Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Försvarsteknik
 4. Lagertält/tälthallar

I tälthallar: Förhindra kondensvatten målinriktat

Luftavfuktare skyddar varor och förpackningar i lagertält

Tälthallar och stora lagertält monteras snabbt och till låga kostnader jämfört med konventionella lagerhallar. De enda utmaningarna jämfört med byggnader är – till och med om tälthallarna är isolerade – kondensvatten liksom reglering av luftfuktigheten. Stationära högpresterande torkar med slangsystem för en jämn torrlufttillförsel förhindrar från början att det uppstår problem med fukt.

Tälthallar är en effektiv lösning för lagring av varor. Dessutom är sådana lagertält inte lika dyra som konventionellt byggda hallar. Man sparar dessutom tid för tillstånd eftersom det på många orter räcker att använda det förenklat bygglovsförfarandet. Stabila bärarkonstruktioner av aluminium och stål bildar stommen för tälthallar, PVC-presenningar bildar det yttre skiktet. Om tältet ska vara isolerat tillkommer isoleringselement och isoleringspresenningar.

Typiska problem med tälthallar: Kondensvatten droppar från taket

I en tälthall eller ett stort lagertält bildas det ofta, beroende på utomhustemperaturen, kondensvatten som droppar från taket. Det leder till att pappkartonger mjukas upp och att mögel bildas på pallar, papp och lagergods. Dessutom leder det till korrosionsskador som rost på lagrade metalldelar, gaffeltruckar eller lagerhyllor. Kondensvatten och andra problem som uppstår till följd av hög luftfuktighet är en ständig utmaning under hela året: På sommaren hotar den höga luftfuktigheten på över 80 procent lagergodset och på vintern hotar frostskador genom fukt som tränger in. Ett värmesystem för vinterlager är alltså inte lösningen – och kostar dessutom för mycket energi. Ett professionellt system för luftavfuktning förhindrar däremot på ett pålitligt sätt att det bildas kondensvatten i tälthallen.

Adsorptionsavfuktare skyddar varorna på sommaren och vintern.

Med de stationära adsorptionsluftavfuktarna i TTR-serien erbjuder Trotec starka och mycket ekonomiska lösningar för lagertält: Den torra luften går in och fukt ut, vilket förhindrar att det bildas kondensvatten på tältets tak. Det finns luftavfuktare som av platstekniska skäl kan placeras utomhus med väderskydd eller i containrar utanför tälthallen. För att avfukta de enorma luftmängderna i en tälthall måste den högsta prestandaklassen användas: I Trotecs TTR-serie står adsorptionstorkar av typen TTR 10000 med Trisorp-Dual-funktionsprincip till förfogande. Dessa luftavfuktare avfuktar upp till 9 800 kubikmeter luft per timme, vilket innebär att luftfuktigheten även kan regleras i tälthallar av större mått. TTR-serien övertygar dessutom med en mycket hög avfuktningseffekt även vid låga daggpunktstemperaturer, modern Monoventic-styrningselektronik, premiumventilator, integrerad värmeåtervinning liksom mikroprocessorstyrning med klartextvisning för funktionsövervakning och energimanagement.

Torrlufttillförsel via slangsystem på lagertältets tak

För att reglera luftfuktigheten jämnt i en tälthall installeras i bästa fall ett slangsystem för torrlufttillförsel på taket. Adsorptionsluftavfuktare av typen TTR 10000 förfogar över den effekt som krävs för att föra in torrluft över långa sträckor och transportera bort fuktig luft

Använd vår bästa praxis industriell tjänst

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec

Eftersom varje industriföretag har sina egna karakteristiska processer, system och rum, kräver varje luftbehandlingslösning också en fallspecifik enhetskonfiguration. Sammanfattningsvis är det ofta svårt att beräkna de kombinerade effekterna av luftströmmar, luftfuktighetsförhållanden och temperaturfluktuationer på en rent teoretisk grund, till exempel i slussområden eller på transportbanor. Resultatet: Onödiga merkostnader på grund av överbelastade krav eller - ännu värre - i praktiken otillräckligt fungerande lösningar.

Du kan lita på våra experter

Erfarna luftkonditioneringsspecialister behövs för att exakt beräkna behoven inom industrin och utveckla skräddarsydda koncept för luftkonditionering. Lita på vårt team av experter och tjänsterna inom industritjänsterna: Vi analyserar den individuella behovssituationen tillsammans med dig på plats, bestämmer de specifika enhetskraven och utarbetar en skräddarsydd projektlösning ända fram till den exakta placeringen av enheterna.

Våra industrikonsulter informerar dig gärna personligen på tel. +49 2452 962-777 om vår bästa praxis inom industriservice. Eller så kan du helt enkelt skicka en förfrågan direkt till våra branschexperter med dina personliga krav. Vi svarar snabbt!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Produkter som specifikt förhindrar kondens i tälthallar

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare applikationsexempel för arbetstält / mobila sekretessskärmar

 • Olycksfallsskydd för polis och räddningspersonal

  Vid olyckor, brottsplatser och under katastrofinsatser förhindras räddningspersonalen ofta av nyfikna åskådare. Ju snabbare händelseförloppet fås under kontroll, desto bättre kan räddningspersonalen ta itu med sitt arbete. För detta erbjuder Trotec en mobil lösning för snabb montering: VarioScreen.

  Mer information
 • Vind-/siktskydd för events och gastronomi

  Hos Trotec Group hittar gastronomer, arrangörer och hotellägare en mobil lösning som uppfyller allt som behövs för att skapa skyddade utrymmen för gäster: Med VarioScreen Business står mobila vind- och siktskyddsskärmar till förfogande, som monteras i en handvändning och som kan ställas upp intill varandra i en ändlös rad.

  Mer information
 • Behandlings- och lagertält vid katastrofer

  Trotec optimerar luften i arbetsrum och arbetsprocesser. Inte nog med det, vi kan vid behov även leverera arbetsrum. Till exempel i form av behandlings- och lagertält för statliga nödhjälpsorganisationer och räddningsstyrkor som vid katastrofinsatser kan värmas upp eller kylas.

  Mer information
 • Evakueringsövningar på passagerarfartyg

  Även om passagerarfartyg anses vara ytterst säkra transportmedel måste man ändå vara förberedd för nödsituationer. Internationella bestämmelser som utarbetats under ledning av FN föreskriver att fartygspersonalen inom ramen för säkerhetsåtgärderna även måste genomgå utbildningar för evakueringar. För att kunna öva inför en nödsituation under realistiska förhållanden används dimmaskiner. Dim- och...

  Mer information
 • Evakueringsövning i flygplan

  Även om trafikflygplan tillverkas enligt modernaste standarder är maskinerna inte immuna mot tekniska problem. Om det skulle uppstå en allvarlig situation måste därför besättningen veta exakt vad den ska göra för att skydda passagerarna och sig själva. För sådana nödsituationer förbereds personalen genom särskilda övningar. Det innebär också att vid brand kunna få ut passagerare ur ett rökfyllt...

  Mer information
 • Evakueringsövning på tåg

  Oavsett om en luftkonditioneraranläggning är defekt, motorn är skadad eller om det brinner i en soptunna: Orsaken till en rökutveckling i ett tåg får man oftast först reda på efter att brandsläckningen har avslutats. Fram tills dess måste personalen ombord dock vara lugn och evakuera passagerarna. Under brandskyddsövningar förbereds medarbetarna för nödsituationer. Vid en sådan övning används ofta...

  Mer information
 • Hantering av besökarströmmar vid stora evenemang

  För att spärra av ytor för besökare vid stora evenemang och markera vägar, används ofta metallspärrar. De är inte nödvändiga, om det enbart handlar om optisk orientering. Trotec Group har mobila siktskyddslösningar i programmet som är lätta och tar lite plats och som kan fällas upp på bara några sekunder: VarioScreens.

  Mer information

Trotecs produkter för militärbranschen

Användningsexempel för försvarsteknik

 • Lagertält/tälthallar

  Tälthallar och stora lagertält monteras snabbt och till låga kostnader jämfört med konventionella lagerhallar. De enda utmaningarna jämfört med byggnader är – till och med om tälthallarna är isolerade – kondensvatten liksom reglering av luftfuktigheten. Stationära högpresterande torkar med slangsystem för en jämn torrlufttillförsel förhindrar från början att det uppstår problem med fukt.

  Mer information
 • Torrluftlager

  Kraven på ett torrluftlager är samma inom många branscher: Bakterietillväxt på livsmedel, pulver som klumpar sig och korrosion på metalldelar undviks om den relativa luftfuktigheten konstant hålls under 50 %. Som mögelskydd räcker redan 70 % r.h. Med luftavfuktarna i TTR-serien liksom lämpliga datalogger står system för luftavfuktning till förfogande som på ett pålitligt sätt når målen som ställs...

  Mer information