Ångerrätt

Ångerrätt för privat handlande kunder, gäller inte företagskunder.

Du har rätt att inom 30 dagar ångra detta avtal utan att behöva motivera varför.
Ångerfristen är 30 dagar från den dag som du eller en av dig utnämnd tredje part, som inte är fraktbolag, har tagit varorna i besittning.
För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefax: +49 2452 962-92450
E-post: online-se@trotec.com
med en entydig förklaring (t.ex. ett brev som skickats per post, ett telefax eller e-post) om ditt beslut om att du ångrar detta avtal. Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt.

För att iaktta ångerrätten räcker det att du skickar oss meddelandet om utövandet av återkallelserätten innan ångertiden löpt ut.

Undantag från ångerrätten:

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning grundar sig på ett individuellt val eller beslut som fattats av konsumenten är avgörande eller som tydligt är anpassade till konsumentens personliga behov, samt för avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för återlämning, om förseglingen har brutits efter leveransen.

Följderna av utnyttjad ångerrätt

Om du ångrar detta avtal skall vi utan dröjsmål och senast inom 14 dagar då vi mottagit ditt meddelande om att du ångrar detta avtal, återbetala alla betalningar som vi erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av extra kostnader som uppkommit genom att du valt ett annat fraktsätt än det som vi erbjuder i form av bästa standardleverans). För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits; i inget fall ska du stå för avgifterna för denna återbetalning. Vi kan vägra denna återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att varorna returnerats, beroende på vilket som inträffar först.

Varor som kan skickas med paket

Du skall returnera eller överlämna varorna senast inom 30 dagar från den dag du meddelat oss om att du ångrar detta avtal, till 

Trotec GmbH
Logistikzentrum Heinsberg
TOR C
Industrieparkstrasse 1-11
D-52525 Heinsberg

. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på 30 dagar har löpt ut. Du skall stå för de direkta kostnaderna för retur av varorna.

Varor som inte kan skickas med paket

Vi hämtar varorna. Du står för de direkta kostnaderna för retur av varorna upp till EUR 79,00.

Du behöver bara betala för varornas värdeminskning om denna värdeminskning beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

Slut på information om ångerrätt