Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Servicetelefonnummer:

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Fredag: 8:00 - 17:00
Ny lastbil. Nytt lager för allvarliga skador.

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Nyheter
  3. Översikt
  4. TKL i framtiden på plats 24 timmar om dygnet i hela Europa.

Ny lastbil. Nytt lager för allvarliga skador.

TKL i framtiden på plats 24 timmar om dygnet i hela Europa.

Naturkatastrofer, som t.ex. översvämningar eller högvatten, kräver att det finns ett stort lager maskiner tillgängligt för att kunna åtgärda vattenskador över större områden. Eftersom sådan utrustning endast behövs under en kort period, har vi samlat ihop detta behovet i uthyrningsportalen TKL. Och eftersom TKL kontinuerligt växer med sina uppgifter, förbereder sig vårt systerföretag för nya utmaningar i ett alltmer integrerat Europa.

Oavsett om det handlar om översvämningar eller högvattenkatastrofer på någon plats i Europa – problemen som uppstår är samma från gång till gång: efter en översvämning är tiden alltid knapp. Det är alltid bråttom för att förhindra att mögelsporer och mikroorganismer slår sig ner. Därför ska lämpliga medel användas: För att klara av allt från avfuktning av murverk med byggtorkar via avfuktning av hålrum och efterföljande sterilisering krävs det många maskiner. Och de måste användas direkt på plats. Med andra ord måste man genomföra ett logistiskt mästerverk för att kunna hjälpa till över hela Europa. Två uppgifter – en lösning: TKL!

TKL har ett europeiskt lager för insats vid allvarliga skador

I detta lager för allvarliga skador finns det ett stort antal speciella uthyrningsapparater, för att man på ett effektivt sätt ska kunna bekämpa naturkatastrofer, som exempelvis översvämningar och högvatten. Lagret för allvarliga skador finns på en plats som gör det möjligt för TKL att transportera utrustningen till hela Europa inom 24 timmar.

TKL utökar på ett målinriktat sätt transportkapaciteten

Lastbilen på bilden ovan är det bästa exemplet. TKL förstärker för närvarande sin serviceflotta enormt, för att kunna tillämpa den leveransservice som eftersträvas för hela Europa. Sedan en kort tid tillbaka ingår även stora maskiner för användning vid naturkatastrofer i TKL:s portfölj. Och tack vare den nya leveransservicen kan TKL:s serviceteam erbjuda det i hela Europa.