Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Polis, jourläkare, brandkår och statliga nödhjälpsorganisationer
 4. UV-lampor för SelectaDNA vid polisinsatser

På uppdrag med polisen: UV-lampor

Tack vare konstgjord DNA kan stöldgods lätt identifieras med UV-ljus

Polisen rekommenderar sedan många år användning av konstgjord DNA som SelectaDNA för markering av värdefulla föremål. Vid inbrott kan ägaren av den typen av markerat stöldgods snabbt identifieras. Dessutom avskräcker klistermärken som talar om att konstgjord DNA används tjuvar. Antalet inbrott sjunker, antalet lösta brott ökar. Markeringen blir synlig med UV-lampan.

Konstgjord DNA som SelectaDNA, som t.ex. polisen i Bremen arbetar med, fungerar enligt en enkel princip. Kunden köper en markeringssats med konstgjord DNA-substans. Detta stryker han på värdefulla saker som bilen, cykeln, datorn, sedlar eller smycken med en pensel eller som spray. För tjuven är SelectaDNA osynligt och blir först synligt med hjälp av en speciell UV-lampa när stöldgodset hittas. Varje DNA-sats visar en individuell kod under UV-ljus och rätt ägare kan identifieras via en databas.

Avskräckande: DNA-klistermärken gör att antalet inbrott sjunker

Dessutom har klistermärken som informerar om konstgjord DNA en påvisad avskräckande effekt. På de platser där detta används sjunker antalet inbrott – avsevärt.

UV-lampan visar DNA-koden på stöldgodset

Konstgjord DNA för att sänka antalet inbrott fungerar inte bara för privathushåll: Affärsinnehavare kan också använda sprayanordningar i ingången till affären, som aktiveras vid inbrott och på så sätt markerar tjuven. Till och med Deutsche Bahn, den tyska statliga järnvägen, använder SelectaDNA som stöldskydd mellan kopparrör och kopparledningar. Vid en stöld eller om polisen konfronteras av misstänkta föremål gör UV-lampan markeringen på stöldgodset synlig. De båda UV-A-handlamporna från Trotecs program som används för läckagelokalisering passar utmärkt vid polisinsatser.

UV-Torchlight och UV-TrackMaster – två praktiska medhjälpare hos polisen

Beroende på polisinsats lämpar sig antingen den lilla UV-handlampan UV‑Torchlight 15F eller den större modellen UV-TrackMaster. Båda är batteridrivna. Med en vikt på 230 gram passar den mindre modellen i jackfickan, den 780 gram tunga UV-TrackMaster väntar i utryckningsfordonet på sin tur. Men när han väl får hjälpa till lönar det sig: Denna UV-lampa med ergonomiskt format pistolhandtag har speciellt utformats för att lysa upp stora ytor. Perfekt för effektiv kontroll av parkplatser, lastbilar och hallar med stöldgods med konstgjord DNA. UV-TrackMaster kan börja användas direkt efter påsättning och är oberoende av magnetfält. Batteriet håller i ca 1,5 timmar. I polisens arbete med konstgjord DNA som SelectaDNA övertygar UV-lampan genom sin höga UV-A-strålningsstyrka. Därmed syns till och med minsta ljusspår i dagsljus och på längre håll. Helt utan mörkläggningsåtgärder och utan att polisen behöver ta sig till svårtillgängliga platser.

UV‑Torchlight 15F – ficklampan med punktljus- och strålkastarfunktion

Den lilla UV-lampan UV‑Torchlight 15F lämpar sig som komplettering till den stora UV-lampan: Som lätthanterlig ficklampa kan den alltid följa med direkt i handen och är genast tillgänglig för en snabb DNA-kontroll. Metallhuset är robust och batteriet håller i över 2 timmar. Dess höga täckningsflexibilitet gör UV‑Torchlight 15F till universellt användbar ljusspårdetektor för undersökningar i samband med konstgjord DNA hos polisen. Tack vare punktljusets styrka har denna UV-lampa en mycket hög fluorescensstimulering. På så sätt syns – på samma sätt som hos den stora UV-TrackMaster – till och med små ljusspår i dagsljus. I jämförelse med klassiska UV-A-ficklampor kan UV‑Torchlight 15F inte bara användas i punktljusdrift: En integrerad fokusering möjliggör flexibel reglering av UV-A-strålningscirkeln – steglöst från punkt- till strålkastarljus. Denna variabla strålningscirkel gör att UV‑Torchlight 15F kan användas i ett mycket brett spektrum – och gör den speciellt kvalificerad för polisarbete med konstgjord DNA.

UV-lampor för SelectaDNA vid polisinsatser

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för mätteknik inom termografiområdet

 • Täthetskontroll av flytvästar och överlevnadsdräkter

  När täthetskontroller görs på överlevnadsdräkter, flytvästar, dykutrustning och skyddsdräkter måste man vara 100 procent säker, för om man inte är det: då är det inte tillräckligt. Företag som är specialiserade på inspektion av sådan skyddsutrustning förlitar sig därför på ett säker mätdon enligt spårgasproceduren. LD6000 är ett sådant mätdon.

  Mer information
 • Lokalisering av lagerskador och sprickor på hjul

  LD6000 är en frekvensanalyssats för akustisk lokalisering av ledningar. Men apparaten kan göra mycket mer för säkerhetstekniker inom järnvägsbranschen: Exempelvis kan den användas för att spåra lagerskador på hjul. Denna effektiva teknik kallas "lyssningsteknik".

  Mer information

Trotecs produkter för polis, brandkår, jourläkare och nödhjälpsorganisationer

Användningsexempel för polis, brandkår, jourläkare och nödhjälpsorganisationer

 • Hantering av besökarströmmar vid stora evenemang

  För att spärra av ytor för besökare vid stora evenemang och markera vägar, används ofta metallspärrar. De är inte nödvändiga, om det enbart handlar om optisk orientering. Trotec Group har mobila siktskyddslösningar i programmet som är lätta och tar lite plats och som kan fällas upp på bara några sekunder: VarioScreens.

  Mer information
 • Behandlings- och lagertält vid katastrofer

  Trotec optimerar luften i arbetsrum och arbetsprocesser. Inte nog med det, vi kan vid behov även leverera arbetsrum. Till exempel i form av behandlings- och lagertält för statliga nödhjälpsorganisationer och räddningsstyrkor som vid katastrofinsatser kan värmas upp eller kylas.

  Mer information
 • Täthetskontroll av flytvästar och överlevnadsdräkter

  När täthetskontroller görs på överlevnadsdräkter, flytvästar, dykutrustning och skyddsdräkter måste man vara 100 procent säker, för om man inte är det: då är det inte tillräckligt. Företag som är specialiserade på inspektion av sådan skyddsutrustning förlitar sig därför på ett säker mätdon enligt spårgasproceduren. LD6000 är ett sådant mätdon.

  Mer information
 • Luftavfuktning i redskapshus

  En felfri skyddsutrustning och perfekt fungerande apparater är avgörande när brandkårer och nödhjälpsorganisationer rycker ut. Skyddsdräkter, slangar och rör måste vara helt täta. Verktyg som tänger och bultkapare måste befinna sig i ett felfritt tillstånd, på samma sätt som teknisk utrustning som kraftfulla fläktar, skärbrännare och strålkastare. För att all utrustning ska kunna lagras skyddat...

  Mer information
 • Evakueringsövningar på passagerarfartyg

  Även om passagerarfartyg anses vara ytterst säkra transportmedel måste man ändå vara förberedd för nödsituationer. Internationella bestämmelser som utarbetats under ledning av FN föreskriver att fartygspersonalen inom ramen för säkerhetsåtgärderna även måste genomgå utbildningar för evakueringar. För att kunna öva inför en nödsituation under realistiska förhållanden används dimmaskiner. Dim- och...

