Keramisk fläktvärmare TFC 19 E.
Home Comfort
 1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HomeComfort
 3. Uppvärmning
 4. Keramik-värmefläkt i TFC-serien
 5. Keramisk värmefläkt TFC 19 E

KERAMISK VÄRMEFLÄKT TFC 19 E

Elegant pelardesign – för en behaglig temperatur under kalla dagar

Termostatstyrd start och avstängning

Hösten kommer och temperaturen sjunker långsamt. På natten erbjuder den mysiga, varma sängen en skön tillflykt, men vid frukostbordet märks det att huvudvärmaren är avstängd. Det är kallt! 

Då är det bra att ha en keramisk värmefläkt i TFC-serien i huset, som med sina moderna PTC-keramikvärmeelement blixtsnabbt sprider en jämn och angenäm värme.

Den optiskt tilltalande, slanka TFC 19 E ser med sitt mattsvarta hus inte direkt ut som ett värmeaggregat och smälter harmoniskt in i omgivningen.

Snabbt och tyst värmer den eleganta TFC 19 E upp bostads- och kontorsrum, vinterträdgårdar och trädgårdshus. Två inställbara värmenivåer (1 200 watt / 2 000 watt) levererar även i stora rum en tillräcklig effekt och blåser direkt ut en angenäm värme i rummet med den integrerade fläkten. 70°-oscillationen kan inkopplas med båda värmenivåerna. Denna svängmekanism fördelar den varma luften ännu snabbare och effektivare i rummet.

Snabb och behaglig värme

Med en vridning för en behaglig temperatur utan variationer

Rumstermostaten reglerar den önskade rumstemperaturen helautomatiskt, så snart den har ställts in med den steglösa vridkontakten. När önskad temperatur har uppnåtts stängs värmefläkten automatiskt av och driftlampan slocknar. Så snart termostaten registrerar att den inställda temperaturen underskrids, sätts apparaten på igen. Denna kortvariga underskridning av den inställda temperaturen märks inte, rummet förblir konstant varmt även under avstängningstiden.

En ren sak: ingen oangenäm lukt

100 % emissionsfri, behaglig värme så att man kan ta djupa andetag

Allergier har blivit en folksjukdom i vårt moderna samhälle. Allt fler människor lider av den belastade rums- och andningsluften. Därför gäller det att skydda luften mot extra föroreningar så gott det går, även vid användning av en elvärmare. PTC-keramikvärmeelement har en avgörande fördel jämfört med värmefläktar med värmetråd: Keramikvärmeelementen blir aldrig så heta att husdamm, djurhår och insekter förbränns. Ingen otrevlig förbränningslukt uppstår, rumsluften förblir märkbart ren vilket gör att särskilt allergiker kan andas ut!

Säkerhet är det viktigaste!

Känn dig trygg och säker

Med sin stabila fot står pelarvärmaren TFC 19 E alltid säkert. Skulle värmefläkten trots allt tippa någon gång, stängs den av direkt med den integrerade tippskyddsbrytaren. Värmefläktens säkerhetspaket kompletteras med ett intelligent överhettningsskydd. Glöm de brända värmetrådarna, som vid konventionella elvärmare i permanent drift inte sällan leder till ett totalt funktionsbortfall av apparaten. Vid en hotande överhettning avaktiverar TFC 19 E det keramiska värmeelementet. Det är ett som är säkert!

Mobil värme för varje rum

Direkt redo att användas var som helst i bostaden

TFC 19 E startar direkt. Packa upp, sätt i nätkabeln, klart. Inom kort blir det angenämt varmt i rummet. Vill du inte vara utan denna behagliga värme, kan du bara ta med dig den keramiska värmaren. Transporthandtaget som finns integrerat i apparaten gör det lätt att flytta den lätta och kompakta apparaten till en annan användningsplats.

Snabbare uppvärmning av luften – behagligt klimat

Trotec-värmefläktar med keramiska PTC-värmeelement (A) utmärker sig inte bara genom snabbare uppvärmning, jämfört med den konventionella tekniken med värmespiraler (B). Processbetingat finns även tydliga skillnader i värmeelementens reaktionsbeteende.

Trots att termostatregleringen för att upprätthålla den förvalda måltemperaturen (orange) är samma på båda apparaterna, sker motsvarande temperaturanpassning på apparater med värmetrådar betydligt trögare och med större avvikelser från önskad måltemperatur. Orsaken är värmeelementens olika strömledningsbeteende: Flyter strömmen genom värmespiraler eller -trådgaller, håller de alltid samma temperatur när de väl värmts upp en gång. För att reglera önskad rumstemperatur avbryts sedan strömmatningen vilket innebär att spiralen eller gallret svalnar. Därefter aktiveras den igen av termostaten, för att åter värmas upp till full effekt, tills nästa frånkoppling sker när den inställda måltemperaturen har uppnåtts.

Denna ”På/Av-process” medför större temperaturvariationer än vid keramiska värmeelement, eftersom dessa materialbetingat har en integrerad självreglering av temperaturen. Ju varmare PTC-registret blir, desto större är dess strömledningsmotstånd, varigenom mindre ström kan flyta genom värmeelementet vilket minskar dess värmeeffekt. Detta ger betydligt lägre temperaturvariationer och rent allmänt även färre på-/frånkopplingar i termostatstyrd drift. Av denna anledning kan man med keramiska värmefläktar åstadkomma en jämnare rumstemperatur för ett angenämt boendeklimat.

Snabbare uppvärmning av luften – behagligt klimat

Den keramiska tornvärmefläkten TFC 19 E övertygar med praktikorienterade detaljer:

TFC 19 E - kontrollpanel
Enkel att hantera: TFC 19 E har en steglöst inställbar termostat och 2 värmenivåer (1 200 W / 2 000 W)
TFC 19 E - praktiskt bärhandtag
Med det praktiska bärhandtaget på tornvärmefläkten TFC 19 E kan den lätt transporteras till önskad användningsplats
TFC 19 E - automatisk avstängning
Ett extra plus för säkerheten: Skulle TFC 19 E oavsiktligt välta, stängs den automatiskt av för din säkerhets skull
TFC 19 E - automatisk oscillation
TFC 19 E har en inkopplingsbar oscillationsfunktion. Kåpan vrider sig då vertikalt 70° för att den varma luften ska fördelas bättre i rummet

Behaglig värme just där den behövs ...

TFC 19 E - värme och trivsel med stil
Värme och trivsel med stil Den keramiska värmefläkten TFC 19 E övertygar med sin tidlösa design och smälter harmoniskt in i kontors- och bostadsmiljön.
TFC 19 E - säker uppvärmning
Säker uppvärmning. Moderna skyddsmekanismer som t.ex. tippskyddet på TFC 19 E, skyddar både huset och dess invånare.
TFC 19 E - snabb värme i semesterlägenheter
TFC 19 E lämpar sig perfekt för en snabb extravärme i semesterlägenheter och vinterträdgårdar. Utan lång förvärmningstid!
TFC 19 E - mot kyliga väderomslag
Kalla dagar utanför eldningssäsongen förlorar ”sin ruggiga fasa” med TFC 19 E. Apparaten avger efter mycket kort tid en behaglig värme som känns bra.
Keramik-värmefläkt i TFC-serien

Alla Keramik-värmefläkt i TFC-serien i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Keramik-värmefläkt i TFC-serien, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Keramik-värmefläkt i TFC-serien från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Praktiska fördelar:

 • Snabb och behaglig värme
 • Tyst och kompakt keramisk värmefläkt
 • PTC-värmekeramikelement
 • 2 värmenivåer (1 200 W / 2 000 W)
 • Lämplig för rum upp till 24 m²/60 m³
 • Inkopplingsbar 70°-oscillation för snabbare luftfördelning
 • Steglöst inställbar termostat
 • Överhettningsskydd 
 • Tippskyddsknapp integrerad i apparaten
 • Lämplig för allergiker
 • Driftkontrollampa
 • Lätt att transportera och lätt att använda
 • Står stadigt
 • Energieffektiv

Köpa

Keramisk värmefläkt TFC 19 E visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.410.000.661
Värmeeffekt
  Lämplig för rum upp till [m²] 24
  Lämplig för rum upp till [m³] 60
  Nivå 1 [kW] 1,2
  Nivå 2 [kW] 2
Arbetsområde
  Temperatur min. [°C] -5
  Temperatur max. [°C] 25
Elektriska värden
  Nätanslutning 220 - 240 V/50 Hz
  Märkströmsförbrukning [A] 8,7
  Rekommenderad säkring [A] 10
  Effektförbrukning [kW] 2
Elektrisk anslutning
  Anslutningskontakt CEE 7/17 (konturkontakt)
  Kabellängd [m] 1,5
Funktioner och utrustning
  steglös termostat
  Driftkontrollampa
  Tippskyddsbrytare
  Automatisk avstängning när önskat värde uppnås
  Auto restart function
  Oscillation intern (°) 70°
Ljudvärden
  Avstånd 1 m [dB(A)] 54
Säkerhetskännetecken
  Överhettningsskydd
  Överhettningsskydd [°C] 85
  Skyddstyp II
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 186
  Bredd (utan förpackning) [mm] 186
  Höjd (utan förpackning) [mm] 440
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 2
Utrustning, kännetecken och funktioner
Mobilitet
  Bär-/transporthandtag
Husutförande
  Plast

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...
Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning.