Värmestress-mätare TC100 av märkeskvalitet från Trotec

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Klimat
 4. Mätdon för luftkonditionering
 5. TC100

Värmestress-mätare TC100

Enkel klimatisk arbetsplatsbedömning – snabb, exakt och normenlig

Värmestress-mätare TC100

TC100 är en multifunktionell diagnosapparat för professionell kontroll av klimatet som mycket snabbt beräknar WBGT-indexet för att bl.a. bedöma värmebelastade arbetsplatser.

För anpassade mätningar inom- och utomhus kan den direkta solstrålningen antingen tas med i beräkningen eller utelämnas. Likaså kan ett individuellt WBGT-larmgränsvärde definieras. När detta överskrids utges direkt ett akustiskt larm.

Dessutom går det med TC100 att ta reda på praktiskt taget alla relevanta mätstorheter för ett behagligt klimat.

Lufttemperatur och luftfuktighet, strålningsvärme, våtkuls-, daggpunktstemperatur och lufttryck – alla dessa mätstorheter kan hämtas i realtid, visas som håll-, minimal-, maximal- eller medelvärde på den bakgrundsbelysta displayen och kan även sparas direkt i TC100 som har plats för 99 mätvärden.

För långtidsmätningar kan TC100 även fixeras på ett stativ. Mätaren är dessutom utrustad med en mini-USB-anslutning och en 9 V hålkontaktbussning så att den via dessa gränssnitt kan användas i permanent nätdrift alternativt till batteridriften. Vid behov kan en powerbank anslutas till mini-USB-anslutningen på TC100 för en mobil strömförsörjning.

Praktiska fördelar:

 • För bedömning av värmebelastningen eller normenlig mätning av behagligheten på arbetsplatsen enligt ISO 7243, ISO 7726 och DIN 33403
 • Snabb reaktionstid
 • Nollställningsfunktion
 • Offset-inställning för strålningsvärme, lufttemperatur och -fuktighet
 • Data-Hold-, min.-, max.- och larmfunktion
 • Dataminne för 99 mätvärden
 • Displaybelysning
 • ¼-tums gänga för stativet
 • Förutom batteridrift är även nätdrift för långtidssmätningar möjlig
 • Energibesparande automatisk avstängning
 • Inklusive kalibreringscertifikat
Den bakgrundsbelysta LCD på TC100 visar fyra mätvärden samtidigt som lätt kan avläsas även i dålig belysning.
Bakgrundsbelyst LCD-display som lätt kan avläsas

Normenlig mätning av WBGT-index

Personer som arbetar på anläggningar eller i miljöer med hög energi- eller värmestrålning är ofta utsatta för en förhöjd risk för värmestress.

För att skydda dessa personer föreskrivs bl.a. exponerings- och vilotider, anpassade till belastningsgraden.

Värmestressens intensitet beräknas genom olika klimatfaktorer. Den internationellt standardiserade beteckningen för detta klimatiska summamått är WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature).

Detta index som ursprungligen utvecklades av USA:s militär för träningsläger, definieras nu även i DIN EN 27243 och används för att ta fram riktlinjer för arbetspauser och inskränkningar på värmebelastade arbetsplatser.

Förutom WBGT kan du med TC100 även ta fram värmeindexet – även kallat Humidex, som beskriver den sammanlagda inverkan av luftfuktighet, temperatur och strålningsvärme på den mänskliga kroppen

Eftersom den fysiska prestationsförmågan avtar med tilltagande värme används WBGT- och värmeindexet allt oftare som vägledning för elitidrottare eller på sportevenemang.


Lätthanterlig, robust, exakt – värmestress-mätare TC100
TC100: Optimalt för normenliga mätningar på arbetsplatser med värmebelastning

Ingen annan WBGT-handmätare på marknaden mäter så många olika mätstorheter med endast en apparat:

 • Klimatiskt summamått (WBGT) för inom- och utomhus
 • Strålningsvärme (Black Globe)
 • Värmeindex (HI)
 • Lufttemperatur
 • Relativ luftfuktighet
 • Daggpunktstemperatur
 • Våtkulstemperatur
 • Lufttryck

Köpa

Termohygrometer TC100 visa i Trotecs nätbutik

Termohygrometer TC100

TC100 är en multifunktional diagnosapperat för professionell klimatprovning och fastställer snabbt WBGT indexet, som till exempel vid bedömningen av värmebelastade arbetsplatser.

1.879,91 kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.007.010
Lufttemperatur [°C]
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] 0
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] 50
  Upplösning [°C] 0,1
  Precision ± | Lufttemperatur [°C] 0,6
Lufttemperatur [°F]
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] 32
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] 122
Relativ luftfuktighet (%)
  Mätområde min. | Relativ luftfuktighet [%] 0
  Mätområde max. | Relativ luftfuktighet [%] 99,9
  Precision 0 % - 10 % [%] 5
  Precision 10 % - 70 % [%] 3
  Precision 70 % - 99,9 % [%] 5
Black globe-temperatur (°C)
  Mätområde min. | black globe-temperatur [°C] 0
  Mätområde max. | black globe-temperatur [°C] 80
  Noggrannhet (20°C-50°C) ± | black globe-temperatur [°C] 0,6
  Noggrannhet (<20°C / >50°C) ± | black globe-temperatur [°C] 1
upplevd temperatur (WBGT) [°C]
  Mätområde inomhus min. | upplevd temperatur (WBGT) [°C] 15
  Mätområde inomhus max. | upplevd temperatur (WBGT) [°C] 59
  Noggrannhet inomhus [°C] ± | upplevd temperatur (WBGT) (text) ±1
  Mätområde utomhus min. | upplevd temperatur (WBGT) [°C] 15
  Mätområde utomhus max. | upplevd temperatur (WBGT) [°C] 56
  Noggrannhet utomhus [°C] ± | upplevd temperatur (WBGT) (text) ±1.5
Lufttryck [hpa]
  Mätområde min. [hpa] 300
  Mätområde max. [hpa] 1 100
  Noggrannhet ± [hpa] 1,5
  Upplösning | lufttryck [hpa] 0,1
Display
  LCD
  Monokrom
Apparatstyrning
  Tryckknappar
Husutförande
  Plast
Energiförsörjning
  internt (batteri) - 4 x AAA 1.5V
  via nätström - 9V AC/DC
  Intern (batteri) 4 x 1,5 V, AAA
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 50
  Lager - min. temperatur [°C] -20
  Lager - max. temperatur [°C] 50
  Lagring - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 90
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 162
  Bredd (utan förpackning) [mm] 58
  Höjd (utan förpackning) [mm] 32
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,215
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  Kalibreringscertifikat
  Förvaringsbox
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
  black globe-temperatur [°C]
  WBGT
  Lufttryck
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
Funktioner och utrustning
  vämeindex (HI)
  upplevda temperaturen (WBGT)
  våttemperatur
  Omkopplingsfunktion °C/°F
  Omkopplingsfunktion hpa/inHG/mmHG
  Minimalvärdesvisning
  Maximalvärdesvisning
  Genomsnittsvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Alarmfunktion för upplevda temperaturen (WBGT)
  Avstängningsautomatik
  Displaybelysning

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...