Luftrengörare för proffs i TAC-serien

Den optimala lösningen för varje användningsbehov...

Där det byggs eller saneras är det alltid väldigt dammigt, och denna belastning är inte bara till nackdel för hantverkarna, utan även för användare av angränsande utrymmen.

Många aktiviteter på byggplatser gör att det kan förekomma höga dammkoncentrationer, inte bara vid användning av vinkelslipar eller vid strål-, stäm- och rivningsarbeten, utan även vid blandning av torrbetong, spackelmassa eller kakellim.

Ofta ligger damm kvar i andningsluften i flera timmar. En byggarbetare andas in ca 10 000 liter luft per arbetsdag. Upp till 95 procent av dammet andas ut igen, hostas upp eller sväljs. Med övriga fem procent kan orsaka allvarliga sjukdomar.

Speciellt farligt är damm från kvartshaltig sten, konstgjord mineralfiber, trä, cellulosa och asbest. Förutom detta tillkommer belastning från sporer, allergener och mikrofibrer, exempelvis i samband med byggnads-, isolerings- och mögelsanering.

Rumsluftexpositionen till följd av främmande ämnen är alltså mer än en otrevlig biverkning. Om inte lämpliga luftrengöringssystem används sprider dammet och de farliga ämnena ut sig obehindrat i byggnaden och kan skada både hälsan och inventarier – därför måste de bekämpas på ett effektiv sätt, sist men inte minst för att uppfylla befintliga förordningar avseende farliga ämnen.

Luftrengörare i TAC-serien är optimala lösningar för luftuppsugning och rengöring av arbetsområden med skadliga ämnen.

Dessa proffsapparater som lätt kan transporteras och som har robusta metallhus har speciellt utformats för den tuffa arbetsvardagen på olika byggplatser och kan tack vare den steglöst inställbara luftmängden konfigureras behovsanpassat för varje användning.

Genom de modulära och flexibelt kombinerbara filtermodulerna hos TAC-luftrengörare kan den optimala filterkombinationen sammanställas för varje belastningsgrad av rumsluft – och tack vare deras Vario-Shift-funktion även med variabel placering av HEPA-filtret i slutet för renrumsomgivningar.

Typiska användningsområden:

 • Strålarbeten
 • Bygg- och ombyggnadsarbeten
 • Vattenskadesanering
 • Brandskadesanering
 • Mögelsvampsanering
 • Asbestsanering
 • Renrumsanvändningar

Filtreringsspektrum:

 • Asbestdamm
 • Kvartsdamm
 • Byggrester
 • Mjöl- och trädamm
 • Mineralfiber
 • Mögelsvampsporer
 • Färgpartiklar

Användningsexempel för TAC-luftrengörare

Rengöring av rumsluft som belastas av skadliga ämnen sker genom vakuum-recirkulation. Vid enkla användningar kan TAC-luftrengöraren ställas direkt i dörröppningen. Alternativt kan luften föras till obelastade områden med slangar.

Med TAC-luftrengörare är det lätt att använda många olika användningsvarianter:

Undertryckhållning med TAC i dörr eller dammskyddsvägg.

Undertryckhållning med TAC i rum och luftslang.

Luftrengöring i isolerat område per cirkulationsluftdrift.

Undertryckhållning utanför rum per luftslang.

Övertryckskyddsventilation av rum som ligger i belastade områden.

Förutom ovanstående är många andra varianter möjliga med de flexibelt användbara TAC-luftrengörarna!


Storlek på skadliga partiklar ...

För vilka storlekar på skadliga partikel ska vilka filterkombinationer användas?

Skadliga partiklar i luften kan klassificeras efter storlek. Nedanstående grafik visar en praktisk översikt över vilka filteravskiljningsgrader och filterkombinationer som måste användas för vilka rumsluftbelastningar (storleksuppgifter i mikrometer, en mikrometer motsvarar en tusendels millimeter).

Rekommendation för användningsspecifika filterkombinationer och motsvarande rumsstorlekslämplighet för TAC-luftrengörare från Trotec:

TAC-luftrengörare TAC 750 E TAC 1500 S TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
Användningsområde Filterkombination lämplig för utrymmen upp till ¹
Grovt damm ²
(≤ 3 LW/h ⁶)
G4 250 100 220 88 220 88 500 200 1200 480 1400 560
Fint damm ³
(≤ 3 LW/h ⁶)
G4 + F7 till F9 110 44 110 44 270 108 600 240 750 300
Svävande partiklar ⁴
(≥ 10 LW/h ⁶)
G4 + H13 25 10 50 20 50 20 100 40 150 60 200 80
Hygienområden ⁵
(≥ 15 LW/h ⁶)
G4 + H13 35 14 70 28 110 44 135 54
¹ När rumshöjden antas vara 2,5 m; ² Typiska användningar, grovt damm: Sågning, filning; ³ Typiska användningar, fint damm: Saneringsarbeten med mineral- eller glasullhaltigt material; ⁴ Typiska användningar: Slipning, asbest- resp. mögelsvampsanering, mineraldamm etc; ⁵ H13 efterkopplad; ⁶ Luftväxling per timme
Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social