Home Comfort
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Uppvärmning
  4. Infraröda värmepaneler

Infraröda värmepaneler

Modern värmeteknik med attraktiv design

Oavsett vilka temperaturer som råder utomhus - njut av behagligheten inom hemmets fyra väggar och satsa på produkterna i ComfortTemp-serien, för att skapa den optimala temperaturen hemma, när som helst och var som helst.

De infraröda värmepanelerna i TIH-serien förenar modern värmeteknik med en anspråksfull design. Oavsett om du använder dem som tilläggsvärme i hobbyrummet, i fitnessrummet, i sovrummet eller i vardagsrummet Det finns ingen effektivare värmelösning.

Med en maximal verkningsgrad på 100 % omvandlas hela den energin som används under driften till värmeeffekt. Till skillnad från alternativa värmelösningar som först värmer upp rumsluften och sedan fördelar den i rummet, arbetar denna infraröda värmepanel enligt den princip som den mest naturliga värmekällan utnyttjar: solen.

Värmen alstras via infrarödstrålning och överförs via ljusvågor direkt på huden där den sörjer för en angenäm värme. Och allt detta helt tyst, utan störande lukt och utan uppvärmningsfas.

Det är upp till dig om du diskret vill dölja denna infraröduppvärmning eller om du vill göra den till ett blickfång. På grund av den plana konstruktionen försvinner TIH-värmepanelen nästan osynligt i bakgrunden – men den kan också individualiseras och på så sätt fånga uppmärksamheten i alla rum. Vid första ögonkastet uppmärksammas uppvärmningen inte som en sådan. Med pålimmade värmeresistenta bildmotiv blir uppvärmningen till ett konstverk på väggen.

Beräkning av effektbehovet för rum med upp till 2,5 m takhöjd Rummens isoleringskvalitet
bra till mycket bra mellan oisolerad/gammal byggnad
1 yttervägg 50 W/m² 70 W/m² 90 W/m²
vardera extra yttervägg +10 W/m² +10 W/m² +10 W/m²
Den infrarödvärmeeffekt som behövs beräknas på följande sätt: Rummets yta i m² x W/m² = den värmeeffekt som behövs i watt. Räkneexempel: För ett rum på 10 m² med mycket bra isoleringskvalitet och två ytterväggar (50 W/m² + 10 W/m²) är det rekommenderade effektbehovet 10 m² x 60 W/m² = 600 W.

Så fungerar infraröduppvärmning inomhus

Så fungerar infraröduppvärmning inomhus

Med infrarödstrålare kan rumsluften i och för sig inte värmas upp direkt, men den värmer upp alla föremål i rummet, som sedan kontinuerligt avger den lagrade värmeenergin ut i rummet, ungefär som en kakelugn.

Denna indirekta uppvärmningsmetod värmer alltså till skillnad mot vanlig konvektionsuppvärmning upp föremål, istället för själva rumsluften. Den kan inte heller lagra värmen själv, utan endast föra vidare den till föremål, vilket för det första leder till en värmeförlust och för det andra till att man slipper ständig dammcirkulation med infraröduppvärmning.