  Mer information
 • Evakueringsövning i flygplan

  Även om trafikflygplan tillverkas enligt modernaste standarder är maskinerna inte immuna mot tekniska problem. Om det skulle uppstå en allvarlig situation måste därför besättningen veta exakt vad den ska göra för att skydda passagerarna och sig själva. För sådana nödsituationer förbereds personalen genom särskilda övningar. Det innebär också att vid brand kunna få ut passagerare ur ett rökfyllt...

  Mer information
 • Evakueringsövning på tåg

  Oavsett om en luftkonditioneraranläggning är defekt, motorn är skadad eller om det brinner i en soptunna: Orsaken till en rökutveckling i ett tåg får man oftast först reda på efter att brandsläckningen har avslutats. Fram tills dess måste personalen ombord dock vara lugn och evakuera passagerarna. Under brandskyddsövningar förbereds medarbetarna för nödsituationer. Vid en sådan övning används ofta...

  Mer information
 • Infrarödtermografi för att skydda gränser

  Övervakningen av skyddsutrymmen och gränser är en ansvarsfull uppgift. Här handlar allting om säkerhet. Gränsbevakningspersonalens uppgift är att spåra upp och stoppa obehöriga. Eftersom inkräktare förlitar sig på dåliga siktförhållanden som skydd, måste gränsbevakare vara optimalt utrustade, framför allt om nätterna och vid tjock dimma. Här krävs en utrustning med modernaste teknik. Och då...

  Mer information
 • Lokalisering i vatten

  God sikt på öppna havet är extremt viktig, speciellt under natten. Det vet alla båtsmän som en gång har varit ute med en båt under natten. Fritidsbåtsägare och räddningstjänster som vill styra sina båtar säkert och måste lokalisera andra båtar och personer i vattnet, använder sig av infrarödteknik. Värmekameror från Trotec levererar detaljerade och informativa värmebilder och visar var det finns...

  Mer information
 • Jakten efter oljebälten

  Om ett oljebälte når kusten blir skadan speciellt omfattande. Hela djurpopulationer hotas och floran förstörs. Beroende på storlek kallar man det till och med för "oljepesten". Därför arbetar naturvårdare och insatspersonal alltid med full kraft, för att så snabbt som möjligt hitta oljan och avlägsna den. Speciellt om siktförhållandena är dåliga och vågorna går höga måste utrustningen vara extra...

  Mer information
 • Olycksfallsskydd för polis och räddningspersonal

  Vid olyckor, brottsplatser och under katastrofinsatser förhindras räddningspersonalen ofta av nyfikna åskådare. Ju snabbare händelseförloppet fås under kontroll, desto bättre kan räddningspersonalen ta itu med sitt arbete. För detta erbjuder Trotec en mobil lösning för snabb montering: VarioScreen.

  Mer information
 • UV-lampor för SelectaDNA vid polisinsatser

  Polisen rekommenderar sedan många år användning av konstgjord DNA som SelectaDNA för markering av värdefulla föremål. Vid inbrott kan ägaren av den typen av markerat stöldgods snabbt identifieras. Dessutom avskräcker klistermärken som talar om att konstgjord DNA används tjuvar. Antalet inbrott sjunker, antalet lösta brott ökar. Markeringen blir synlig med UV-lampan.

  Mer information
 • Indikativ feber-screening vid epidemiska infektionssjukdomar

  Vid epidemiska infektionssjukdomar är det extra betydelsefullt att på ett tidigt stadium kunna identifiera smittade personer. Virus med hög smittrisk så som norovirus, SARS-CoV-2 (corona) eller H5N1 (fågelinfluensan) bryr sig inte om stängda dörrar, landsgränser eller liknande begränsningar. Smittämnena sprids världen över vid en pandemi och den viktigaste åtgärden för att begränsa dem är att...

  Mer information