Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Servicetelefonnummer:

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Fredag: 8:00 - 17:00
En revolution när det gäller uppvärmning av tält och hallar

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Nyheter
  3. Översikt
  4. Med Heatbox sparar du upp till 70 % energi

En revolution när det gäller uppvärmning av tält och hallar

Med Heatbox sparar du upp till 70 % energi

Elvärmare är med all rätt favoriterna när det handlar om temperering av temporärt boende i tält och hallar. Enkel och ren hantering, tyst gång under driften. Och i framtiden även sensationellt förmånlig – tack vare Heatbox, en revolutionär innovation från Trotec.

Heatbox har en vädertålig konstruktion som har utvecklats speciellt för uppvärmning av tält med Trotec-elvärmare. Boxen har en integrerad blandare med vilken andelen frisk- och cirkulationsluft i uppvärmningsluften kan ändras. Dessutom är boxen för blanddriften med cirkulationsluft utrustad med alla nödvändiga slanganslutningar för till- och frånluft. Därmed uppnås beroende av vilka krav som ställs för användningen, en variabel och steglös anpassning – från 100% friskluft, t.ex. i boendetält, till 100% cirkulationsluftdrift i lagertält.

Fördelarna är uppenbara: I stället för att med stort energibehov och höga kostnader värma upp den kalla friskluften utifrån till den nödvändiga värmenivån, kan man i cirkulationsluftdriften andelsmässigt blanda i den redan uppvärmda luften ur tältet. Utnyttjar du värmen från personerna i tältet, sparar du upp till 70 % energi.

Heatbox – funktionsprincip och besparingspotential 

För alla användningsscenarier - bebodda eller obebodda tält och hallar - kan blandningsförhållandet mellan varm regenerationsluft och frisk utomhusluft steglöst ställas in, samtidigt som du skapar ett avsevärt angenämare rumsklimat. Ju mer varm regenerationsluft som utnyttjas, desto lägre blir den nödvändiga värmeeffekten och desto högre blir energibesparingen. Se våra exempelbilder: 

  • Exempel A visar ett "klassiskt" uppvärmningsscenario. Blandaren står på 0 % cirkulationsluft, det används alltså uteslutande utomhusluft för uppvärmningen, vars temperatur uppgår till 0 °C. Elvärmeapparaten som används genererar på maximal värmenivå 4 (18 kW) 38 °C varm luft, som värmer upp tältet till ca 20 °C.
  • I exempel B står blandaren på 100 % cirkulationsluft – uteslutande regenerationsluft används för uppvärmningen. Eftersom nu redan uppvärmd luft används för genereringen av varmluft, är värmeeffekten som kan utnyttjas betydligt högre. När måltemperaturen har uppnåtts, kan apparatens maximala värmenivå minskas med en till två nivåer.
  • Exempel C visar driften med ett blandningsförhållande på 50% mellan utomhusluft och regenerationsluft. Även vid en reducering till värmenivå 3 (13,5 kW) kan tältet genom användning av 50% redan uppvärmd regenerationsluft, uppvärmas mer än i exempel A med ren friskluft – detta motsvarar en energibesparing på 33%.
  • Exempel D visar driften med ett blandningsförhållande på 50%, som på värmenivå 2 (9 kW) fortfarande uppnår nästan samma uppvärmningsresultat som i exempel A den fulla värmenivån med 100 % friskluft. Det motsvarar en energibesparing på 66 %.

Återcirkuleringssats för tillförsel av friskluft vid användning av elvärmare inomhus

Bostäder kräver regelbunden tillförsel av friskluft. Vid uppvärmning med elvärmare uppställda inomhus, ger ventilationen via dörr- och fönsteröppningar upphov till störande följdverkan som luftdrag och fuktighetsproblem. Detta kan motverkas med återcirkuleringssatsen, som kontrollerat tillför friskluft utan negativa bieffekter.

Installationen är mycket enkel: Satsen består av två delar, T-fördelare och adapter, som kan skruvas på bakplåten av värmeaggregaten TEH 70 och TEH 100. T-fördelarens insugningsmuff förses då med en luftslang som leder ut ur tältet. Via den andra muffen sugs regenerationsluften in ur rummet. Med en integrerad reglerare kan blandningsförhållandet steglöst ställas in.

Heatbox och återcirkuleringssatsen kan både köpas i Trotec-butiken och hyras som tillbehör i TKL-uthyrningsportalen.

Du kan lita på vår kompetens i alla frågor kring köp eller uthyrning av mobila värmelösningar. Experterna informerar dig gärna om våra professionella värmeaggregat samt tillhörande tillbehör. För köp - kontakta oss via telefon +49 2452 962-400för uthyrning ring +49 2452 962-160.