IR 2010 SC / IRS 2005 SC
IR 1200 S
IR 1500 SC
IR 2000 S
IR 2010 S
IR 2570 S
IR 1510 SC
IR 1550 SC
IR 2000 C
IR 2000 SC
IR 2005 SC
IR 2010 SC
Home Comfort
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Uppvärmning
  4. Infrarödstrålare
  5. Värmestrålare

Infraröd värmestrålare i IR-S-serien

Punktuell värme utan förvärmningstid

De moderna infraröda värmestrålarna i IR-S-serien producerar värme direkt efter tillkopplingen via infrarödstrålning enligt solens naturliga princip. I motsats till konventionella värmeaggregat är det inte rumsluften som värms upp, utan kroppar och fasta föremål som träffas av infrarödstrålarna som exempelvis väggar, golv och tak. Dessa ackumulerar värmen längre än luften och avger den igen som sekundärstrålning. Infrarödstrålarna ger t.ex. direkt en behaglig värme mot huden.

Eftersom infraröda värmestrålare omvandlar den största delen av den använda energin direkt till värme, är de speciellt energieffektiva jämfört med en värmefläkt. Den intensiva värmen alstras punktuellt och utan förvärmning - rent, luktfritt och ljudlöst. Mycket bra för allergiker, inget damm virvlas upp. De infraröda värmestrålarna lämpar sig optimalt för övergångsperioder eller som standby-lösning.

En passande infraröd värmestrålare för alla behov
Bland dessa praktiska allroundare kan du allt efter behov välja mellan olika modeller i IR-S-serien, exempelvis modeller med olika värmeeffekt, olika stänkvattenskydd (IP-skyddsklass) samt apparater som kan fästas på väggen, i taket och på teleskopstativ och som därmed lämpar sig idealiskt för användning som mobila golvapparater t.ex. inom gastronomin.

Värmestrålarnas funktionsprincip
Värmestrålarnas användningsmöjilgheter
Allsidig värme
Ytvärme
IR 2005 SC
IR 2000 C
IR 1550 SC
IR 1200 S
IR 2010 SC
IR 2010 S
IR 2005 SC
IR 1510 SC
 
 
IR 2570 S
IR 2000 SC
IR 1500 SC
IR 2000 S

Översikt över den maximala uppvärmningsytan för en infraröd värmestrålare för utomhus:

Användningsområde Rekommenderad
värmeeffekt per m²
Uppvärmd yta med en infraröd värmestrålare
med 1 200 W med 2 000 W med 2 500 W
Utomhus Skyddat område:
ca 150 W/m²
ca 8 m² ca 14 m² ca 17 m²
Oskyddat område:
ca 250 W/m²
ca 5 m² ca 8 m² ca 10 m²

Gör så här när du vill beräkna den värmeeffekt i watt som du behöver för din rumsstorlek:

Formel: m² x W/m² = W
Rummets yta (m²) x rekommenderad värmeeffekt per kvadratmeter (W/m²) = den värmeeffekt i watt (W) som den infraröda värmestrålaren måste ha.

Räkneexempel:
För ett rum på 25 m² med mycket bra isolering är det rekommenderade effektbehovet: 25 m² x 100 W/m² = 2 500 W

Värmestrålare

Alla Värmestrålare i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Värmestrålare, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Värmestrålare från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

[Translate to Svenska:] Video