Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Branschlösningar
  2. Branschöversikt
  3. Plastindustrin
  4. Torkning efter silorengöring

Torkning av siloer efter rengöringen

Avfukta lagerbehållare snabbt och säkert

Mellan lagringen av olika sorters bulkmaterial rengörs siloer och andra lager- eller transportbehållare med vatten. För att kunna återanvända dem så snabbt som möjligt rekommenderar vi användning av adsorptionstorkar i TTR-serien.

Efter rengöringen av lagerbehållare och siloer måste man kunna vara säker på att de torkat helt, så att det nya bulkmaterialet redan från början skyddas mot fukt. Och för att torkningen kan ske så snabbt och ekonomiskt som möjligt rekommenderar vi för avskiljare inom kemi- och läkemedelsindustrin våra högpresterande torkar i TTR-serien.

Adsorptionsavfuktare TTR 1400 torkar varje silo

Alla adsorptionstorkar i denna serie kännetecknas med två separata luftöppningar (TTR-Trisorp-Dual-arbetsprincipen) av mycket enkel reglering. Dessutom hör det med sin interna värmeåtervinning liksom specialrotorernas höga belastnings- och prestationsförmåga till de mest lönsamma av sitt slag. TTR-serien inkluderar båda stationära såsom mobila adsorptionstorkar. För luftavfuktning av siloer inom kemi- och läkemedelsindustrin är särskilt TTR 1400 i mobilt utförande med transportramar ytterst lämplig. Den prestationsstarka adsorptionstorken övertygar med en avfuktningseffekt på ca 177 kg på 24 timmar vid 20 °C och 60 procent relativ fuktighet. Den avfuktar en luftmängd på upp till 1 800 m³/h. Den finns även tillgänglig i rostfritt stål.

Ventilationsslangar och mätteknik som tillägg till systemet

Liksom denna högpresterande adsorptionstork måste även lufttransportslangarna vara utformade för intensiv användning inom industrin. Lita på märkeskvaliteten hos de kraftfulla, spiralförstärkta kvalitetsventilatorslangarna i Tronect®-serien.
Olika handmätare som termohygrometer och datalogger som den innovativa DL200X avrundar luftavfuktningskonceptet i silon och möjliggör konstant övervakning av torkningen.

Utformning och testkörning: Dra fördel av vår industriservice

För kemi- och läkemedelsindustrin levererar Trotec Group inte bara apparater för luftavfuktning i samband med hygroskopiskt bulkmaterial. Tillsammans med dig utvecklar vi dessutom avfuktningskonceptet för dina transportbehållare och siloer. Dessutom har vi mobila luftavfuktare redo för att i förväg testa konceptet i provdrift. Först när mätningar har bevisat att torkningen fungerar snabbt och säkert, sammanställs den slutliga lösningen.

Fler lösningar för kemiindustrin

Fler lösningar för läkemedelsindustrin

Tillfälligt behov? Uthyrningsapparater för alla behov

Du är i tillfälligt behov av mobila adsorptionstorkar för torkning av siloer efter rengöringen? Då kan du hyra dem av oss. I vår TKL-uthyrningsportal finns apparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

  • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
  • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
  • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …