Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Trotecs rökgaskammare
Dim- och rökgassimulator FS200
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Läckagelokalisering
 4. Dim- och rökgassystem

Dim- och rökgassystem för läckagetester, brandsimuleringar med mera...

Avslöjande röksignaler

Nebel- und Rauchgassysteme für Dichtheitsprüfungen, Brandsimulationen und mehr…
Nebel- und Rauchgassysteme für Dichtheitsprüfungen, Brandsimulationen und mehr…
Nebel- und Rauchgassysteme für Dichtheitsprüfungen, Brandsimulationen und mehr…

Om vit rök syns är det lätt att hitta läckan.

Med en dim- och rökgassimulering kan täthetskontroller genomföras snabbt och exakt. Brandsimulationer och säkerhetsövningar kan också genomföras – med instrument från Trotec!

Många olika diagnosmetoder är lämpliga för läckagelokalisering. Inom optisk täthetskontroll är bland annat rökgasmetoden omtyckt – särskilt när det handlar om kontroll av plana tak. Principen är enkel: Konstgjord dimma och rökgas stiger rakt upp och tar den snabbaste vägen. Om ett plant tak som är klätt med ett speciellt plastskikt är otätt är det lätt att hitta skadan. Det beror på att röken till och med avviker genom mycket små otäta ställen och kan snabbt och enkelt ses av kontrollören. På samma sätt fungerar rökgasmetoden om man söker efter otäta ställen i ledningar. Har alla anslutningar i rörnäten eller tankanläggningar tätats på ett professionellt sätt? Om du vid täthetskontroller använder ett dim- och rökgassimulator från Trotec – får du svar!

Modell FS200 är ett proffs. Framför allt är detta det mest kompakta och lättaste instrumentet i sin effektklass. Det garanterar dig och dina medarbetare en särskilt hög rörelsefrihet.

Naturligtvis kan dim- och röksimulatorn förutom täthetskontroll och läckagelokalisering även användas för säkerhetsprov. Instrumentet kan avge tät dimma i flera minuter och på så sätt simulera en brand. Brand- och andningsmaskövningar samt avrökningsövningar kan på så sätt genomföras i en lämplig miljö. Förutom detta kan den konstgjorda röken även används vid kontroll av avrökningssystem för flyktvägar och vid kontroll av brandventilationsanläggningar.

Dessutom: Ett prisvänligt alternativ vid läckagelokalisering på plana tak är Trotecs rökgaskammare.

Möjliga användningsområden för FS200-simulatorn för dimma och rök:

 • Brandsimulation, andningsskydds- och beredskapsövningar
 • Täthetskontroller
 • Läckagelokalisering plana tak
 • Brandövningar
 • Kontroll av brandventilationsanläggningar
 • Kontroll av öppningar för utström, tilluft och frånluft.
 • Kontroll av nödutgångsavrökning
 • Fastställande av felanslutningar i rörsystem, tank- eller frånvattenanläggningar
 • Lokalisering av undermineringar i dammar eller vattenreservoarer

Trotec: Innovation made in Germany

Ta en titt bakom kulisserna:

Som en av de ledande internationella tillverkarna av luftbehandlingslösningar erbjuder Trotec industriella och kommersiella kunder innovativa produkter för luftrening, avfuktning, uppvärmning, luftkonditionering och ventilation. Vi förlitar oss till 100 % på forskning, utveckling, design och produktion i Tyskland för våra högpresterande enheter. För de högsta kvalitetskraven, sofistikerade systemlösningar och nya idéer.

Se själv i videon!

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig