Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Produkter och tjänster
 2. Pumpar
 3. Vattenverk för hushållsbruk

Vattenverk för hushållsbruk: Skona resurser, skydda miljön, spara vatten

I tider när allt helt självklart blir allt dyrare, är det bra att veta att du framöver kan spara pengar. Nämligen med en egen bruksvattenförsörjning, oberoende av det kommunala vattennätet. Finns det på din tomt en brunn, en cistern eller ett stillastående resp. strömmande vatten, har du redan de perfekta förutsättningarna.

Allt du nu behöver för utvinningen av det förmånliga bruksvattnet är ett vattenverk för hushållsbruk för att tillförlitligt kunna pumpa in vattnet i ditt ledningssystem från en alternativ källa. Med en passande modell från Trotec kan du snart snabbt och bekvämt använda förmånligt vatten för tvättmaskinen, toalettspolningen eller bevattningen av trädgården. Även vattenförsörjningen för komplexa vattenspridare och sprinklers kan problemlöst göras med ett vattenverk för hushållsbruk.

Eftersom regnvatten innehåller mindre kalk än dricksvatten ur kranen, reduceras risken för en förkalkning av tvättmaskinen och maskinens livslängd förlängs.

Vattenverk för hushållsbruk från Trotec

Det kraftfulla 1 000 watt vattenverket för hushållsbruk TGP 1025 E från Trotec klarar även extrema påfrestningar och pumpar helautomatiskt upp till 3 300 liter vatten i timmen in i huset för att försörja tvättmaskiner, toalettspolningar och bevattningssystem i trädgården. Den integrerade utjämningsbehållaren håller trycket i anläggningen på en konstant hög nivå och den stora tryckpannan på 19 liter sörjer för en energisnål drift av pumpverket. Det gör det möjligt att ofta tappa ur små vattenmängder utan att pumpen varje gång behöver starta. När du exempelvis spolar toaletten registrerar tryckbrytaren detta och levererar den nödvändiga vattenmängden. Vid en maximal vattentemperatur på 35° C garanterar vattenverket för hushållsbruk en underhållsfri drift. Flera förbrukningsställen kan anslutas utan problem.


Vad är ett vattenverk för hushållsbruk?

Ett vattenverk för hushållsbruk är en anläggning för självförsörjning med bruksvatten från alternativa källor. För detta pumpas vatten från olika reservoarer som brunnar eller vattendrag in i det egna vattenledningsnätet. För användning enbart som bruksvatten kan även regnvatten, t.ex. från en cistern, användas. Vattenverk används huvudsakligen för att spara dyrt kranvatten.


Vattenverk för hushållsbruk från Trotec består av:

 • en effektstark och långlivad pump med termoskyddskoppling
 • en stor tryckbehållare med två kammare (gas och vatten)
 • en väl läsbar manometer för visning av trycket

När är det meningsfullt att använda ett vattenverk för hushållsbruk?

Vattenverk lämpar sig perfekt för korta och doserade vattenuttag för hus- och trädgårdsanläggningar - t.ex. för toalettspolningen, vattenspridare eller tvättmaskiner. Om vattenverket för hushållsbruk även ska användas som självsugande pump, måste det placeras så nära källan som möjligt. Via en sugslang sugs vattnet uppåt ur t.ex. en regnvattenbrunn.

Tips

Vårt tips:

När du uteslutande vill bevattna trädgården med bruks- eller regnvatten, är en trädgårdspump som t.ex. TGP 1000 E från Trotec en bättre lösning.

Ett vattenverk för hushållsbruk, många fördelar:

 • Behovsorienterad och energisnål drift
 • Miljövänlig och resursskonande 
 • Oberoende vattenförsörjning
 • Kostnadsbesparande vattenförsörjning av toaletter, tvättmaskiner och trädgårdar
 • Långfristig besparing jämfört med den kommunala försörjningen
 • Lång livslängd
 • Skonar tvättmaskinen

Översikt över vattenverkets teknik

Pump

Vattenverket för hushållsbruk TGP 1025 E från Trotec utmärker sig genom sitt högvärdiga material och en excellent tillverkning. Den underhållsfria aluminium-lindningsmotorn har en hög hållfasthet mot korrosion, pumphuset i slagtålig plast är stänkvattenskyddat från alla håll (IPX4) och termoskyddskopplingen skyddar pumpen mot överhettning. En fördelaktig glidringstätning samt robusta metallgängor på sug- och trycksidan kompletterar dessa förstklassiga komponenter. Dessa garanterar samtidigt en extra lång livslängd. Med TGP 1025 E får du TÜV-testad märkeskvalitet från Trotec till ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet.

