Isoleringsskikttork VX 5 MultiQube

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vattenskadesanering
 4. Isoleringsskikttork
 5. VX 5 MultiQube

Isoleringsskikttork VX 5 MultiQube

Referensklassen med patenterad Trotec-teknik – en för allt och mycket mer...

Vilken apparat för vilken torkning? Redan med dess föregångarmodell var denna frågeställning historia, för med den unika adaptroniska effektstyrningen i VX 5 slipper du tänka i apparatklasser.

Turbomotorn i VX 5 som kan ställas in i tre steg roterar med upp till 20 000 rpm och garanterar på så sätt maximal effektivitet på varje effektnivå, för tack vare den integrerade HiDry-automatiken registreras den aktuella volymströmmen i m³ permanent och VX 5 hålls automatiskt på en optimal nivå.

Med en knapptryckning kan du ställa in en högre effektnivå vid behov eller aktivera ett tyst läge.

Effektoptimerad energiförbrukning

Till skillnad mot konventionella sidokanalskompressorturbiner står effekt och strömförbrukning alltid linjärt i direkt växelverkan i turbomotorn hos VX 5 MultiQube:

Om effektiviteten minskas eller om mottrycket sjunker, reduceras även strömförbrukningen. Förutom detta sker effektregleringen inte motståndsorienterat, utan är inriktad efter den nödvändiga volymströmmen.

Tack vare denna teknik arbetar VX 5 jämfört med sidokanalskompressorer extremt ekonomiskt och särskilt i slutfasen av torkningen praktiskt taget strömsparande Eco-tariff.

 

Alltid så mycket effekt som du behöver:

 • Effektnivå 1:
  Motsvarar effekten av en 0,8 kW-sidokanalskompressor.
 • Effektnivå 2:
  VX 5 är ca 10 % starkare än en sidokanalskompressor med en effekt på 1,1 till 1,3 kW.
 • Effektnivå 3:
  Motsvarar 140 % av effekten hos en sidokanalskompressor med en effekt på 1,1 - 1,3 kW och 80 % av effekten av en 3 kW stark sidokanalskompressor.
Manövreringselement av VX 5: oslitlig pekskärm för inställning av effektnivå (1), aktivering av tyst läge (2) och digital visning av energiförbrukning och drifttimmar (3), innovativ Optiflow-NT-multifunktionsdisplay (4) och integrerat DA-4-gränssnitt (5).
 • Proffskvalitet "made in Germany" –
  original Trotec-fabrikation
 • Unik adaptronisk effektstyrning – gör det överflödigt att tänka i apparatklasser
 • Ersätter alla sidokanalskompressorer i effektklasser från 0,8 kW till 3 kW
 • Superlätt – endast 10 kg
 • 35 % lättare än jämförbara modeller hos konkurrenter
 • Upp till 75 % lättare än sidokanalskompressorer i samma effektklass
 • Gränssnitt till DA-4 för att förbinda alla data samt fjärrövervaka anläggningarnas status och torkningens fortskridande
 • Optiflow-NT-multifunktionsdisplay med statusvisning i klartext och färgbelysning för effektkontroll
 • Digital drifttimmesräknare och energiförbrukning
 • Tyst läge för nattdrift
 • Förslitningsfritt manövreringsfält med pekfunktion
Isoleringsskikttork VX 5 MultiQube

HiDry-automatik

VX 5 med innovativ HiDry-automatik – skyddat patent

Helautomatiskt alltid den mest effektiva torkningseffekten

Hejdlös kraft är inte till nytta utan smart effektstyrning.

Tvärt om: Vid för intensiv användning ökar inget annat än förslitningen och strömförbrukningen. Det är allt. För det är inte den använda motoreffekten som gör skillnad, utan snarare ett jämnt och högt luftflöde i isoleringsskikten som ska torkas som är avgörande för hur framgångsrik en påskyndad torkning blir.

Därför är den nya VX 5 utrustad med den innovativa HiDry-styrningsautomatiken, där effekten inte är beroende av motståndet, utan volymströmsorienterat anpassad. På så sätt garanterar den automatiskt alltid den mest effektiva effekten för varje torkningsuppbyggnad.

På liknande sätt som en "tempomat" i en bil reglerar den sensortstyrda HiDry-automatiken volymströmmen hos VX 5 fortlöpande dynamiskt på det förinställda perfekta värdet för varje effektnivå.

Medan det krävs mer motoreffekt för att hålla volymströmmen i början av torkningen, sjunker effektbehovet under torkningens gång kontinuerligt.

HiDry-automatiken sörjer under hela torkningstiden för att VX-motorn aldrig genererar mer effekt än det krävs för att hålla den optimala volymströmmen. Resultatet: Snabbast möjliga torkning med minimal energiförbrukning!

Optiflow-NT-multifunktionsdisplay

En ny dimension upplysning

På Optiflow-NT-multifunktionsdisplayen på VX 5 är inte bara aktuell driftstatus och volymström avläsbara som tydlig klartext – både i mörker och på håll – dessutom visar färgen på displaybelysningen automatiskt hur effektivt torkningsluften kan genomflöda isoleringsskiktet i din installation.

En grön display bekräftar optimal volymström, orange visar gränsområden och om LED-lampan är röd är luftflödet inte tillräckligt för ytan, vilket innebär att en uppbyggnadsoptimering är nödvändig för snabb torkning.

