Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Kapacitetsberäkning fuktning
  1. Produkter och tjänster
  2. Service
  3. Rådgivare / Kapacitetsberäkning
  4. Kapacitetsberäkning fuktning

Kapacitetsberäkning fuktning

Beräkna den ungefärliga, nödvändiga fuktningskapaciteten för dina rum

Användningstips:

Här kan du enkelt och bekvämt själv beräkna hur mycket fuktningskapacitet du behöver för dina rum. Denna ungefärliga kapacitetsberäkning är bara en riktlinje och ersätter inte den exakta beräkningen enligt respektive normer. Den gäller endast inom de angivna gränserna. Kontakta oss gärna om du har frågor.

För beräkningen av fuktarens nödvändiga effekt krävs följande information:

     

  • Hur hög är fukthalten i rumsluften?
  • Hur stor är rumsvolymen som ska fuktas?

     

Här kan du beräkna rumsvolymen genom att skriva in rummets mått eller skriva in den direkt.

Därefter skriver du först in lufttemperaturen och sedan den relativa fukten för att beräkna fukten.

Med ett klick på "beräkna" beräknas nu direkt den nödvändiga fuktningseffekten och rumsvolymen.

Beräkning av rumsvolymen

Fuktighetsberäkning

Beräkningarnas resultat

Resultat volymberäkning [m³]:

0

Absolut fukthalt i luften [g/m³]:

0

Daggpunkt [°C]:

0

Beräkningarnas resultat [l/24h]:

0

Rättslig information
Formuläret får endast användas för avsett syfte. All kopiering och användning av källkoden genom tredje part är förbjuden.

Vänd dig till våra experter som hjälper dig att beräkna fuktarens effekt. Samtliga beräkningsresultat utgör endast en grov uppskattning. TKL GmbH frånsäger sig allt ansvar för eventuella följdskador. Nyttjandet sker på användarens egen risk och eget ansvar. Dessutom gäller våra allmänna affärsvillkor.