Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Energileverantörer
 4. Torkning av pellets

Optimala klimatförhållanden: Torkning av pellets

Användare av pelletsuppvärmningar lägger stor vikt vid att bränslets kvalitet är hög. Med de effektstarka adsorptionstorkarna från Trotec skyddas pelletsen mot skadlig fuktighet i luften under produktionen och lagringen.

Satsar man inte på den rätta klimatiseringen i produktions- och lagerutrymmena, måste man räkna med stora skador på produkten. Det gäller även för tillverkningen av pellets. Det biologiska bränslet är speciellt känsligt för en för hög luftfuktighet. Den obehandlade råvaran extraherar fukten ur luften och tar upp den. Resultatet kan bli förintande både för kunden och tillverkaren: fuktfläckar och mögel kan bildas. Även maskinerna i bearbetningsföretagen tar skada av fukten och korroderar. Det lönar sig att satsa på en teknisk uppgradering för att säkra pelletsens kvalitet och skydda produktionsmaskinerna. De stationära adsorptionstorkarna i TTR-serien från Trotec extraherar effektivt och tillförlitligt fukten ur omgivningsluften. 

Förmånlig, effektiv och miljövänlig: Det är så en modern värmeförsörjning ska fungera. Därför är pelletsuppvärmningar mycket omtyckta i nybyggen men även när det gäller omrustning till regenerativa bränslen. En pelletsuppvärmning kan användas utan dåligt samvete samtidigt som kunden blir oberoende av prisutvecklingen för olja och gas. Pellets är egentligen en avfallsprodukt från den träbearbetande industrin. Medan träd avverkas för att sedan vidarebearbetas i sågverken, tar pelletstillverkarna vara på sågspån, bark- och trärester som uppstår under denna bearbetning. Dessa rester rengörs, mals till små bitar med enhetlig storlek och torkas noggrant innan de komprimeras och pressas.

Se upp för en för hög luftfuktighet

Senast vid detta skede i pelletstillverkningen bör man vara noga med en optimal luftkonditionering i företaget. Pellets respektive träflis av vilka det biologiska bränslet pressas, måste vara absolut torrt. Fukthalten får inte vara högre än 10 till 15 procent! Trä är ett känsligt material som ständigt arbetar. Extraherar det för mycket fukt ur luften, uppstår snabbt fuktfläckar och mögel. Och båda delarna kan göra hela produktionen obrukbar. Vid torkningen av pellets bör tillverkarna därför alltid satsa på modern teknik som tillförlitligt bekämpar luftfuktigheten i omgivningen. Trotec är en optimal partner. Trotec erbjuder för alla faser i pelletstillverkningen den passande klimatlösningen: effektstark, tillförlitlig och energieffektiv.

Tillförlitlig torkning tack vare professionell teknik.

Adsorptionstorkarna i TTR-serien från Trotec garanterar optimala klimatförhållanden när det gäller tillverkning och lagring av pellets. De garanterar en hög avfuktningseffekt även vid låga daggpunkter. De högpresterande apparaterna finns både för mobil och för stationär användning. I båda fallen gäller: Alla modeller är extremt hållbara, kräver lite underhåll och är flexibelt konfigurerbara. Avfuktningsaggregaten i TTR-serien har utvecklats och tillverkats enligt de högsta kvalitetskraven i Tyskland. Det betyder exklusiv teknik för högsta kvalitetsanspråk vid produktions- och produktsäkringen. För en kontinuerlig, stabil luftavfuktning rekommenderar vi framför allt de stationära luftavfuktarna i TTR-serien från Trotec. 

Ekonomisk, kontinuerlig avfuktning

Extremt hög kapacitet och ekonomisk drift: Så arbetar TTR-adsorptionstorkarna. De garanterar en effektiv, kontinuerlig avfuktning vid pelletstillverkningen. Och även när de används i pelletsförråd erbjuder de ett tillförlitligt skydd mot fuktfläckar och mögelbildning på produkten. Mängden torrluft kan steglöst regleras, så att de klimatvärden som behövs enkelt kan uppnås med ett tryck på knappen. På grund av den interna värmeåtervinningen samt sorptionsrotorernas höga belastbarhet, räknas luftavfuktarna i TTR-serien till de mest lönsamma i sitt slag.

Fördelarna med luftavfuktningen vid pelletstillverkningen  

 • Noggrann lufttorkning i proffskvalitet "made in Germany" mot mögelbildning och fuktfläckar
 • Som standard utrustad med många olika funktioner och omfattande utrustning
 • Kraftfulla och robusta modeller för stationär eller mobil användning
 • Platsbesparande konstruktion, kräver lite underhåll  
 • Utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris    

Professionell rådgivning

Alltid på plats när det gäller att ta reda på vad som behövs. Experterna hos Trotecs industriservice. Vilka apparater lämpar sig för användningen i produktionshallar? Vilka modeller avfuktar luften optimalt i pelletsförråden? Dessa och andra frågor besvarar våra experter gärna och analyserar tillsammans med dig vilken apparat som är bäst för dina behov. På så sätt säkrar du produktionsförloppen, maskinerna och kvaliteten på dina förråd. 

Fler lösningar

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Omgivningssimulation klimatkammare

  I klimatkammare och vindkanaler måste tre faktorer kunna simuleras på ett optimalt sätt: Lufttemperatur, vindkraft och luftfuktighet. För det senare behöver fordonsindustrin luftavfuktare som fortsätter att vara effektfulla även vid låga daggpunkter under 0° C – dvs. adsorptionsluftavfuktare i högprestandaklassen.

  Mer information
 • Avfuktning och luftrengöring lackering

  När fordonsdelar lackeras måste speciellt följande parametrar kontrolleras: rumstemperatur, luftfuktighet och dammhalt. För detta produktionssteg inom fordonsindustrin erbjuder vi förutom luftavfuktare och värmeaggregat även framtidsorienterade luftrengörare med särskild volymströmsreglering.

  Mer information
 • Avfuktning i tält

  När man ställer upp ett tält eller upprättar andra tillfälliga boenden är det viktigt med goda rumsförhållanden. Det gäller särskilt för tillfälliga bostäder där många människor vistas. Det kan vara tältstäder eller containerbyar för asylsökande, tältläger för ungdomsgrupper, stora tält som fungerar som nattläger vid storevenemang eller containrar som bomöjlighet för säsongsarbetare. Det är...

  Mer information
 • Torkning hygroskopiskt bulkmaterial

  Omväxlande och för hög luftfuktighet kan göra att pulver och granulat klumpar sig – och leda till ökade kostnader. För att hygroskopiskt bulkmaterial inte ska klumpa sig och förstoppa transportvägarna måste all luft i kemi- och läkemedelsproduktion ha föravfuktats. Med adsorptionstorkarna i TTR-serien lyckas du med detta.

  Mer information
 • Torkning efter silorengöring

  Efter rengöringen av lagerbehållare och siloer måste man kunna vara säker på att de torkat helt, så att det nya bulkmaterialet redan från början skyddas mot fukt. Och för att torkningen kan ske så snabbt och ekonomiskt som möjligt rekommenderar vi för avskiljare inom kemi- och läkemedelsindustrin våra högpresterande torkar i TTR-serien.

  Mer information
 • Luftavfuktning på hotell

  Det rätta rumsklimatet är en förutsättning för att gästerna ska trivas på hotellet. För varm och fuktig luft gör att rummen känns kvava och unkna. Ofta uppstår efter kort tid även skador på byggsubstansen och interiören. På tapeterna bildas fuktfläckar, gardiner och sängkläder känns fuktiga och luktar unket och i hörnen växer möglet i värsta fall. Förutom olika servicetjänster bör även en...

  Mer information
 • Luftavfuktning i skridskohallar!

  I varje skridskohall bildas det till följd av temperaturskillnaden mellan luft och is alltid kondensvatten – särskilt om fuktig utomhusluft alltid strömmar in genom kylanläggningen. Lösningen mot att vatten droppar ner isen och byggnadsskador är luftavfuktare. På så sätt förhindras kondensvattenbildning redan i förväg.

  Mer information
 • Torkning av tryckluft

  Produktionsstopp beror oftast på för mycket vattenånga i maskiner och anläggningar och korrosion i rörledningar. För fuktig tryckluft måste därför under alla omständigheter undvikas. En effektiv möjlighet är användningen av effektstarka lufttorkar. Svaret på frågan hur torr tryckluften måste vara för att säkerställa optimala produktionsvillkor och för att skydda maskiner och anläggningar, ligger i...

  Mer information
 • Mobila apparater för VVS-företag

  Många VVS-företag använder mobila apparater från Trotec Group. Här får de allt som behövs från ett enda företag för att kunna fortsätta arbeta om de stationära anläggningarna slutar fungera: mobila värmeaggregat och värmecentraler, mobila luftkonditionerare eller kylaggregat och till och med mätdon för luftkonditionering för övervakning av den mobila klimatlösningen.

  Mer information
 • Luftavfuktning efter sanering

  Med en omfattande sanering snyggs lägenheter och hus upp så att de inom kort hittar en köpare. När det gäller god marknadsföring satsar fastighetsmäklare på denna service. Även husbyggare lägger stort värde på att det nya hemmet är i ett felfritt tillstånd innan de flyttar in. Med byggarbetets och renoveringens framskridande stiger även en glad förväntan hos de blivande invånarna som otåligt...

  Mer information
 • Luftavfuktning i biosalonger

  Biobesökare vill framför allt skjuta undan allt vad vardagsstress heter och i lugn och ro bege sig in i den fiktiva världen. Högljudda röster och oönskade ljuskällor kan vara lika störande som fel temperatur i biosalongen och dålig luft. Eftersom biosalonger är svåra att ventilera, är de i regel utrustade med effektstarka klimatsystem. Men dessa räcker tyvärr inte till för att komma till rätta med...

  Mer information
 • Fuktreglering i gasfördelarstationen

  Följderna av fukt och hög luftfuktighet i gasfördelarstationer är välkända – och kostsamma: Korrosion på rör, trappor och andra metalldelar liksom fuktighetsbetingade stopp i styrningselektroniken kan medföra mycket höga kostnader. För att detta inte ska hända lönar det sig att investera i ett professionellt luftavfuktningssystem.

  Mer information
 • Fuktreglering i gasturbinstation

  Gasturbinkraftverk bidrar avsevärt till kortsiktigt toppbelastningsskydd. För att undvika driftsfel på enskilda gasturbiner på grund av korrosion och elektroniska problem krävs en genomtänkt fuktighetsreglering.

  Mer information
 • Offshore: Förhindra korrosion

  Korroderande metalldelar i gondolen i ett vindkraftverk eller i själva tornet eller vid strömavbrott är tyvärr vanliga fuktskador i offshore-miljöer. De innebär avsevärda merkostnader till följd av ett ökat underhålls- och reparationsbehov eller till och med driftstopp. Dessutom förkortar de anläggningens driftlängd. Strategiskt placerade luftavfuktare, värmeaggregat och ventilatorer avhjälper och...

  Mer information
 • Luftavfuktning i brokonstruktioner!

  Inuti broar och stålställningar, elledningar eller teknikrum som utsätts för hög luftfuktighet. Sedan många år tillbaka har det som alternativ till underhållsintensiv rostskyddsfärg visat sig vara lönsamt att hålla insidan av broar torra med luftavfuktare. För luftavfuktning erbjuder Trotec adsorptionstorkar med varierande kapacitet.

  Mer information