Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Servicetelefonnummer:

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Fredag: 8:00 - 17:00
TA400 tryckmätare-anemometer

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Nyheter
  3. Översikt
  4. Strömningsmätningar av luft och gaser

TA400 tryckmätare-anemometer

Strömningsmätningar av luft och gaser

Med den nya TA400 tryckmätare-anemometern från Trotec har montörer, servicetekniker och andra experter en professionell mätare för strömningsmätningar av luft och gaser.

Denna mångsidigt användbara mätare lämpar sig för mätning av lufthastighet, luftvolymström, lufttryck och lufttemperatur. I kombination med pitotröret kan med TA400 höga lufthastigheter upp till 80 m/s mätas samt omgivningsstemperaturen och luftvolymströmmen. Både runda och kantiga tvärsnitt på de uppmätta ventilationskanalerna kan differentierat matas in i apparaten. Pitotröret lämpar sig speciellt för tuffa miljöer med höga strömningshastigheter och dammhaltig luft, eftersom det nästan är fritt från mekanisk eller smutskänslig sensorik.

Tryckmätare-anemometern möjliggör dessutom mätning av differenstrycket och det dynamiska trycket. Med sin förmåga att mäta tryck täcker TA400 även andra användningsområden, exempelvis filterstatusmätningar på klimatanläggningar eller differenstryckmätningar på gaspannor. Denna differenstryckmätare lämpar sig även optimalt för tryckkontroller i avskärmningszoner med atmosfärer med över- eller undertryck, t.ex. vid saneringsarbeten i kontaminerade områden med mögelskador.

På grund av dess högklassiga mikroprocessorteknik för signalbearbetning garanterar denna mätare av hög kvalitet snabba och exakta mätresultat vid alla användningstillfällen. Eftersom TA400 är utrustad med en intern minneshantering, kan du när som helst spara dina uppmätta data under mätningen separat i upp till 99 dataposter. Sparade värden kan hämtas och raderas. Alla resultat kan enkelt avläsas på den stora, belysta displayen med dualvisning, även i dåliga ljusförhållanden. Levereras komplett med väska – inklusive kalibreringscertifikat, som än en gång understryker professionaliteten av denna precisionsvindmätare.