TFC 20 E
Home Comfort
 1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HomeComfort
 3. Uppvärmning
 4. Keramik-värmefläkt i TFC-serien
 5. Keramisk värmefläkt TFC 20 E

Keramisk värmefläkt TFC 20 E

Välgörande värme för hem, hobby och kontor.

Tystare och kompaktare keramik-värmefläkt

Kalla dagar och kalla vintermånader förlorar den huttrande fasan med den smala keramiska tornvärmefläkten TFC 20 E. Glöm kalla fötter och långa starttider vid uppvärmningen. Denna snabbvärmare i kompakt tornkonstruktion upptar ett mycket litet utrymme i vardagsrummet och genererar en kraftfull värme med de två kopplingsbara värmenivåerna på 1 000 Watt och 2 000 Watt. Temperaturen kan regleras steglöst via termostaten som är monterad på huvudet. På begäran kan den mycket tysta apparaten även fördela varmluften oscillerande och vrider sig därmed vertikalt i 80 °. På så sätt uppnås en perfekt fördelning av värmen i hela rummet. Den predestinerade TFC 20 E som flexibel kontinuerlig värmelösning i rum som sällan används eller som tilläggsvärme under den svala övergångstiden.

I motsats till konventionella värmefläktar med värmetrådar har TFC 20 E ett modernt PTC-keramiskt värmeelement. Denna teknik erbjuder tack vare sin konstruktion många fördelar: snabbare uppvärmning, längre livslängd och emissionsfri värme.

Värme utan störande bieffekter

Människor med känsliga luftvägar, småbarn och allergiker kan djupandas in och ut med den emissionsfria värmen från den TFC-keramiska värmefläkten. I motsats till konventionella värmare förbränner inte de keramiska värmeelementen på TFC 20 W några dammpartiklar eller djurhår vilket normalt är fallet vid värmare med värmetrådar. Därmed blir den varma luften behagligt luktneutral och fri från ytterligare irriterande ämnen.

Mer säkerhet för bättre välbefinnande

TFC 20 E övertygar inte enbart med den innovativa värmetekniken, utan även de inbyggda skydds- och säkerhetsfunktionerna understryker de ledande kvaliteterna på denna tornvärmefläkt. Medan konventionella värmare med en trasig värmetråd kan leda till att apparaten totalförstörs, övertygar TFC 20 E med de hållbara keramiska värmeelementen. Här går ingen tråd sönder, det är säkert! Inte heller en "tidig död" genom överhettning är någon risk för en keramisk värmare. Vid en hotande överhettning stängs TFC 20 E automatiskt av. Den integrerade tippskyddsbrytaren skyddar mot oavsiktlig vältning, som automatiskt stänger av apparaten vid en viss lutning.

Den mobila keramiska tornvärmefläkten TFC 20 E är flexibelt användbar och ytterst anspråkslös. Förutsatt att ett uttag är tillgängligt genererar värmefläkten snabb och mysig värme i alla stängda rum med ett knapptryck. Stoppa in, sätt på och njut.

Snabbare uppvärmning av luften – behagligt klimat

Trotec-värmefläktar med keramiska PTC-värmeelement (A) utmärker sig inte bara genom snabbare uppvärmning, jämfört med den konventionella tekniken med värmespiraler (B). Processbetingat finns även tydliga skillnader i värmeelementens reaktionsbeteende.

Trots att termostatregleringen för att upprätthålla den förvalda måltemperaturen (orange) är samma på båda apparaterna, sker motsvarande temperaturanpassning på apparater med värmetrådar betydligt trögare och med större avvikelser från önskad måltemperatur. Orsaken är värmeelementens olika strömledningsbeteende: Flyter strömmen genom värmespiraler eller -trådgaller, håller de alltid samma temperatur när de väl värmts upp en gång. För att reglera önskad rumstemperatur avbryts sedan strömmatningen vilket innebär att spiralen eller gallret svalnar. Därefter aktiveras den igen av termostaten, för att åter värmas upp till full effekt, tills nästa frånkoppling sker när den inställda måltemperaturen har uppnåtts.

Denna ”På/Av-process” medför större temperaturvariationer än vid keramiska värmeelement, eftersom dessa materialbetingat har en integrerad självreglering av temperaturen. Ju varmare PTC-registret blir, desto större är dess strömledningsmotstånd, varigenom mindre ström kan flyta genom värmeelementet vilket minskar dess värmeeffekt. Detta ger betydligt lägre temperaturvariationer och rent allmänt även färre på-/frånkopplingar i termostatstyrd drift. Av denna anledning kan man med keramiska värmefläktar åstadkomma en jämnare rumstemperatur för ett angenämt boendeklimat.

Snabbare uppvärmning av luften – behagligt klimat

Den keramiska tornvärmefläkten TFC 20 E övertygar med praktikorienterade detaljer:

TFC 20 E - manöverfält
Enkel att hantera: TFC 20 E har en steglöst inställbar termostat och 2 värmenivåer (1 000 W / 2 000 W)
TFC 20 E, praktiskt bärhandtag
Med det praktiska bärhandtaget på tornvärmefläkten TFC 20 E kan den lätt transporteras till olika användningsplatser
TFC 20 E - automatisk avstängning
Ett extra plus för säkerheten: Skulle TFC 20 E oavsiktligt välta, stängs den automatiskt av för din säkerhets skull
TFC 20 E, automatisk oscillation
TFC 20 E har en inkopplingsbar oscillationsfunktion. Kåpan vrider sig då vertikalt 80°, så att den varma luften fördelas bättre i rummet

Behaglig värme just där den behövs ...

TFC 20 E - den formsköna tilläggsvärmen
Den formsköna tilläggsvärmen för ditt vardagsrum under kalla dagar
TFC 20 E - ingen förbränning av damm eller djurhår
Ren, luktfri värme utan förbränning av damm eller djurhår
TFC 20 E - jämn värme i sovrummet
Sörjer som tilläggsvärme för behaglig, jämn värme i ditt sovrum
TFC 20 E - målinriktad extravärme
TFC 20 E är utmärkt som målinriktad extravärme
Keramik-värmefläkt i TFC-serien

Alla Keramik-värmefläkt i TFC-serien i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Keramik-värmefläkt i TFC-serien, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Keramik-värmefläkt i TFC-serien från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Praktiska fördelar:

 • Snabb och behaglig värme
 • Tystare och kompaktare keramik-värmefläkt
 • PTC-värmekeramikelement
 • 2 värmenivåer (1 000 W / 2 000 W)
 • Tillkopplingsbar 80° oscillation för snabbare luftfördelning
 • Steglöst inställbar termostat
 • Överhettningsskydd 
 • Tippskyddsknapp integrerad i apparaten
 • Lämplig för allergiker
 • Driftkontrollampa
 • Lätt att transportera och lätt att använda
 • Står stadigt
 • Energieffektiv

TÜV-testad säkerhet

Trotec varumärkeskvalitet

Profitera på märkeskvalitet från Trotec som garanterar hög nivå, hög säkerhet och pålitlig funktion. Med den lagligt skyddade GS-märkningen intygar provningsstället TÜV Rheinland, att vid en ändamålsenlig och förutsebar användning av denna apparat inga risker kan uppstå för användarens säkerhet och hälsa.

Köpa

Keramisk värmefläkt TFC 20 E visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.410.000.670
Värmeeffekt
  Lämplig för rum upp till [m²] 24
  Lämplig för rum upp till [m³] 60
  Nivå 1 [kW] 1
  Nivå 2 [kW] 2
Arbetsområde
  Temperatur min. [°C] -10
  Temperatur max. [°C] 25
Fläktar
  Axial
  Radial
Elektriska värden
  Nätanslutning 220 - 240 V/50 Hz
  Märkströmsförbrukning [A] 8,6
  Rekommenderad säkring [A] 10
  Effektförbrukning [kW] 2
Elektrisk anslutning
  Anslutningskontakt CEE 7/17 (konturkontakt)
  Kabellängd [m] 1,4
Funktioner och utrustning
  Driftkontrollampa
  Tippskydd
  Automatisk avstängning när önskat värde uppnås
  Auto restart function
  Oscillation intern (°) 80°
Ljudvärden
  Avstånd 1 m [dB(A)] 48
Säkerhetskännetecken
  Överhettningsskydd [°C] 65
  IP-skyddsklass IP20
  Skyddstyp II
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 200
  Bredd (utan förpackning) [mm] 200
  Höjd (utan förpackning) [mm] 520
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 2,5
Utrustning, kännetecken och funktioner
Mobilitet
  Bär-/transporthandtag
Husutförande
  Plast

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...
Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning.