Keramisk fläktvärmare TFC 16 E.
Home Comfort
 1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HomeComfort
 3. Uppvärmning
 4. Keramik-värmefläkt i TFC-serien
 5. Keramisk värmefläkt TFC 16 E

Keramisk värmefläkt TFC 16 E

Den snabba värmelösningen för behagliga temperaturer. Allt som allt en fin sak!

Tyst och kompakt keramisk värmefläkt

Ibland har vi den: den kalla sommaren. Då kan det bli ruggigt kallt även under högsommaren. Rummen blir kyliga och vårt personliga välbefinnande avtar extremt. Men även på vintern räcker inte alltid värmen från det vanliga värmesystemet. Då skulle man gärna vilja ha en tillförlitlig, behaglig värmekälla för att kunna må bra och mysa hemma i vardags- eller sovrummet. Vid sådana tillfällen är det bra att ha en sparsam keramisk värmefläkt i TFC-serien till hands!

Den kompakta keramiska värmaren TFC 16 E lämpar sig utmärkt som temporär extra värmare för oväntat kalla dagar och under övergångstiden före eldningsperioden. Och när utomhustemperaturen på vintern permanent sjunker, sprider den tysta snabbvärmaren en konstant och angenäm värme för extra behaglighet hemma.

Även bostadsområden som annars står ouppvärmda, som vinterträdgården och trädgårdshuset, tempereras blixtsnabbt med den keramiska värmaren. Med två värmenivåer (1 200 watt / 2 000 watt) och den steglöst inställbara termostaten styrs rumstemperaturen automatiskt. Snabbt och direkt.

När önskad temperatur har uppnåtts stängs värmaren automatiskt av. Så snart termostaten registrerar att önskad temperatur underskrids, sätts apparaten på igen.

I ventilationsläge med avaktiverad uppvärmningsfunktion, avger den här multitalangen en sval bris och sörjer så för en angenäm kyleffekt på huden. Omkopplingen mellan fläkt- och värmedrift sker i en handvändning på apparatens ovansida.

100 % emissionsfri värme

Ren, luktneutral och kan speciellt rekommenderas för allergiker.

På de keramiska värmeelementens yta förbränns inga dammpartiklar och djurhår. På så vis uppstår ingen oangenäm lukt som man känner igen från exempelvis värmare med värmetrådar. Luften förblir ren och det skonar de känsliga luftvägarna för allergiker och småbarn.

Mobil värme att ta med sig och njuta av.

En värmefläkt för alla rum.

Den lätta och lätthanterliga snabbvärmaren TFC 16 E är direkt redo att användas. Anslut nätkabeln, slå på apparaten - färdigt! Dess behagliga värme sprider sig snabbt i rummet. Med det integrerade bärhandtaget kan värmefläkten lätt tas med till ett annat rum.

Med säkerhet på teknikens senaste nivå!

Användning med dubbel säkerhet i hushåll med barn och husdjur.

Den moderna PTC-keramikvärmaren i TFC 16 E garanterar en lång och energieffektiv drift, utan brända värmetrådar som resulterar i funktionsbortfall. Det i apparatens botten integrerade tippskyddet uppfyller högsta säkerhetsnormer och stänger av apparaten direkt om keramikvärmeaggregatet oavsiktligt skulle välta. Detsamma gör överhettningsskyddet som stänger av apparaten automatiskt, innan skador hinner uppstå.

Snabbare uppvärmning av luften – behagligt klimat

Trotec-värmefläktar med keramiska PTC-värmeelement (A) utmärker sig inte bara genom snabbare uppvärmning, jämfört med den konventionella tekniken med värmespiraler (B). Processbetingat finns även tydliga skillnader i värmeelementens reaktionsbeteende.

Trots att termostatregleringen för att upprätthålla den förvalda måltemperaturen (orange) är samma på båda apparaterna, sker motsvarande temperaturanpassning på apparater med värmetrådar betydligt trögare och med större avvikelser från önskad måltemperatur. Orsaken är värmeelementens olika strömledningsbeteende: Flyter strömmen genom värmespiraler eller -trådgaller, håller de alltid samma temperatur när de väl värmts upp en gång. För att reglera önskad rumstemperatur avbryts sedan strömmatningen vilket innebär att spiralen eller gallret svalnar. Därefter aktiveras den igen av termostaten, för att åter värmas upp till full effekt, tills nästa frånkoppling sker när den inställda måltemperaturen har uppnåtts.

Denna ”På/Av-process” medför större temperaturvariationer än vid keramiska värmeelement, eftersom dessa materialbetingat har en integrerad självreglering av temperaturen. Ju varmare PTC-registret blir, desto större är dess strömledningsmotstånd, varigenom mindre ström kan flyta genom värmeelementet vilket minskar dess värmeeffekt. Detta ger betydligt lägre temperaturvariationer och rent allmänt även färre på-/frånkopplingar i termostatstyrd drift. Av denna anledning kan man med keramiska värmefläktar åstadkomma en jämnare rumstemperatur för ett angenämt boendeklimat.

Snabbare uppvärmning av luften – behagligt klimat

Keramisk värmefläkt TFC 16 E övertygar med praktikorienterade detaljer:

TFC 16 E - kontrollpanel
Enkel att hantera: TFC 16 E har en inställbar termostat och 2 värmenivåer (1 200 W / 2 000 W) samt en ventilationsnivå utan värmefunktion
TFC 16 E - praktiskt bärhandtag
Med det praktiska bärhandtaget på värmefläkten TFC 16 E kan den lätt transporteras till önskad användningsplats
TFC 16 E - automatisk avstängning
Ett extra plus för säkerheten: Skulle TFC 16 E oavsiktligt välta, stängs den automatiskt av för din säkerhets skull
TFC 16 E - lämplig för allergiker
Här bränns inget vid! PTC-keramikvärmaren på TFC 16 E förbränner varken husdamm eller djurhår. På så vis förhindras oangenäm lukt.

Behaglig värme just där den behövs ...

I vinterträdgården är den keramiska värmefläkten TFC 16 E en välkommen värmekälla som snabbt kan ställas upp.
Den keramiska värmaren TFC 16 E värmer snabbt upp vardags- och sovrum till en angenäm temperatur, när det någon gång blir oväntat kallt ute.
Där det är oekonomiskt med permanent uppvärmning, exempelvis verkstäder och trädgårdshus, är elvärmaren TFC 16 E en bra värmelösning som direkt ger värme allt efter behov
Keramikvärmare är perfekta värmeoaser på vintern. När det inte kan bli varmt nog för att kunna njuta av de kalla vinterdagarna, garanterarTFC 16 E angenäma temperaturer
Keramik-värmefläkt i TFC-serien

Alla Keramik-värmefläkt i TFC-serien i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Keramik-värmefläkt i TFC-serien, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Keramik-värmefläkt i TFC-serien från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Praktiska fördelar:

 • Snabb och behaglig värme
 • Tyst och kompakt keramisk värmefläkt
 • PTC-värmekeramikelement
 • 2 värmenivåer (1 200 W / 2 000 W)
 • Lämplig för rum upp till 24 m²/60 m³
 • Fläktdrift även utan värmefunktion möjlig 
 • Steglöst inställbar termostat
 • Överhettningsskydd 
 • Tippskyddsknapp integrerad i apparatens botten
 • Lämplig för allergiker
 • Driftkontrollampa
 • Lätt att transportera och lätt att använda
 • Står stadigt
 • Energieffektiv

Köpa

Keramisk värmefläkt TFC 16 E visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.410.000.658
Värmeeffekt
  Lämplig för rum upp till [m²] 24
  Lämplig för rum upp till [m³] 60
  Nivå 1 [kW] 1,2
  Nivå 2 [kW] 2
Arbetsområde
  Temperatur min. [°C] -5
  Temperatur max. [°C] 25
Fläktar
  Axial
  Radial
  Antal fläktnivåer 1
Elektriska värden
  Nätanslutning 220 - 240 V/50 Hz
  Märkströmsförbrukning [A] 8,7
  Rekommenderad säkring [A] 10
  Effektförbrukning [kW] 2
Elektrisk anslutning
  Anslutningskontakt CEE 7/17 (konturkontakt)
  Kabellängd [m] 1,5
Funktioner och utrustning
  steglös termostat
  Driftkontrollampa
  Tippskyddsbrytare
  Automatisk avstängning när önskat värde uppnås
  Auto restart function
  Oscillation intern (°)
Ljudvärden
  Avstånd 1 m [dB(A)] 60
Säkerhetskännetecken
  Överhettningsskydd
  Överhettningsskydd [°C] 65
  Skyddstyp II
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 175
  Bredd (utan förpackning) [mm] 135
  Höjd (utan förpackning) [mm] 228
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 1,5
Utrustning, kännetecken och funktioner
Mobilitet
  Bär-/transporthandtag
Husutförande
  Plast

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...
Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning.