Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Servicetelefonnummer:

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Fredag: 8:00 - 17:00
SL800 - Detektering av minsta läckage

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Nyheter
 3. Översikt
 4. Detektering av minsta läckage

Detektering av minsta läckage

Den nya ultraljudsmätaren SL800

Med vår nya, professionella ultraljudsdetektor SL800 från Trotec lokaliseras tillförlitligt läckage i tryckluftsnät, anläggningssystem och på dolda rörledningar, även på ett avstånd av flera meter. 

Redan små otätheter i tryckluftsledningar leder vid utströmmande gas till en förhöjd friktion och alstrar ljud med ultraljudsfrekvens. På samma sätt märks även en för tidig nötning på rörliga maskinkomponenter. Inte förnimbart för det mänskliga örat, kan den mycket väl uppfattas av de utbytbara sonderna på SL800.

Dessa ljudsvängningar som orsakas av flödesfriktionen, transformeras genom effektstark omvandlarteknik till hörbara ljud. Dessa återges i de ljudisolerade hörlurarna och visas dessutom som indikatorvärde via en LED-bargraph med tio segment. Den kombinerade visuella och akustiska detekteringen med anpassningsbar hörlursvolym möjliggör ett koncentrerat arbete - även vid dåliga ljusförhållanden och höga omgivningsljud.

Ultraljudsdetekteringen med SL800-satsen erbjuder en mängd användningsmöjligheter:

SL800R med kroppsljudssond

SL800R med kroppsljudssond

Denna sond utnyttjar kroppsljudet som bärare av invändiga tillstånd och procedurer. På så sätt verkar apparatkombinationen som ett elektroniskt stetoskop.

 • Tidig identifiering av slitage på kul-, rull- eller glidlager
 • Kontroll av centrifugalpumpar beträffande kavitation
 • Täthetskontroll av armaturer
 • Genomgångs- resp. funktionskontroll av kondensomater
SL800R med luftljudssond

SL800R med luftljudssond

 • Läcksökning på synliga ledningar och rör
 • Läckagebetingad förlustdetektering i gasfyllda ledningsnät även under pågående drift
 • Detektering av otätheter på utrustningar med högtrycksånga
 • Lokalisering av tunna sprickor, dåliga svetssömmar eller utslitna flänsförbindelser
 • Läckagelokalisering på alla tillgängliga armaturer och anslutningselement där processer under vakuum eller högt tryck äger rum
Ultraljudssändare SL800T

SL800R med luftljudssond och ultraljudssändare SL800T

För täthetskontrollen av trycklösa system som tankar, containrar eller klimatkammare och ventilationstekniska anläggningar, ingår sändaren SL800T i satsen för påföring av ultraljud.

 • Täthetskontroll för att ta reda på orsaken till energetiska förluster, t.ex. på dörrar och fönster i byggnader
 • Kontroll av behållare, hus eller klimatkammare beträffande täthet
 • Påföring av ultraljud i tankar eller containrar för att kontrollera tätningskomponenter

Praktiska fördelar:

 • Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
 • Enkel detektering av minsta läcka och otäthet
 • Exakt läckidentifiering genom
  kraftfull ljudomvandlarteknik
 • Prisvärd läcksökning på tryckluftsledningar liksom ång-, gas- och vakuumanläggningar, pannor, vätskeförande ledningar och ventiler, skjutare, kondensavledare
 • Tillförlitlig, tidig upptäckt av glid- och rullagerskador eller ljud som tyder på slitage
 • Luft- och kroppsljudssond
  för många olika uppgifter
 • Säker lokalisering med högvärdiga, ljudisolerade hörlurar, även vid höga omgivningsljud
 • Enkel hantering
I kombination med ultraljudssändaren SL800T kan täthetskontroller på exempelvis brandskyddsdörrar genomföras snabbt och prisvärt.
Tecken på slitage på pumpar och andra arbetsmaskiner känner kroppsljudssonden igen i god tid.
Levereras i en praktisk väska
SL800 som sats
Snabb täthetskontroll i byggnader

Snabb täthetskontroll av byggnader eller andra tätningskomponenter

För en täthetskontroll av byggnads- och brandskyddsdörrar eller fönster, kan ultraljudssändaren SL800T helt enkelt installeras bakom kontrollobjektet. Ultraljudssignaler som avges framför objektet visar ett otätt ställe.

Ultraljudsmätaren som komplettsats med väska

 

Ultraljudsmätaren som komplettsats med väska

Vår nya ultraljudsmätare får du som komplettsats i en väska tillsammans med utbytbara sonder och ultraljudssändare. I satsen ingår ultraljudsdetektorn SL800R och ultraljudssändaren SL800T – båda driftklara inkl. batterier, vardera en luftljuds- och kroppsljudssond för SL800R samt en ljudisolerad hörlur med volymreglering.