Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Sport- och fritidsbranschen
 4. Luftfuktning i instrumentlager

Anspråksfulla klanger: Luftfuktning i instrumentlager

För att högvärdiga musikinstrument ska bibehålla sin klang behöver de en tillräckligt hög luftfuktighet. Trotec erbjuder passande fuktare för att skydda instrumenten.

Högvärdigt trä, filt, fina lim och lacker: Musikinstrument tillverkas i regel av känsliga material, vilket ger dem den speciella klangen och resonansen. En sak får alltså inte glömmas vid lagringen av värdefulla instrument: optimalt skydd och skötsel. Det gäller främst för musikinstrument som helt eller delvis är tillverkade i trä. Trämaterial arbetar permanent och reagerar känsligt på klimatvariationer. Ett instrumentlager bör vara koncipierat så att instrumenten hundraprocentigt och permanent mår bra. Till detta hör en adekvat luftfuktning som skyddar träet mot uttorkning och deformering. Trotec erbjuder en rad avdunstningsluftfuktare, som lämpar sig optimalt för användningen i instrumentlager.

Instrument reagerar mycket känsligt på klimatvariationer, speciellt på för stark torka. Just musikinstrument som helt eller delvis är tillverkade i trä, tar snabbt skada om de lagras vid låg luftfuktighet. Det gäller för alla slags instrument: stråkinstrument och gitarrer, klarinetter, oboer och akustiska instrument, piano och flyglar. En gitarr har exempelvis tvärlimningar med vilken balkarna limmas ihop med instrumentets framstycke och bakstycke. Det ger klangkroppen stabilitet och fördelar klangen på så sätt över hela kroppen. När fukt extraheras från det exklusiva träet pga. för torr luft, deformeras instrumentet inom mycket kort tid. Klangen lider och kostsamma skador kan uppstå genom spänningssprickor och deformationer.

En passande modell för varje behov

Optimal och konstant luftfuktighet i rummet och samtidigt ren luft: Det garanterar alla avdunstnings-luftfuktare från Trotec. Trotec har passande modeller för alla rumsstorlekar och även för speciella klimatiska krav. För användningen i mindre instrumentlager rekommenderas luftfuktaren B 25 E. Den elektroniskt reglerade fuktaren med en avdunstningseffekt på 350 ml per timme försörjer rum med en storlek på upp till 24 m² med den fuktighet som behövs. Den aktuella, relativa luftfuktigheten mäts och visas permanent via en elektronisk sensor. Effektstark och absolut tillförlitlig presenterar sig luftfuktaren B 400 och är därför den idealiska partnern när det gäller luftfuktning i större lager för musikinstrument. Förutom med fuktningseffekten på 800 kubikmetern per timme, övertygar den även med en optimal luftcirkulation, som säkerställs via en integrerad väggavståndshållare. Fläkten med två nivåer, avstängningsautomatiken och många andra egenskaper gör apparaten till en äkta proffs inom området luftfuktning.

Luftfuktare i lager för musikinstrument

 • skyddar de känsliga instrumenten mot uttorkning och spänningssprickor.
 • bevarar värdet och klangen.
 • binder dessutom damm och andra svävande partiklar.
 • är flexibelt användbara.
 • garanterar en konstant och tillförlitlig luftfuktning.

Luftfuktning och -tvätt i små rum

För mindre rum, där bara en del av musikinstrumenten lagras, rekommenderas även de kompakta och formsköna lufttvättarna i AW-S-serien från Trotec. Här förenas tilltalande design och optimala luftrengöringsresultat. Både AW 10 S och AW 20 S suger in rumsluften och leder den förbi roterande fuktningsskivor där den anrikas med fuktighet. Även här sugs smutspartiklar som damm och pollen in och fastnar vid fuktningsskivan.

Luftfuktning i instrumentlager

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för luftfuktning

 • Hälsosam och virusfri inandningsluft på äldre- och vårdboenden

  Irriterad hals och retade slemhinnor, kliande ögon, trötthet och skrovlig hud är typiska tecken på att något inte står rätt till i omgivningsluften. Orsaken är ofta ett allt för torrt inomhusklimat. Dessa och andra symptom uppträder framför allt under den kalla årstiden då vi värmer inomhusluften och då även infektioner och förkylningar på nolltid sprids i den torra inomhusluften på vårdboenden.

  Mer information
 • Luftfuktning i förskolor och skolor

  Ingenting är så avgörande för hälsan som luften som vi dagligen andas in. Det gäller i första hand för våra barn som varje dag går i förskolan och skolan. Särskilt där är optimala hygieniska förhållanden och frisk luft viktiga kriterier. Torr rumsluft belastar våra barn, gör dem känsligare för sjukdomar och minskar koncentrationsförmågan. Eftersom en regelbunden ventilation inte alltid kan...

  Mer information
 • Luftfuktning i fanerlagret

  Fanerlager måste hanteras med speciell omsorg. Just i lager med speciellt torr luft måste speciella försiktighetsåtgärder vidtas. För: När fanerskivor torkar ut, blir de sköra och spröda. För att förhindra kostsamma uttorkningsskador, måste lagret utrustas med pålitliga och effektiva fuktningssystem. Trotec-gruppen rekommenderar användningen av en luftfuktare för större uppgifter. För små utrymmen...

  Mer information
 • Luftfuktning i växthus

  Varma temperaturer och en hög luftfuktighet är det viktigaste för de tropiska och subtropiska växterna om de ska kunna frodas snabbt och yppigt. Även svampkulturer gillar när det är varmt och fuktigt. En regelbunden bevattning räcker inte här, då de flesta exotiska växter tar upp fuktigheten genom omgivningsluften. För att kunna skapa detta speciella klimat, behövs förutom en systematisk...

  Mer information
 • Luftfuktning i serverrum

  En tillförlitligt fungerande teknik är det viktigaste kriteriet för kunder som är anslutna till datacentraler. Ett eget serverrum är liksom hjärtat i ett företag. Därför måste tekniken där fungera felfritt dygnet runt. IT-apparaterna måste befinna sig i oklanderligt skick. Av denna anledning måste klimatet i datacentraler och serverrum vara väl avstämt mot den tekniska utrustningens behov. Proffs...

  Mer information
 • Virusfri inomhusluft på klubbar och diskotek

  På många håll kämpar klubbar och diskotek med efterdyningarna av Corona-krisen. Medan restauranger och butiker har öppnat igen, har klubbar och diskotek ännu inte gjort det - förmodligen för att de ofta ses som potentiella hotspots för virus. Det är just denna aspekt som kräver effektiva hygienkoncept med vilka operatörer kan säkerställa maximalt smittskydd för sina gäster och personal genom...

  Mer information
 • Luftrenare med H14-virusfiltrering för fitnessstudior och terapirum

  Fitnessstudiooperatörer, privatpraktiserande fysioterapeuter och sjukgymnaster känner väl till problemet: beroende på årstid och temperatur stagnerar luften i tränings- eller behandlingsrummet bokstavligen - trots att det finns ett ventilationssystem. Dessutom förorenas den luft vi andas av suspenderade partiklar som damm, kväveoxider och formaldehyd, men också av osynliga patogener som virus och...

  Mer information
 • Indikativ feber-screening vid epidemiska infektionssjukdomar

  Vid epidemiska infektionssjukdomar är det extra betydelsefullt att på ett tidigt stadium kunna identifiera smittade personer. Virus med hög smittrisk så som norovirus, SARS-CoV-2 (corona) eller H5N1 (fågelinfluensan) bryr sig inte om stängda dörrar, landsgränser eller liknande begränsningar. Smittämnena sprids världen över vid en pandemi och den viktigaste åtgärden för att begränsa dem är att...

  Mer information
 • Uppvärmning av fritidshus

  I en semesterby gäller devisen "Alltid redo!". Det innebär att bostaden måste förberedas så snart gäster infinner sig. Förutom utrustning och rengöring måste temperaturen stämma. För gästerna trivs bara och är nöjda i rum med behaglig temperatur. Sent på våren och sommaren behövs extra uppvärmning bara ibland. Men under lågsäsongen kommer också gäster. Med hjälp av Trotecs mobila värmeaggregat får...

  Mer information
 • Uppvärmning av idrottshallar

  Moderna idrottshallar är i regel utrustade med väl fungerande värmesystem. Ventilationsanläggningar och även takvärmare är några av de viktigaste apparaterna som en sådan idrotts- eller evenemangslokal måste ha. Men om endast en del av hallen ska användas för t.ex. en kurs eller ett mindre antal personer, är det oekonomiskt att värma upp hela hallen. I sådana fall lönar det sig att ha en mobil...

  Mer information
 • Observationer av vilda djur

  Vid observationerna av vilt är det förutom kikaren, en sak som absolut inte får saknas i utrustningen: en värmekamera. Med hjälp av de infraröda bilderna kan djuren spåras även vid dåliga siktförhållanden och i totalt mörker. Trotec erbjuder med värmekamerorna i IC-serien tillförlitliga apparater för observationer. Lätt att hantera, exakt och motståndskraftig – och det till ett lågt pris.

  Mer information
 • Luftavfuktning i skridskohallar!

  I varje skridskohall bildas det till följd av temperaturskillnaden mellan luft och is alltid kondensvatten – särskilt om fuktig utomhusluft alltid strömmar in genom kylanläggningen. Lösningen mot att vatten droppar ner isen och byggnadsskador är luftavfuktare. På så sätt förhindras kondensvattenbildning redan i förväg.

  Mer information
 • Luftavfuktning på hotell

  Det rätta rumsklimatet är en förutsättning för att gästerna ska trivas på hotellet. För varm och fuktig luft gör att rummen känns kvava och unkna. Ofta uppstår efter kort tid även skador på byggsubstansen och interiören. På tapeterna bildas fuktfläckar, gardiner och sängkläder känns fuktiga och luktar unket och i hörnen växer möglet i värsta fall. Förutom olika servicetjänster bör även en...

  Mer information