Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

  1. Produkter och tjänster
  2. Pumpar
  3. Trädgårdspumpar

Trädgårdspumpar - använda bruksvatten förmånligt och miljöskonande

När du framöver vill bevattna din trädgård med förmånligt bruksvatten i stället för dyrt kranvatten, är köpet av en trädgårdspump den perfekta lösningen. Trädgårdspumpar finns i olika modeller för olika krav. I det följande ger vi dig en detaljerad överblick och samtidigt svar på eventuella frågor.

En trädgårdspump lönar sig

Vatten är en värdefull tillgång och sparar pengar när det behandlas resursskonande och med stor omsorg. Oavsett om det gäller regn-, käll-, samlings- eller grundvatten - även i små trädgårdar lönar sig på kort tid användningen av redan befintligt bruksvatten. I stället för att använda dyrt kranvatten kan du kostnadsbesparande bevattna gräsmattorna med en trädgårdspump. Just under de heta sommarmånaderna kan trädgårdspumpar från Trotec vara en värdefull hjälp när du t.ex. vill bevattna din gräsmatta, dina träd och blommor oberoende av det kommunala vattennätet. I vårt pumpsortiment finns många olika pumpar att välja på så du hittar med säkerhet den pump som lämpar sig bäst för dina ändamål.

Funktionssätt: Uppsugning genom undertryck

Trädgårdspumpar fungerar via den ”normala” strömanslutningen i huset. Pumpens motor försätter ett löphjul i rörelse med hjälp av munstycken, varvid ett undertryck uppstår och vatten sugs in. Via en så kallad tryckmuff kan vattnet sedan tas ut vid uttagsstället.

Användningsområden: uttag av vatten, om- och utpumpning

Trädgårdspumpar från Trotec kan användas både mobilt och fast installerade. De transporterar bruksvatten ur brunnar, bäckar, regnvattentunnor, cisterner och alternativa vattenkällor för en direkt bevattning av utomhusanläggningar. Självklart kan du med dessa pumpar även fylla eller dränera dammar, bassänger och förrådsbehållare.


TGP 1000 E

Vad är en trädgårdspump?

De effektstarka trädgårdspumparna från Trotec är en oumbärlig hjälp när det gäller att tillförlitligt bevattna trädgårdar, gräsmattor, parker eller träd och blommor. Därmed kan du förmånligt använda befintligt regn- eller bruksvatten och spara på dyrt kranvatten. Det gynnar inte bara din plånbok utan även miljön.

Fördelar med trädgårdspumpar

  • Bekväm och enkel torrläggning av brunnar, regnvattentunnor, cisterner och alternativa vattenkällor.
  • Ekologisk bevattning med befintliga vattenförråd
  • Ekonomisk användning av bruksvatten i stället för dyrt kranvatten
  • Snabb och tillförlitlig hjälp vid översvämningar i huset 
Tips

Vårt tips:

Användningsmöjligheterna är mångsidiga och lika individuella är även trädgårdspumparna vad effektdata, utrustningsalternativ och pris beträffar. Vi rekommenderar att du före köpet av en trädgårdspump mäter den nödvändiga transporthöjden eller försöker uppskatta vilken sträcka vattnet minst måste tillryggalägga och därefter jämför dessa data med pumpens angivna effektvärden.


Typer av trädgårdspumpar

TGP 1000 E

Bevattningspumpar för trädgården

Bevattningspumpar för trädgårdens vattenförsörjning suger bruksvatten ur stora transportdjup för att försörja sprinkleranläggningar, vattensprutor, duschar eller Micro-Drip-system med vatten. Jämfört med våra effektstarkare djupbrunnspumpar uppgår trädgårdspumpens TGP 1000 E transportmängd till 3 300 liter i timmen.

Uppställningsplats: De mobila bevattningspumparna är stänkvattenskyddade och ska ställas upp på ett torrt ställe nära vattenkällan.

TGP 1025 E

Vattenverk för hushållsbruk för husets alternativa försörjning av vatten

Ett vattenverk för hushållsbruk är en anläggning för självförsörjning med bruksvatten. För detta pumpas vatten från olika källor som brunnar, vattendrag men även regnvatten t.ex. från en cistern, in i det egna vattenledningsnätet. Vattenverk för hushållsbruk används i huvudsak av husägare som inte vill använda dyrt kranvatten och av koloniträdgårdsägare som inte är anslutna till den allmänna dricksvattenförsörjningen.

Uppställningsplats: Ett vattenverk för hushållsbruk kan placeras både i huset och regnskyddat utomhus. Det väderbeständiga huset är stänkvattenskyddat.


Trädgårdspump eller vattenverk för hushållsbruk

Vattenverk för hushållsbruk används, som ju redan namnet säger, för att försörja ett hus med bruksvatten som t.ex. inte har någon vattenanslutning till det kommunla vattennätet. Det är ofta fallet med trädgårdsbersåer.

En trädgårdspump är i första hand avsedd att bevattna utomhusområden och fördela vatten från en källa eller en uppsamlingsbehållare för regnvatten i trädgården eller för att pumpa ut vatten.

För en sådan användning behöver trädgårdspumpen mindre effekt än exempelvis ett vattenverk för hushållsbruk som TGP 1025 E.

Dränkbara pumpar för klarvatten i TWP-serien

Vårt tips för temporär användning: dränkbara pumpar

Allt efter användningsplats och krav lämpar sig de dränkbara pumparna för klarvatten från Trotec med en transporthöjd på upp till 11,5 meter och en transportmängd på upp till 14 000 liter i timmen. Exempelvis för att pumpa bruksvatten med låg nedsmutsningsgrad ur cisterner eller ur regnvattentunnor i trädgårdsdammen. Eller för att använda gratis regnvatten för att bevattna blomsterrabatter.

Uppställningsplats: Ytsugande dränkbara pumpar placeras direkt i källan som ska pumpas ut.


Köpkriterier för trädgårdspumpar

Transporteffekt

För små trädgårdar är trädgårdspumparna TGP 1000 E med 1 000 watt optimala. Med en sådan pump kan du utan problem driva upp till tre sprinklers. Antalet watt anger med vilket tryck vattnet transporteras vidare. Generellt är transporteffekten beroende av transporttrycket och transportlängden.

Information: Det kommer alltid an på var och i vilket syfte pumpen ska användas - mer effekt betyder inte automatiskt att en trädgårdspump är bättre.

Transporthöjd

Transporthöjden betecknar höjdskillnaden mellan vattenytan och uttagskällan (t.ex. för en sprinkleranläggning). När en pump exempelvis suger upp vatten ur en 10 meter djup brunn och transporterar det vidare ytterligare 10 meter till uttagskällan, uppgår transporthöjden (resp. transportlängden) till 20 meter.

Tips: Vi rekommenderar att du före köpet av en trädgårdspump mäter den nödvändiga transporthöjden eller försöker uppskatta vilken sträcka vattnet minst måste tillryggalägga och därefter jämför dessa data med pumpens angivna effektvärden.

Transportmängd

En trädgårdspump med hög motoreffekt kan i regel transportera en stor vattenmängd och snabbt uppnå den angivna transporthöjden. Den maximala transportmängden ökar med tilltagande effekt. För utsugning av vatten ur regnvattentunnor eller små simbassänger räcker det för bevattningen av trädgården med en pump med en transportmängd på ca 3 000 – 3 500 liter i timmen. Det är alltså en perfekt uppgift för Trotec TGP 1000 E.

Komponenter

Naturligtvis är även de installerade komponenterna och de material som används i en trädgårdspump avgörande faktorer för pumpens livslängd. Pumphuset till TGP 1000 E består av slagtålig plast och är tack vare skyddsklass IPX4 skyddat mot stänkvatten från alla håll. Den högvärdiga lindningsmotorn i aluminium har en hög hållfasthet mot korrosion och de stabila metallgängorna på sug- och trycksidan samt den fördelaktiga glidringstätningen garanterar en lång brukstid.

Termoskyddskoppling

Trädgårdspumpar från Trotec är som standard utrustade med ett överlastningsskydd. Just i kombination med vatten kan en elektrisk apparat bli farlig utan överlastningsskydd. Termoskyddskopplingen förhindrar att motorn överhettas: Om apparaten blir het − vilket kan hända vid intensiv användning under speciellt heta, soliga dagar − stängs pumpen automatiskt av för att svalna.

Förvaring

Trädgårdspumpar från Trotec är visserligen robusta, men bör generellt inte utsättas för intensivt regn eller snöfall. Därför rekommenderar vi att lagra pumpen i källaren eller övertäckt i en bod under vintermånaderna. Det skonar pumpen och förlänger dess livslängd.

Anslutning

Trädgårdspumpar drivs elektriskt och kan helt enkelt anlutas till ett eluttag (230 Volt/50 Hz). Sedan behöver du bara montera sugslangen och fylla pumpen med vatten vid den första användningen.


Transporthöjd och transportmängd på vår trädgårdspump TGP 1000 E:

Trädgårdspumpar från Trotec – stark effekt för lite pengar

Vi har den passande pumpen för all bevattning av dina utomhusanläggningar, som dessutom är säker och tillförlitlig och garanterar en långfristig användning. Namnet Trotec står nämligen för skräddarsydda lösningar, högvärdig märkeskvalitet och ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet.

Garanterat bästa kvalitet

Med trädgårdspumpar från Trotec är du i alla avseenden på den säkra sidan. Denna trädgårdspump får du nämligen i TÜV-testad kvalitet som garanterar hög nivå, hög säkerhet och pålitlig funktion.


 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig