Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Klimatdatalogger - klimatövervakning med högsta noggrannhet
  1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Luftkvalitet
  4. Datalogger

Klimatdatalogger - klimatövervakning med högsta precision.

Registrera viktiga klimatdata över en längre period – även på platser långt bort eller svårtillgängliga platser. Programvaran som utvärderar mätvärden ingår i klimatdatalogger från Trotec.

Klimatdatalogger - klimatövervakning med högsta noggrannhet
Klimatdatalogger - klimatövervakning med högsta noggrannhet
Klimatdatalogger - klimatövervakning med högsta noggrannhet

Översikt över datalogger från Trotec:

I många situationer är det nödvändigt att mäta och registrera temperaturen och luftfuktigheten: exempelvis vid transport av känsliga produkter, vid drift av fryshus, i servicerum eller för föreskrivna kontrollprotokoll inom hantverk. Vid fukt- och mögelskador i lägenheter kan man med hjälp av registreringen av klimatdata bestämma orsaken till skadorna. Då krävs det precisa mätningar med en professionell klimatdatalogger. Oavsett vilken typ av insats du behöver ett sådant instrument för: Trotec har alltid en passande datalogger för dina behov.

Här står högsta mätprecision och ett stort minne i förgrunden. Ett analys- och förvaltningsprogram ingår i alla modeller. Men det är inte allt: Eftersom Trotecs klimatdatalogger konfigureras via datorn är inställningarna för varje apparat säkra mot manipulation. Det innebär högsta mätprecision vid största möjliga säkerhet – bästa kvalitet från Trotec "made in Germany".

För enkel och precis långtidsregistrering av klimatdata i bostäder, arbetsutrymmen och lagerlokaler passar BL30 Klimatdatalogger från Trotec. Den kan spara upp till 32 000 mätvärden. Självklart manipulationssäkra och med många professionella användningar.

Men det är inte bara viktigt med långtidsregistreringar av temperatur- och luftfuktighetsvärden. I många branscher måste mätning och dokumentation av CO2-värden göras kontinuerligt. Här erbjuder vi precision och flexibel användning med BZ30 CO2-luftkvalitetsdatalogger.

Certifierad säkerhet – kalibrering av mätare enligt ISO-standard

Som en av de ledande komplettleverantörerna för byggnadsdiagnostisk och miljöteknisk mätutrustning erbjuder Trotec möjligheten att låta kalibrera, sköta och reparera alla mätare av ett enda företag. Med en kalibrerad mätare undviker du inexakta mätresultat och kan skydda dig tillförlitligt mot eventuella regresskrav. Gardera dig och utnyttja vår kalibreringsservice för dina mätare från Trotec: I det företagsegna laboratoriet kalibrerar vi enligt ISO-standard till fast definierade mätområden och mätpunkter. Alternativt kan kalibreringspunkterna inom det angivna kalibreringsområdet även individuellt definieras.

Alla Klimatdatalogger i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Klimatdatalogger, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Klimatdatalogger från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig