Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Ultraljudsmätare för detektering av tryckluftsläckage
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Ultraljud
 4. Ultraljudsmätare

Ultraljudsmätare för detektering av tryckluftsläckage

Läckagelokalisering på tryckluftsanläggningar med ultraljud: Med ultraljudsmätare från Trotec

Ultraljudsmätare för detektering av tryckluftsläckage
Ultraljudsmätare för detektering av tryckluftsläckage
Ultraljudsmätare för detektering av tryckluftsläckage

Ta reda på tryckluftsläckage och känna igen tecken på slitage i tid med ultraljud

Redan små otätheter i tryckluftsledningar leder vid utströmmande gas till en förhöjd friktion och alstrar ljud med ultraljudsfrekvens som inte är hörbara för människan. På samma sätt märks en för tidig nötning på rörliga maskinkomponenter.

Täthetskontroller med ultraljudssändare

Tryckluft är en av de dyraste energiformerna och läckor utgör här ofta 30 till 40 % av den förbrukade mängden. Med SL3000 är det extremt lätt att lokalisera sådana läckor och varje åtgärdad läcka sparar direkt energi. Även tryckfyllda gasledningar kan med ultraljud snabbt undersökas på läckor. Desutom löser SL3000 många uppgifter inom det förebyggande underhållet på ett effektivt sätt. Utan att driften behöver avbrytas kan anläggningsdelar och roterande maskiner regelbundet kontrolleras med ultraljud beträffande tecken på slitage och potentiella skador kan upptäckas i tid.

Med ultraljudsmätaren SL3000 kan även tätheten på fönster, dörrar och andra byggnadsdelar snabbt och enkelt kontrolleras. I det slutna rummet positioneras en ultraljudssändare och det yttre området som ska kontrolleras undersöks med luftljudssonden. På otäta ställen kommer sändarens ultraljud ut och kan registreras av SL3000. Med denna metod kan även andra trycklösa system som kabiner, värmeskåp, klimatskåp eller tankar prisvärt kontrolleras beträffande täthet. Förutom ultraljudsmätaren SL3000 behöver du bara en extra ultraljudssändare som exempelvis SL800T från Trotec.

Enkel upptäckt av de minsta läckor och läckage

Med denna professionella sats med ultraljudsdetektor kan du snabbt, prisvärt och kontaktfritt lokalisera läckage i tryckluftsnät, anläggningssystem och på dolda rörledningar, även på ett avstånd av flera meter.

Kostnadsexempel för läckageförluster i tryckluftssystem

Redan på mycket små läckageställen i ett tryckluftssystem strömmar permanent stora mängder luft ut med hög hastighet. Det orsakar märkbart högre driftkostnader:

Läckställets storlek Utströmmande luftmängd vid 8 bar Energiförlust**
[ø mm] [l/min] [l/annum]* [kWh/a]
1 75 39.420.000 5 125
2 260 136.656.000 17 765
3 600 315.360.000 40 997
4 1 100 578.160.000 75 161
* Vid 24 timmar långtidsdrift av anläggningen året runt.
** Pga den nödvändiga extra motoreffekten (0,13 kW per m³ tryckluft) för att få högre volymström så att trycket kan jämnas ut.
Ultraljudsmätare för detektering av tryckluftsläckage
Ultraljudsmätare för detektering av tryckluftsläckage
Ultraljudsmätare för detektering av tryckluftsläckage

SL800R med sond för strukturburet ljud

SL800R mit Körperschallsonde
 • Tidig upptäckt av slitage på kul-, rull- eller glidlager
 • Kontroll av kavitation i centrifugalpumpar
 • Kontroll av läckage från kopplingar
 • Kontinuitets- eller funktionstest av kondensationskammare.

Den här sonden använder strukturburet ljud som en bärare av interna förhållanden och processer. På så sätt fungerar kombinationen av apparater som ett elektroniskt stetoskop.

SL800R med sond för luftburet ljud

SL800R mit Luftschallsonde
 • Läckagesökning på icke dolda ledningar och rör.
 • Detektering av läckage i gasfyllda rörnätverk även under drift
 • Upptäckt av läckor i högtrycksångapparater.
 • Lokalisering av hårfina sprickor, dåliga svetsar eller slitna flänsförbindelser.
 • Läckagesökning på alla tillgängliga kopplingar och anslutningselement där processer sker under vakuum eller högt tryck.

SL800R med luftljudssond och ultraljudssändare SL800T

Ultraschallsender SL800R
 • Läckagetest för att fastställa orsaken till energirelaterade defekter, t.ex. på dörrar eller fönster i byggnader.
 • Täthetsprovning av behållare, höljen eller klimatkammare.
 • Ultraljud på tankar eller behållare för att testa tätningskomponenter.

Ultraljudsmätare SL3000

 • Snabb läckagesökning på tryckluftsledningar och ång-, gas- och vakuumanläggningar
 • Slitagekontroll på roterande maskiner under drift
 • Fastställande av elektriska delurladdningar vid isoleringsskador
 • Täthetskontroll på trycklösa system

Praktiska fördelar:

 • Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
 • Enkel detektering av minsta läcka och otäthet
 • Exakt läckidentifiering genom kraftfull ljudomvandlarteknik
 • Prisvärd läcksökning på tryckluftledningar liksom ång-, gas- och vakuumanläggningar, pannor, vätskeförande ledningar och ventiler, skjutare, kondensavledare
 • Tillförlitlig, tidig upptäckt av glid- och rullagerskador eller ljud som tyder på slitage
 • Luft- och kroppsljudssond för många olika uppgifter
 • Säker lokalisering med högvärdiga, ljudisolerade hörlurar, även vid höga omgivningsljud
 • Enkel hantering
 • Extremt ljudisolerade stereohörlurar möjliggör tillförlitlig detektering även vid höga ljudnivåer i omgivningen.
 • Omfattande utbud av monterbara luftburna och strukturburna ljudsonder för en mängd olika tillämpningar.
 • Lättläst, bakgrundsbelyst display med numeriska och indikativa värden.
 • Intuitiv funktion via softkey med ytterligare
 • Ytterligare funktion för visning av högsta värde.

Vårt program för ultraljudsmätning

 • SL3000-TrotecInnovations

  SL3000

  Ultraljud-mätdon

  Den kompakta SL3000 är ett professionellt ultraljuddetektor-set för snabb och enkel läckagelokalisering, förslitningsdiagnos eller täthetsprovning. Med ultraljud hittas tryckluftsläckage exakt och förslitningsfenomen upptäckas i tid. Genom den högeffektiva ljudomvandlingstekniken görs ultraljudssignaler hörbart och visas därtill på displayen. Den extrem ljuddämpade hörluren möjliggör en säker lokalisering även vid starkt omgivningsbuller.

  Lär dig mer!

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig