Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Ultraljudsmätare SL3000
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Ultraljud
 4. Ultraljudsmätare
 5. SL3000

Ultraljudsmätare SL3000

Ta reda på tryckluftsläckage och känna igen tecken på slitage i tid med ultraljud

Enkel detektering av minsta läcka och otäthet

Tryckluft är en av de dyraste energiformerna och läckor utgör här ofta 30 till 40 % av den förbrukade mängden. Med SL3000 är det extremt lätt att lokalisera sådana läckor och varje åtgärdad läcka sparar direkt energi. Även tryckfyllda gasledningar kan med ultraljud snabbt undersökas på läckor.

Desutom löser SL3000 många uppgifter inom det förebyggande underhållet på ett effektivt sätt. Utan att driften behöver avbrytas kan anläggningsdelar och roterande maskiner regelbundet kontrolleras med ultraljud beträffande tecken på slitage och potentiella skador kan upptäckas i tid.

Med SL3000 behöver du varken lång tid eller någon påkostad utbildning för mätningen. Genom den effektstarka ljudomvandlartekniken görs ultraljudssignalerna hörbara med stereohörlurarna och samtidigt visas de numeriskt och indikativt på displayen.

Den robusta mätaren har konstruerats speciellt för permanent användning i tuffa industriella miljöer och är samtidigt så kompakt att den passar bekvämt i varje ficka.

Vid behov kan SL3000 kompletteras med olika luft- och kroppsljudssonder, som kan sättas på apparaten i en handvändning.

Ultraljudsmätaren SL3000 erbjuder ett brett användningsspektrum, även för förebyggande underhåll och icke-destruktiv materialkontroll.

Ultraljudsmätare SL3000

Med ultraljudsmätningar kan läckor och otätheter i trycklufts-, gas- och vakuumanläggningar enkelt och snabbt lokaliseras av vem som helst. Kommer gas ut ur en läcka, uppstår turbulenser som alstrar ultraljud. Utan hjälpmedel är dessa ultraljudssignaler inte förnimbara för det mänskliga örat. Men SL3000 kan omvandla dessa signaler till optiskt och akustiskt förnimbar information för kontrollanten.

Förutom för en snabb och tillförlitlig lokalisering av trycklufts- och gasläckage, lämpar sig denna lätthanterliga ultraljudsmätare SL3000 även för täthetskontroll av olika system, slitagekontroll på roterande maskindelar och fastställande av elektriska delurladdningar vid isoleringsskador. Kontrollen av kondensvattenavledare och ventiler hör också till denna mobila apparats uppgifter.

SL3000 är en kompakt ultraljudsmätare med omfattande tillbehör för professionell lokalisering av trycklufts- och gasläckage eller tidig identifiering av lagerskador på maskiner:

 • Snabb läckagesökning på tryckluftsledningar och ång-, gas- och vakuumanläggningar
 • Slitagekontroll på roterande maskiner under drift
 • Fastställande av elektriska delurladdningar vid isoleringsskador
 • Täthetskontroll på trycklösa system

Kostnadsexempel för läckageförluster i tryckluftssystem

Redan på mycket små läckageställen i ett tryckluftssystem strömmar permanent stora mängder luft ut med hög hastighet. Det orsakar märkbart högre driftkostnader:

Många luftljudssonder för lokalisering av trycklufts- och gasläckage

Luftljudssonden (1) som ingår i leveransen för SL3000 lämpar sig optimalt för läckagelokalisering. Den kan sättas direkt på SL3000 och kan användas för läcksökning med ett avstånd på upp till 3 meter. För att grovt kunna begränsa området för läckan, ingår dessutom ett akustiskt horn (3) i leveransen. Denna adapter för luftljudssonden förstorar mätningens räckvidd och möjliggör läcksökning med ett avstånd på upp till 8 meter.

En exakt bestämning av läckan kan sedan ske med riktröret med spets (2), som också ingår i leveransen för SL3000. Riktröret sätts på luftljudssonden, skärmar av ultraljudskällor i sidled och visar läckan punktexakt.

Svårt tillgängliga ställen kan kontrolleras med svanhalssonden som kan erhållas som tillval. Med sondens böjliga hals kan sondspetsen även riktas mot dolda rörledningar. För läckagelokalisering över större avstånd på upp till 20 meter kan SL3000 även utrustas med en parabolsond som kan erhållas som tillval.

På grund av den stora räckvidden och ett integrerat visir med ljuspunkt kan lokaliseringen av tryckluftsläckage med denna sond även göras säkert och punktexakt över stora avstånd. Genom den höga sensorkänsligheten och parabolsondens mycket goda riktning kan även elektriska delurladdningar och isoleringsskador spåras, till exempel i anläggningar för medelspänning.

Kroppsljudssonder för maskindiagnos och kontroll av armaturer

Den långa kroppsljudssonden med en spets i rostfritt stål (4) som kan erhållas som tillbehör, sätts direkt på kontrollobjektet och gör det möjligt att snabbt undersöka roterande maskindelar i förebyggande syfte, utan att störa den pågående driften. Vid regelbundna kontroller får man pga. av ljudförändringar på så sätt värdefull information om det finns tecken på slitage, t.ex. på kul- eller glidlager. På samma sätt kan centrifugalpumpar undersökas på kavitation eller genomgångs- resp. funktionskontroller på kondensomater genomföras. Som elektroniskt stetoskop är den korta kroppsljudssonden (5) speciellt lämpad för undersökning av armaturer, slider och ventiler.

Täthetskontroller med ultraljudssändare

Med ultraljudsmätaren SL3000 kan även tätheten på fönster, dörrar och andra byggnadsdelar snabbt och enkelt kontrolleras. I det slutna rummet positioneras en ultraljudssändare och det yttre området som ska kontrolleras undersöks med luftljudssonden. På otäta ställen kommer sändarens ultraljud ut och kan registreras av SL3000. Med denna metod kan även andra trycklösa system som kabiner, värmeskåp, klimatskåp eller tankar prisvärt kontrolleras beträffande täthet. Förutom ultraljudsmätaren SL3000 behöver du bara en extra ultraljudssändare som exempelvis SL800T från Trotec.

Ultraljudsmätning med riktljudssond
Med riktljudssonden kan läckor på icke dolda ledningar punktexakt lokaliseras.
Slitagekontroll med kroppsljudssond
Kroppsljudssonden som finns som tillval lämpar sig optimalt för NDT-kontroller som kontroll av lagerslitage på roterande maskinkomponenter.
Omfattande leveransomfång
Förutom ultraljudsmätaren SL3000 inkluderar standardleveransen en luftburen ljudsond, en riktad ljudsond med fästbar spets, ett akustiskt horn för längre avstånd, extremt ljudisolerade stereohörlurar med en anslutning kabel, samt en transportväska och bruksanvisning.
Levereras komplett i väska
Praktisk detalj: Facken i den medlevererade väskan har redan förberetts för ytterligare sonder, som t.ex. kroppsljudssonden som kan erhållas som tillval (se bild).

Praktiska fördelar:

 • Kompakt och robust IP54-kontrollinstrument för mätningar med ultraljud
 • Enkel detektering av minsta läcka och otäthet
 • Punktexakt identifiering av läckor med effektstark ljudomvandlarteknik
 • Extremt ljudisolerade stereohörlurar möjliggör en säker lokalisering även i en högljudd omgivning
 • Omfångsrikt program med påsättbar luft- och kroppsljudssond för olika användningsområden
 • Väl läsbar, bakgrundsbelyst display med numerisk och indikativ framställning av mätvärdena
 • Intuitiv manövrering med funktionsknappar med en extra funktion för visning av maxvärden

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Köpa

Ultraljudsdetektor SL3000 visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.002.200
Ultraljud [Digits]
  Mottagningsfrekvens ca. 40 kHz
Display
  LCD
  Monokrom
  bakgrundbelyst
Apparatstyrning
  Knappsats
Husutförande
  Metall
Gränssnitt
  Anslutning för ultraljud sonder
  Hörlursanslutning 3,5 mm klinka
Driftlängd
  Ca 24 h
Energiförsörjning
  Batterityp 2x 1,5 V, AA
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] -10
  Drift - max. temperatur [°C] 60
  Lager - min. temperatur [°C] -20
  Lager - max. temperatur [°C] 60
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 130
  Bredd (utan förpackning) [mm] 85
  Höjd (utan förpackning) [mm] 30
Vikt
  (utan förpackning) - inkl. batterier [kg] 0,3
  (inkl. förpackning) [kg] 3,12
Utrustning, kännetecken och funktioner
Intern sensorik
  Ultraljud [Digits]
Funktioner och utrustning
  Auto-Power-Off funktion
  Display med bakgrundsbelysning
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Ljudskyddade hörlurar
  Hörlurskabel
  Luftljudssond
  akustiskt horn
  Riktrör
  Spets för riktrör
  Batteri/-er
  Transportlåda
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Ultraljud [Digits]
Funktioner och utrustning
  Auto-Power-Off funktion
  Display med bakgrundsbelysning

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Kurser

Downloads

Hämtar...