exempelvis av behållare, kärl och tankar – denna apparat är lämplig för så gott som varje visuell inspektion. Till det hör även att zoologer och biologer ska kunna observera bon och andra ställen där djur bor. Här är speciellt minnesfunktionen för foton och kompletta videosekvenser användbar.

BO26 Videoskop – så inspekterar proffs

Längst ut på den böjbara svanhalssonden har den lätta, lätthanterade kompakta apparaten en vattentät färgkamera med reglerbar belysning. Denna kraftfulla fyrfaldiga LED-illumination avger i varje situation optimalt upplysta inspektionsbilder och visar dem i en klar framställning på färg-LCD-bildskärmen. Som ovan redan nämnts kan resultatet dokumenteras i form av foto eller som videosekvens och vid behov överföras till en extern bildskärm eller PC. Tack vare 180°-bildvridningsfunktionen är inspektionsvyn så gott som alltid vänd åt rätt håll, även i mycket vinklade områden.

Den enkla, intuitiva manövreringen av BO26 stöds av en on-screen-meny och många förinställda parametrar eller integrerade parametrar som finns direkt i CMOS-sensorn på mätdonet, som belysning eller fokusering av måldestinationen. Utöver detta ingår praktiska verktyg i leveransen, som utökar användningsmöjligheterna hos BO26, som exempelvis bärgningsinstrument för lösa delar eller provtagning.