Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Jordbruk
 4. Luftfuktning i växthus

Tropiskt klimat: Luftfuktning i växthus

De bästa förutsättningarna för de exotiska växterna och svampodlingen ger de effektstarka luftfuktarna från Trotec.

Varma temperaturer och en hög luftfuktighet är det viktigaste för de tropiska och subtropiska växterna om de ska kunna frodas snabbt och yppigt. Även svampkulturer gillar när det är varmt och fuktigt. En regelbunden bevattning räcker inte här, då de flesta exotiska växter tar upp fuktigheten genom omgivningsluften. För att kunna skapa detta speciella klimat, behövs förutom en systematisk uppvärmning, en modern teknik som kan tillföra luften mycket fuktighet. Trotec har redan flera lösningar i sitt program: För stora växthus och odlingshallar och även för tropikhus i zoologiska trädgårdar lämpar sig de effektiva luftfuktarna. För mindre växthus och tropiska områden i hallar kan även de kompakta lufttvättarna användas. 

Växter och träd som har sitt ursprung i tropiska och subtropiska regioner, behöver en speciell omvårdnad i våra breddgrader. Den viktigaste faktorn för en perfekt tillväxt och en lyckad odling är klimatet, där de befinner sig. De tropiska växterna och även svampkulturerna trivs alltid bäst när det är fuktigt och varmt. Ett livsviktigt villkor för en lyckad odling och en yppig tillväxt är relativt konstanta temperaturer som håller sig kring 28 till 31 grader Celsius, och en mycket hög luftfuktighet. Därför bör de exotiska orkidéerna och mullbärsväxterna och även citrusväxter och palmer som ska trivas i växthus eller tropiska omgivningar, med hjälp av tekniska apparater få ett tropiskt eller subtropiskt klimat.

Trotec för tropiskt klimat

Regnskogen har hög nederbörd över hela året. Därför uppstår den höga relativa luftfuktigheten – den ligger mellan 70 och 100 procent. Denna luftfuktighet behöver de exotiska växterna i de tropiska regionerna för att överleva. De tar en stor del av vattnet ur luften. Ett sådant klimat kan skapas i växt- och tropikhus med hjälp av luftfuktare från Trotec.

   

Fuktig och ren luft

Den mobila avdunstnings-luftfuktaren från Trotec arbetar inom två områden för att skapa det bästa klimatet i växthus. Dels skänker den luftfuktighet med ett tryck på knappen. Dels befriar den luften från damm och skadliga ämnen.

Och så fungerar det: Önskad luftfuktighet ställs in, ett tryck på knappen, och så reglerar den hygrostatstyrda luftfuktaren sin drift automatiskt. Alla Trotec luftfuktare arbetar enligt den säkra avdunstningsprincipen, så att varken kalkavlagringar eller kondensbildning kan uppstå. Varken växterna eller växthusets glasfönster besprutas med vattenånga. Fuktningen sker indirekt, genom att vattnet genast går ut i luften. Trotec har många olika typer av luftfuktare i sitt program – från B 200 eco, den lilla men effektstarka juvelen, som kan avge upp till 43 liter vatten varje dag, till B 400, det effektstarka och säkra proffset, när det gäller luftfuktning i större växthus. Den har en fuktningseffekt på 800 kubikmeter i timmen, en fläkt med två nivåer och en optimal luftcirkulation, som säkerställs med en integrerad väggavståndshållare. Bland apparaterna befinner sig också luftfuktaren B 300, som utmärker sig genom en formfulländad design och naturligtvis en suverän teknik och effekt.

För alla apparater gäller: Genom det integrerade filtret fångas insugna förorenade partiklar, damm och dålig lukt upp och binds.  

För en mindre mängd 

Ren och fuktig luft även för mindre tropikhus och mindre områden i växthus, för odlingen av svamp och tropiska växter: För detta lämpar sig lufttvättarna från Trotec. Även på dessa kompakta apparater i AW-S-serien spelar tre faktorer en stor roll: bästa luftfuktning, en bra design och fin luft. Lufttvättarna i AW-S-serien ser till att rumsluften rengörs och fuktas. Den insugna rumsluften leds förbi roterande fuktningsskivor, där den anrikas med fuktighet. Samtidigt fastnar smutspartiklar som pollen, djurhår och damm på fuktningsskivan och binds i uppsamlingsbehållaren. Det gäller för AW 10 S och AW 20 S. Den kan även mer än så. Denna lufttvättare garanterar – beroende av driftläge – för en extra, grundlig HEPA-filtrering av den fuktade luften. Så ger du dina växter de bästa förutsättningarna för deras grodd och växtlighet.

Fördelarna med den mobila luftfuktaren från Trotec 

 • Säker och effektiv luftfuktning för din hälsa och koncentrationsförmåga
 • Automatisk, hygrostatstyrd reglering av luftfuktigheten
 • Tystgående driftläge
 • Kompakt, snygg design
 • Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet i varje apparatklass

Fördelarna med lufttvättarna i AW-S-serien

 • Kombiapparaterna 3 i 1 för kombinerad luftrengöring, luftfuktning och lukteliminering
 • Visning av den relativa luftfuktigheten
 • Plasmagenerator för eliminering av lukt och skadliga ämnen i luften
 • Olika driftlägen plus tystgående driftäge
 • En stor vattenbehållare (9 liter) för långa, underhållsfria användningar
 • Behöver endast kranvatten (inget destillerat vatten)
 • Variabel fläktstyrning för ändamålsenlig rumsanpassning

Ännu fler fördelar med AW 20 S:

 • Energisnål automatisk drift genom den intelligenta kombisensorn, som gör det möjligt att samtidigt mäta luftfuktigheten och luftkvaliteten
 • Användning hela året tack vare en separat till- och frånkopplingsbar luftfuktnings- och plasmafunktion
 • Det utbytbara förfiltret befriar tillförlitligt luften från grovt damm och djurhår
 • Aktiverbar HEPA-filterfunktion för maximal luftrengöring: filtrerar fina, svävande partiklar som damm, pollen och sporer
 • Ljussignal i 3 nivåer visar växthusets luftkvalitet

Fler lösningar

 • Fastighetsförvaltning

Luftfuktning i växthus

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för luftfuktning

 • Hälsosam och virusfri inandningsluft på äldre- och vårdboenden

  Irriterad hals och retade slemhinnor, kliande ögon, trötthet och skrovlig hud är typiska tecken på att något inte står rätt till i omgivningsluften. Orsaken är ofta ett allt för torrt inomhusklimat. Dessa och andra symptom uppträder framför allt under den kalla årstiden då vi värmer inomhusluften och då även infektioner och förkylningar på nolltid sprids i den torra inomhusluften på vårdboenden.

  Mer information
 • Luftfuktning i förskolor och skolor

  Ingenting är så avgörande för hälsan som luften som vi dagligen andas in. Det gäller i första hand för våra barn som varje dag går i förskolan och skolan. Särskilt där är optimala hygieniska förhållanden och frisk luft viktiga kriterier. Torr rumsluft belastar våra barn, gör dem känsligare för sjukdomar och minskar koncentrationsförmågan. Eftersom en regelbunden ventilation inte alltid kan...

  Mer information
 • Luftfuktning i fanerlagret

  Fanerlager måste hanteras med speciell omsorg. Just i lager med speciellt torr luft måste speciella försiktighetsåtgärder vidtas. För: När fanerskivor torkar ut, blir de sköra och spröda. För att förhindra kostsamma uttorkningsskador, måste lagret utrustas med pålitliga och effektiva fuktningssystem. Trotec-gruppen rekommenderar användningen av en luftfuktare för större uppgifter. För små utrymmen...

  Mer information
 • Luftfuktning i instrumentlager

  Högvärdigt trä, filt, fina lim och lacker: Musikinstrument tillverkas i regel av känsliga material, vilket ger dem den speciella klangen och resonansen. En sak får alltså inte glömmas vid lagringen av värdefulla instrument: optimalt skydd och skötsel. Det gäller främst för musikinstrument som helt eller delvis är tillverkade i trä. Trämaterial arbetar permanent och reagerar känsligt på...

  Mer information
 • Luftfuktning i serverrum

  En tillförlitligt fungerande teknik är det viktigaste kriteriet för kunder som är anslutna till datacentraler. Ett eget serverrum är liksom hjärtat i ett företag. Därför måste tekniken där fungera felfritt dygnet runt. IT-apparaterna måste befinna sig i oklanderligt skick. Av denna anledning måste klimatet i datacentraler och serverrum vara väl avstämt mot den tekniska utrustningens behov. Proffs...

  Mer information

Trotec:s produkter inom jordbruket

Användningsexempel från praktisk användning:

 • Hästtermografi

  I Tyskland är hästen ett av de mest omtyckta djuren. Behandlingskostnaderna kan bli höga om hästen insjuknar eller råkar ut för en akut skada. Ju senare en kroppsskada upptäcks, desto längre och dyrare blir läkningsprocessen. Därför används termografi allt oftare för profylax, akut-diagnostik och rehabilitering.

  Mer information
 • Klimatisering inom fjäderfäuppfödning

  Från en temperatur på 10 grader Celsius försämras äggläggningsförmågan hos hönorna avsevärt. Även inom kycklingproduktionen får temperaturerna under den kalla årstiden inte sjunka allt för lågt. Alla raser är inte så tåliga att de klarar av ett temperaturfall i fjäderfähuset. Därför bör jordbrukarna vara utrustade med ett värmesystem för att klimatvillkoren för djuren även ska vara optimala under...

  Mer information
 • Luftfuktning i växthus

  Varma temperaturer och en hög luftfuktighet är det viktigaste för de tropiska och subtropiska växterna om de ska kunna frodas snabbt och yppigt. Även svampkulturer gillar när det är varmt och fuktigt. En regelbunden bevattning räcker inte här, då de flesta exotiska växter tar upp fuktigheten genom omgivningsluften. För att kunna skapa detta speciella klimat, behövs förutom en systematisk...

  Mer information
 • Luftavfuktning inom grisuppfödning

  För hög luftfuktighet och höga temperaturer är allt annat än behagliga klimatvillkor för grishållning. Oavsett om det handlar om grisuppfödning eller -gödning: Djuren behöver ett optimalt klimat för att vara friska och produktiva. Professionella luftavfuktare från Trotec sörjer för behagliga temperaturer och bättre luft, vilket avsevärt höjer grisarnas välbefinnande. Adsorptionstorkarna från...

  Mer information
 • Infrarödtermografi inom djuruppfödning

  Värmekameror är sedan många år en beprövad metod inom industriell djuruppfödning av nötkreatur, gris, får, get och fågel. De utgör en kostnadsvänlig och mycket tidig temperaturmätningsmetod som ger både djuruppfödare och veterinärer viktiga uppgifter om tillståndet på uppfödningsdjuret. Trotec har ett stort antal apparater för användning inom infrarödtermografi.

  Mer information