OLJERADIATORER I TRH-E-SERIEN
OLJERADIATORER I TRH-E-SERIEN
OLJERADIATORER I TRH-E-SERIEN
Home Comfort
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Uppvärmning
  4. Oljeradiatorer TRH-E-serien

OLJERADIATORER I TRH-E-SERIEN

Hög värmeeffekt vid låga kostnader

Oljeradiatorer i TRH-E-serien ger redan efter en kort uppvärmningstid snabb och behaglig värme i ditt hem. Eftersom den termiska oljan, som radiatorerna fylls med, förfogar över en hög lagringskapacitet, avger de fortfarande värme långt efter de har stängts av. Det är alltid meningsfullt att skaffa en oljeradiator i TRH-E-serien och den kostar inte mycket: Om exempelvis centralvärme skulle sluta fungera nu finns ett värmeaggregat omedelbart till hands och du måste inte hålla ut i kylan.

På grund av den låga anskaffningskostnaden är oljeradiatorerna lämpliga för nästan alla tillämpningar i den privata miljön. Apparaterna kan exempelvis optimalt användas som tilläggsvärmare under kalla vinterdagar eller som tillfällig grundvärmare i garage eller källare. Här uppfyller de även funktionen som frostvakt. Trots sin starka värmeeffekt är energiförbrukningen glädjande låg tack vare den termostatstyrda automatiska driften. 

I TRH-E-serien erbjuder vi oljeradiatorer med olika utrustningsegenskaper som utan och med inkopplingsbar turbofläkt - inklusive ett PTC-värmeelement för snabbare första uppvärmning. På grund av de integrerade hjulen samt ett bärhandtag kan radiatorerna flexibelt och snabbt flyttas mellan olika platser även när de är varma. 

Hur en oljeradiator arbetar och vad som kännetecknar den

Även om oljeradiatorerna med sina värmeflänsar ser ut som en "normal" uppvärmning, använder de i motsats till dessa elektricitet för att värma upp oljan inuti. Den så kallade termooljan värms upp av strömmen och avger värmen via värmeflänsarna till rumsluften. Därför betecknas de ofta även som "Elvärmare". För övrigt är oljeradiatorerna för det mesta även utrustade med värmeflänsar, eftersom dessa bildar en större yta varigenom uppvärmningen blir mycket effektiv. Eftersom apparaterna är mobila kan de placeras i vilket rum som helst där värme krävs.

Så fungerar en typisk oljeradiator

Varför fylls egentligen radiatorn med olja och inte med lite vatten? Anledningen till detta är att vattnet expanderas vid uppvärmningen och lagrar för övrigt inte värmen så bra. Den termiska oljan, som radiatorerna fylls med, besitter å andra sidan en mycket högre lagringskraft. Även om oljeradiatorn stängs av avger den värme under ytterligare en halv timme. Eftersom termooljan dessutom är en bra isolator kan värmemotstånden doppas direkt i oljan varigenom värmeväxlingen blir ännu effektivare. Därtill kommer även viktargumentet eftersom olja är lättare än vatten. Därmed är en oljeradiator tydligt lättare och transporterbar. Oljeradiatorer är avsedda för kontinuerlig användning eftersom de helt och fullt kan ersätta ett värmeelement.

Oljeradiator TRH 20 E med steglöst inställbar termostat och 3 värmenivåer
Med det praktiska bärhandtaget kan lätt transporteras till olika användningsplatser
Oljeradiator TRH 20 E, praktiskt bärhandtag
Tack vare medföljande rullar kan radiatorn transporteras på ett säkert sätt även när den är varm
Oljeradiator TRH 20 E, integrerade rullar
Den integrerade kabelvindan möjliggör snabb och enkel undanstuvning av radiatorn.
Oljeradiator TRH 22 E, praktisk kabelvinda
Inkopplingsbar turbofläkt för snabbare luftcirkulation - optimal för snabb uppvärmning av kalla rum eller som ventilation.
Oljeradiator TRH 22 E, inkopplingsbar turbofläkt
Kort uppvärmningstid: full värmeeffekt i max 8-10 minuter. Värmeförvaring med flytande värmemedium: lång värme även efter avstängning.
TRH 22 E / TRH 23 E - Turboladdare

Inkopplingsbar turbofläkt

Eftersom oljeradiatorerna är ganska tröga i sin värmeutveckling vid idrifttagningen i jämförelse med värmefläktar, finns det oljeradiatorer i kombination med en liten värmefläkt. En separat inkopplingsbar turbofläkt med extra PTC-värmeelement är lämplig för snabbare och effektivare förstauppvärmning av ett rum. Därmed värms rummet snabbt upp tills termooljan har uppnått sin temperatur som sedan kan breda ut sin fulla värmeeffekt.

En extra värmekälla i hemmet eller sommarstugan
Den optimala lösningen på kyliga dagar i garaget eller verkstaden
Behaglig värme i hobbykällaren eller partyrummet
Praktisk värmelösning för ouppvärmda rum och vindsvåningar

På så sätt används oljeradiatorerna optimalt

Oljeradiatorer för behaglig värme in i rummet och kan lika bra värma upp garaget, källaren eller vinden. Därmed är de effektivare och renare som värmefläkt och även snabbare som normala uppvärmningar. Eftersom de arbetar utan fläkt virvlar den inte upp onödigt damm och är därmed även allergivänliga. Och de brukar i regel utveckla maximal värmeeffekt inom en kvart. Därmed är oljeradiatoreerna även lämpliga som tyst och säker behovsorienterad uppvärmning samt grunduppvärmning, till exempel för att undvika att rörledningar fryser. Apparater står på hjul och är mycket lätt och mobil. Det är alltid meningsfullt att skaffa en oljeradiator och den kostar inte mycket: Om exempelvis centralvärme skulle sluta fungera nu finns ett värmeaggregat omedelbart till hands och du måste inte hålla ut i kylan.

Många apparater har extrafunktioner som möjliggör en bekväm och tillika individuell drift, såsom utrustningen med:

  • Olika nivåer eller steglösa effektbrytare
  • Timers
  • Frostskyddsvakter
  • Kombinationer av oljeradiator och värmefläkt
  • Transporthjul för ökad mobilitet
Oljeradiatorer i TRH-E-serien

Alla Oljeradiatorer i TRH-E-serien i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Oljeradiatorer i TRH-E-serien, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Oljeradiatorer i TRH-E-serien från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

[Translate to Svenska:] Video