Tryckbehållare

Tryckbehållaren är en karakteristisk och elementär beståndsdel i ett vattenverk. Den omfattar två kammare varav en är fylld med gas och den andra med vatten. Dessa båda områden skiljs åt med ett membran. Genom det inströmmande vattnet i vattenkammaren töjer sig membranet in i det gasfyllda området, varigenom trycket där ökar. När det förinställda tryckvärdet har uppnåtts, stängs pumpen automatiskt av. När vatten tas ut vid tappstället, töjer gasen ut sig igen till ett definierat minimalvärde. När detta värde har uppnåtts, startar pumpen igen.

Pumpeffekten

Generellt bör pumpeffekten på ett vattenverk vara anpassad till respektive behov. Ett högt wattal betyder inte nödvändigtvis en bättre pump. Men ju högre anspråk som ställs på ett vattenverk för hushållsbruk och ju fler tappställen som ska integreras i vattensystemet, desto högre bör effekten vara. Med sina kraftfulla 1 000 watt är vattenverket för hushållsbruk från Trotec TGP 1025 E perfekt utrustat för flera förbrukningsställen.

Transportmängden

Transportmängden anger hur många liter vatten i timmen som kan transporteras av vattenverket för hushållsbruk och är därmed en avgörande faktor vid köpet. TGP 1025 E har en imponerande maximal transportmängd på upp till 3 300 liter i timmen.

Transporthöjd

Ett vattenverks transporthöjd anger hur stort värdet för höjdskillnaden mellan vattenytan (t.ex. trädgårdsbrunn) och tappstället för vattnet maximalt får vara. Därför bör du före köpet av vattenverket för hushållsbruk mäta exakt vilken sträcka vattnet minst måste forslas och jämföra det framtagna värdet med pumpens effektdata. Vattenverket för hushållsbruk TGP 1025 E från Trotec har en maximal transporthöjd på 30 meter.

Transporttrycket

Det maximala transporttrycket står i omedelbar förbindelse med den maximala transporthöjden. För vatten gäller tumregeln att 1 bar motsvarar ungefär en transporthöjd på 10 meter. TGP 1025 E kan bygga upp ett tryck på ca 3 bar.

Sughöjden

Sug- eller insugshöjden betecknar höjdskillnaden mellan vattenverket för hushållsbruk och vattenytan på uttagskällan (brunn, cistern, vattendrag). Det betyder: Vid en maximal sughöjd på 7 meter som på TGP 1025 E, får pumpen inte befinna sig mer än 7 meter över uttagskällan. Pumpen klarar inte att suga upp vattnet om skillnaden är större än den angivna, maximala sughöjden.

Manometer

För att kunna kontrollera trycket är vattenverket för hushållsbruk utrustat med en manometer med vilken du får en permanent överblick.


 

Tips: Om du har en hög sughöjd på din användningsplats rekommenderar vi att köpa en djupbrunnspump, t.ex. en pump i TDP-serien. Här hittar du mer information.

Djupbrunnspumpar TDP 5500 E
Djupbrunnspumpar TDP 7500 E

Vinteranpassad? Självklart!

Om du inte använder vattenverket för hushållsbruk året om, bör du under vintermånaderna förvara det t.ex. i källaren eller i en bod. Före lagringen måste pumphuset helt tömmas på vatten för att undvika eventuella frostskador. För detta har TGP 1025 E en extra tömningsskruv med vilken du snabbt och bekvämt kan tömma ut vattnet.

Transporthöjd och transportmängd på vårt vattenverk för hushållsbruk TGP 1025 E:

Trädgårdspumpar från Trotec – stark effekt för lite pengar

Vi har den passande pumpen för all bevattning av dina utomhusanläggningar, som dessutom är säker och tillförlitlig och garanterar en långfristig användning. Namnet Trotec står nämligen för skräddarsydda lösningar, högvärdig märkeskvalitet och ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet.

Garanterat bästa kvalitet

Med ett vattenverk för hushållsbruk från Trotec är du i alla avseenden på den säkra sidan. Detta vattenverk för hushållsbruk får du nämligen i TÜV-testad kvalitet som garanterar hög nivå, hög säkerhet och pålitlig funktion.

Kontrollerad säkerhet, TÜV GS ID 1419063261

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig