Professionell ultraljudsdetektor-sats SL800

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Ultraljud
 4. Ultraljudsmätare
 5. SL800

Ultraljudsmätare SL800

Snabb och ekonomisk detektering av tryckluftsläckage.

Med denna professionella sats med ultraljudsdetektor kan du snabbt, prisvärt och kontaktfritt lokalisera läckage i tryckluftsnät, anläggningssystem och på dolda rörledningar, även på ett avstånd av flera meter.

Redan små otätheter i tryckluftsledningar leder vid utströmmande gas till en förhöjd friktion och alstrar ljud med ultraljudsfrekvens som inte är hörbara för människan.

På samma sätt märks en för tidig nötning på rörliga maskinkomponenter.

Dessa ljudsvängningar som orsakas av flödesfriktionen, mottas av sonden på SL800R och transformeras genom en effektstark omvandlarteknik till hörbara ljud som återges i den ljudisolerade hörluren. De visas dessutom som indikatorvärde via en LED-bargraph med tio segment.

Den kombinerade visuella och akustiska detekteringen med anpassningsbar hörlursvolym möjliggör ett koncentrerat arbete även vid dåliga ljusförhållanden och höga omgivningsljud.

För täthetskontrollen av trycklösa system som tankar, containrar eller klimatkammare och ventilationstekniska anläggningar, ingår sändaren SL800T i satsen för påföring av ultraljud.

Tecken på slitage på pumpar och andra arbetsmaskiner känner kroppsljudssonden igen i god tid.
Slitageregistrering med kroppsljudssond
I kombination med ultraljudssändaren SL800T kan täthetskontroller på exempelvis brandskyddsdörrar genomföras snabbt och prisvärt.
Täthetskontroll med luftljudssond

Ultraljudsdetekteringen med SL800-satsen erbjuder en mängd användningsmöjligheter:

SL800R med kroppsljudssond

SL800R med kroppsljudssond

 • Tidig identifiering av slitage på kul-, rull- eller glidlager
 • Kontroll av centrifugalpumpar beträffande kavitation
 • Täthetskontroll av armaturer
 • Genomgångs- resp. funktionskontroll av kondensomater

Denna sond drar fördel av kroppsljud som bärare av invändiga tillstånd och procedurer. På så sätt verkar apparatkombinationen som ett elektroniskt stetoskop.

SL800R med luftljudssond

SL800R med luftljudssond

 • Läcksökning på synliga ledningar och rör
 • Läckagebetingad förlustdetektering i gasfyllda ledningsnät även under pågående drift
 • Detektering av otätheter på utrustningar med högtrycksånga
 • Lokalisering av tunna sprickor, dåliga svetssömmar eller utslitna flänsförbindelser
 • Läckagelokalisering på alla tillgängliga armaturer och anslutningselement där processer under vakuum eller högt tryck äger rum
Ultraljudssändare SL800R

SL800R med luftljudssond och ultraljudssändare SL800T

 • Täthetskontroll för att ta reda på energetiska defekter, t.ex. på dörrar och fönster i byggnader
 • Kontroll av behållare, hus eller klimatkammare beträffande täthet
 • Påföring av ultraljud i tankar eller containrar för att kontrollera tätningskomponenter

Kostnadsexempel för läckageförluster i tryckluftssystem

Redan på mycket små läckageställen i ett tryckluftssystem strömmar permanent stora mängder luft ut med hög hastighet. Det orsakar märkbart högre driftkostnader:

Läckställets storlek Utströmmande luftmängd vid 8 bar Energiförlust**
[ø mm] [l/min] [l/annum]* [kWh/a]
1 75 39.420.000 5 125
2 260 136.656.000 17 765
3 600 315.360.000 40 997
4 1 100 578.160.000 75 161
* Vid 24 timmar långtidsdrift av anläggningen året runt.
** Pga den nödvändiga extra motoreffekten (0,13 kW per m³ tryckluft) för att få högre volymström så att trycket kan jämnas ut.

Praktiska fördelar:

 • Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
 • Enkel detektering av minsta läcka och otäthet
 • Exakt läckidentifiering genom
  kraftfull ljudomvandlarteknik
 • Prisvärd läcksökning på tryckluftledningar liksom ång-, gas- och vakuumanläggningar, pannor, vätskeförande ledningar och ventiler, skjutare, kondensavledare
 • Tillförlitlig, tidig upptäckt av glid- och rullagerskador eller ljud som tyder på slitage
 • Luft- och kroppsljudssond
  för många olika uppgifter
 • Säker lokalisering med högvärdiga, ljudisolerade hörlurar, även vid höga omgivningsljud
 • Enkel hantering
Levereras i en praktisk väska
Snabb täthetskontroll i byggnader

Snabb täthetskontroll av byggnader eller andra tätningskomponenter

För en täthetskontroll av byggnads- och brandskyddsdörrar eller fönster, kan ultraljudssändaren SL800T helt enkelt installeras bakom kontrollobjektet. Ultraljudssignaler som avges framför objektet visar ett otätt ställe.

Denna ultraljudsmätare får du som komplettsats med utbytbara sonder och ultraljudssändare:

I satsen ingår ultraljudsdetektorn SL800R och ultraljudssändaren SL800T – båda driftklara inkl. batterier, vardera en luftljuds- och kroppsljudssond för SL800R, en ljuddämpad hörlur med volymreglering– allt komplett väskan.
Komplettsats med utbytbara sonder och ultraljudssändare

Köpa

Ultraljud-mätdon SL800 visa i Trotecs nätbutik

Ultraljud-mätdon SL800

Med detta proffsiga ultraljuddetektor-set kan du snabbt och enkelt kontaktlös lokalisera läckager i tryckluftnät, anläggningssystem och på dolda rörledningar även ur några meters distans.

Du sparar: 1.018,45 kr

3.846,90 kr 2.828,45 kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.002.000
Ultraljud [Digits]
  Mottagningsfrekvens 36 - 44 kHz
  Sändningsfrekvens 40 kHz
Display
  Funktions-LED-lampor
  10-stegs LED-balkvisning
Apparatstyrning
  Tryckknappar
  Tumrad
Husutförande
  Plast
Gränssnitt
  Hörlursanslutning 3,5 mm klinka
Energiförsörjning
  Batteri
  Batterityp 2x 9V blockbatteri
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 40
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - max. temperatur [°C] 50
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 430
  Bredd (utan förpackning) [mm] 325
  Höjd (utan förpackning) [mm] 120
Vikt
  (utan förpackning) - inkl. batterier [kg] 1,64
Utrustning, kännetecken och funktioner
Intern sensorik
  Ultraljud [Digits]
Funktioner och utrustning
  Hörlursanslutning
  Variabel volymreglering
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Apparat
  Batteri/-er
  Kroppsljudssond
  Luftljudssond
  Hörlur, 3,5 mm
  Kort handbok
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Ultraljud [Digits]
Funktioner och utrustning
  Hörlursanslutning
  Variabel volymreglering

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Kurser

Downloads

Hämtar...