Optimalt volymflöde, grön displaybelysning.
Optiflow-NT-multifunktionsdisplay
I gränsområden lyser displayen orange.
Optiflow-NT-multifunktionsdisplay
Röd belysning indikerar otillräcklig luftgenomgång – optimering av konstruktionen krävs.
Optiflow-NT-multifunktionsdisplay
Förslitningsfritt manövreringsfält med pekfunktion

Förslitningsfritt manövreringsfält med pekfunktion

Robust ABS-hus på utsidan och modernaste teknik på insidan. I slutändan enkel användning med fingrarna. Inga reglage, ingen förslitning. Det räcker med att försiktigt trycka på motsvarande funktionssymbol för att konfigurera VX 5.

Förutom plus/minus-knapparna för snabbt val av effektnivå har det översiktliga manöverfältet även en funktion för digital kombivisning av strömförbrukning och drifttimmar liksom ett extra tystgående läge.

DA-4-gränssnitt

DA-4-gränssnitt

Lätt att skapa datanät

VX 5 förfogar redan över ett gränssnitt för datautbyte med den senaste generationen av vår torkningsstyrenhet DA 4 M. Genom att ansluta de båda enheterna kan alla apparatdata förbindas, inklusive fjärrövervakning i realtid av anläggningens status och torkningens fortskridande.

Kombinerad visning av strömförbrukning och drifttimmar.
Kombinerad visning av strömförbrukning och drifttimmar.
VX-5 - tyst läge
VX-5 - tyst läge

VX-5-tystgående läge

I lugnet ligger kraften

I det tystgående läget arbetar VX 5 speciellt tyst och ändå effektivt.

För att kunna minska ljudnivån behöver inte bara effekten minskas, utan regleras till effektnivå 1 med ljudoptimerad viktning så att volymströmmen blir optimal.

När det aktiverats kan VX 5 arbeta i tystgående läge i 10 timmar och växlar sedan automatiskt tillbaka till den effektnivå som tidigare användes.

Extremt praktiskt för kunder som under en kort tid kräver en maximalt dämpad ljudnivå.

Isoleringsskikttork VX 5 MultiQube

VX-turbomotor – högroterande och mycket flexibel

Den speciella turbomotorn hos VX 5 som kan regleras i tre steg går med upp till 20 000 varv per minut och garanterar optimala tryckvärden på varje effektnivå.

En robust motorstyrningselektronik garanterar på detta sätt att isoleringsskikttorken aldrig blir för varm, inte ens i gränsområdena. För kylning förfogar VX 5 i det undre huslocket dessutom över luftinsträdesöppningar.

Filtreringen av den insugna kylluften sker via två findammfilter i klass F8 enligt DIN EN 779 som kan bytas ut via filterlocket på apparatsidan.


Inbyggt värdeskydd för dig och dina kunder

Eftersom det för oss tillverkare visst spelar roll att den kondenstork du använder av processtekniska skäl ofta måste bytas ut alldeles för tidigt, förfogar VX 5 över en integrerad termoskyddsautoavstängning vid för höga lufttemperaturer, som inte bara skyddar isoleringstorkar och uppställda luftavfuktare mot att de slutar fungera för tidigt, utan dessutom kundens rum mot termiska skador på inventarier och byggmaterial. Få reda på mer…

Köpa

Torkningsapparat VX 5 MultiQube visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.560.000.042
Rekommenderad rumsstorlek övertryck
  90
Rekommenderad rumsstorlek undertryck
  70
Max. övertryck
  mbar 270
Max. undertryck
  mbar 220
Luftmängd ( fritt utblåsande )
  Nivå max. [m³/h] 250
Definerad volymflöde (insugande)
  Nivå Tystgående läge [m³/h] 100
  Nivå 1 [m³/h] 100
  Nivå 2 [m³/h] 150
  Nivå 3 [m³/h] 180
  Nivå 4 - Boost-läge [m³/h] 250
Elektriska värden
  Nätanslutning 230 V/50 Hz
  Effektförbrukning [kW] 1,2
  Märkströmsförbrukning [A] 5,5
  Rekommenderad säkring [A] 16
Motorskydd
  Elektronisk
  Termokontakt
Grovpartikelskydd
  Insugningskanal
  Utblåsningskanal
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 420
  Bredd (utan förpackning) [mm] 430
  Höjd (utan förpackning) [mm] 415
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 10
Utrustning, kännetecken och funktioner
Serieutrustning
  Optiflow-visning
  NT-multifunktionsdisplay
  HotStop-system
  Drifttimmesräknare
  Strömförbrukningsräknare
  Servicekontakt för avfuktare
  Pekfält med display
  Kabelvinda med fixerbar kontakt
  Statusindikering i klartext
  Effektkontrollbelysning
  Skyddsfördjupade manövreringselement
  Snabblås för underhåll
  Reservsäkring
  Amperemeter
Mobilitet
  Bär-/transporthandtag
  Styrhjul med parkeringsbromsar
Lagringsförmåga
  Staplingsbar
Leveransens omfattning
  Apparat | Teknisk information
  Filtersil | Teknisk information
  Mikrofilterelement findammsfilter klass F8 | Teknisk information
  Anslutningsmuff 38 mm - 2x | Teknisk information

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativprodukter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...