Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Transport och logistik
 4. Konditionering kyllogistik

Luftkonditionering inom kyllogistik

Luftavfuktare i alla klasser för alla behov

Du kan lita på våra beräkningar

I luftkonditioneringen för kyllogistik sänks daggpunkten med luftavfuktare, så att det inte bildas kondensvatten. Trotec Group levererar passande apparater för samtliga krav. Mobila eller stationära lösningar med kondens- eller adsorptionsteknologi står till förfogande.

Det känsliga ögonblicket då kondensvatten bildas är i övergångsområdena inom kyllogistiken. Vid rampen, där varan lastas från kyllagret till lastbilden, måste luftfuktigheten innan lastningen sker sänkas så att det inte kan bildas dimma och is till följd av temperaturskillnaden mellan porten och kylslussen. För luftavfuktningen i sådana övergångsområden erbjuder Trotec Group olika lösningar – från de slutna torkningssystemen i DH-serien till adsorptionstorkar i TTR-serien. Båda finns som mobila och stationära varianter. Hos oss hittar du rätt avfuktningsteknik för varje omgivning – vi hjälper gärna till.

I lastområdet utanför fryshus leder varierande lastningscykler och omgivningsklimat till mycket olika luftströmmar och turbulens på ramperna eller kylslussarna, som som är mycket svåra att kalkylera. Resultat: onödiga extrakostnader genom för högt beräknat behov eller, vilket är ännu värre, lösningar som inte håller i praktiken. Därför analyserar våra experter i vår industriservice det individuella behovet på plats, beräknar det specifika apparatbehovet och utarbetar tillsammans med dig en skräddarsydd projektlösning, inklusive placeringen av apparaterna. 

Industriservice: säker investering genom provdrift: Genom tjänsterna som vår industriservice erbjuder kan du vara säker på att investeringen lönar sig, för våra klimatexperter kontrollerar i förväg det planerade konceptet med mobila uthyrningsapparater. Först efter att mätningar har bevisat att luftfuktigheten i området kring rampen och kylslussen styrs perfekt och daggpunkten har sänkts till målvärdet, installeras den slutgiltiga lösningen.

Fler lösningar

Skräddarsydda lösningar för industrikunder:

Skicka en Fråga om vad du letar efter till våra industriexperter. Vi tar kontakt med dig. 

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Avfuktare för luftkonditionering i kyllogistik

Ytterligare tillämpningsexempel för luftkonditionering

 • Arkiv och museer

  Oavsett om det handlar om utställningar eller förvaring – för privata och offentliga museer, samlingar, bibliotek eller arkiv gäller samma sak: rumsklimat och luftkvalitet är de viktigaste faktorerna för att upprätthålla värdefulla utställningsobjekt eller arkivregister.

  Mer information
 • Klimatisering inom fjäderfäuppfödning

  Från en temperatur på 10 grader Celsius försämras äggläggningsförmågan hos hönorna avsevärt. Även inom kycklingproduktionen får temperaturerna under den kalla årstiden inte sjunka allt för lågt. Alla raser är inte så tåliga att de klarar av ett temperaturfall i fjäderfähuset. Därför bör jordbrukarna vara utrustade med ett värmesystem för att klimatvillkoren för djuren även ska vara optimala under...

  Mer information
 • Konditionering vid frysning

  Där något fryses finns det även rinnande vatten När varor fryses spelar därför luftavfuktningen i luftkonditioneringen en stor roll. Trotec Group levererar kraftfulla industriavfuktare för transport- och logistikbranschen som klarar denna uppgift. Dessutom kan du lita på beräkningarna som görs av våra klimatexperter som hjälper dig med utformningen.

  Mer information
 • Processer luftkonditionerar elektronikbranschen

  Många bearbetningsprocesser inom produktionen av elektronikkomponenter och halvledare kräver en extremt torr luft – delvis med daggpunkter långt under 0 °C. Dessa låga daggpunkter kan man lätt nå med kraftfulla adsorptionstorkar, även punktuellt inom en maskin.

  Mer information
 • Processer klimatiserar i industrin

  Vid processklimatiseringen inom industrin används ofta koncept med stationär eller mobil luftavfuktning. Ofta krävs det torrare luft i vissa maskiner, anläggningar eller enskilda arbetsprocesser – konstant och oberoende av omgivningsvillkoren. I detta syfte erbjuder Trotec Group industrikunder kraftfulla adsorptionstorkar.

  Mer information

Trotecs produkter för transport- och logistikbranschen

Användningsexempel för transport- och logistikbranschen

 • Avfuktning och luftrengöring i lagret

  För luftavfuktning erbjuder Trotec Group olika lösningar – kondensationsavfuktare i DH-serien till adsorptionstorkar i TTR-serien. Båda finns som mobila och stationära varianter. Hos oss hittar du rätt avfuktningsteknik för varje varulager och lagerlokal. Innovativa mätdon och datalogger avrundar luftavfuktningskonceptet för lagerhallar och transportområden.   Mer information
 • Konditionering kyllogistik

  I luftkonditioneringen för kyllogistik sänks daggpunkten med luftavfuktare, så att det inte bildas kondensvatten. Trotec Group levererar passande apparater för samtliga krav. Mobila eller stationära lösningar med kondens- eller adsorptionsteknologi står till förfogande.

  Mer information
 • Konditionering vid frysning

  Där något fryses finns det även rinnande vatten När varor fryses spelar därför luftavfuktningen i luftkonditioneringen en stor roll. Trotec Group levererar kraftfulla industriavfuktare för transport- och logistikbranschen som klarar denna uppgift. Dessutom kan du lita på beräkningarna som görs av våra klimatexperter som hjälper dig med utformningen.

  Mer information
 • Lagertält/tälthallar

  Tälthallar och stora lagertält monteras snabbt och till låga kostnader jämfört med konventionella lagerhallar. De enda utmaningarna jämfört med byggnader är – till och med om tälthallarna är isolerade – kondensvatten liksom reglering av luftfuktigheten. Stationära högpresterande torkar med slangsystem för en jämn torrlufttillförsel förhindrar från början att det uppstår problem med fukt.

  Mer information