Jämförelse av teknisk information

Visa alla x BG20 x BG30 x BG40 x BQ16 x OZ-ONE
BG20
BG30
BG40
BQ16
OZ-ONE

Teknisk information Standardleveransomfattning Beräkningsbara mätstorheter... Utrustning, kännetecken och...

Du sparar: 450,00 Kr

2.199,95 Kr 1.749,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

Du sparar: 350,00 Kr

1.399,95 Kr 1.049,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

Du sparar: 300,00 Kr

1.649,95 Kr 1.349,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

Du sparar: 300,00 Kr

2.099,95 Kr 1.799,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

5.899,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

Teknisk information
Allmänt
Artikelnummer 3.510.205.060 3.510.205.064 3.510.205.068 3.510.205.090 3.510.006.110
Kolmonoxid
Mätområde | Kolmonoxid 0-1 000 ppm
Precision | Kolmonoxid ±5 % eller ±10 ppm
Upplösning | Kolmonoxid 1 ppm
Sensortyp Stabiliserad elektrokemisk gasspecifik (CO)
Uppvärmningslängd | Kolmonoxid < 20 s
HCHO formaldehyd
Mätområde min. | Formaldehyd [ppm] 0
Mätområde max. | Formaldehyd [ppm] 5
Upplösning | Formaldehyd [ppm] 0,01
Mätområde min. | Formaldehyd [mg/m³] 0
Mätområde max. | Formaldehyd [mg/m³] 5
Upplösning | Formaldehyd [mg/m³] 0,01
Precision ± | Formaldehyd [% FS (full scale)] 5
TVOC (Total Volatile Organic Compound)
Mätområde min. | TVOC [ppm] 0
Mätområde max. | TVOC [ppm] 9,99
Upplösning | TVOC [ppm] 0,01
Mätområde min. | TVOC [mg/m³] 0
Mätområde max. | TVOC [mg/m³] 9,99
Upplösning | TVOC [mg/m³] 0,01
Precision ± | TVOC [% FS (full scale)] 10
Brännbara gaser
Precision | Brännbara gaser 50 ppm 50 ppm
Standardkalibrering Metan Metan
Larmtröskel 10 % nedre exponeringsgräns (LEL) x10:
0 till 100 ppm, 100 till 400 ppm,
400 till 700 ppm, 700 till 1.000 ppm,
x100:
0 till 1.000 ppm, 1.000 till 4.000 ppm,
4000 till 7.000 ppm, 7.000 till 10.000 ppm,
Larmnivå max. 40 % nedre exponeringsgräns (LEL) x10: >1000, x100: >10000
Uppvärmningslängd ca 60 s ca. 40 s
Mätområde min. | metan [ppm] 0
Mätområde max. | metan [ppm] 10 000
Aktiveringstid [s] 2
Känslighet <10 ppm
Minneshantering
Dataminne intern Flash För 10 mätvärden
Gränssnitt
Hörlursanslutning 3.5 klinka
USB
Hörlursanslutning 3,5 mm klinka
Display
LCD
Monokrom
Multifunktions-LED
Dual LCD, 3 siffrig
bakgrundbelyst
Husutförande
Plast
Svanhalssond Längd ca 40 cm Längd ca 40 cm
Driftlängd
ca 8 timmar
ca h [Std.] 8
Ca 8 h
Laddningstid
Ca 3 h
Energiförsörjning
Intern (batteri)
Batterityp 1 x 9V blockbatteri 3 x 1,5 V, C 1 x 3,7 V Li-jon-batteri internt 1 x 9 V blockbatteri
internt (batteri) - 4 x AAA 1.5V
Omgivningsvillkor
Drift - min. temperatur [°C] 0 0 0
Drift - max. temperatur [°C] 50 50 40
Drift - min. rel. luftfuktighet [%] 0 10
Drift - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 99 90 85 80
Lager - min. temperatur [°C] -30 -10 -10
Lager - max. temperatur [°C] 60 60 60
Drift - min. rel. luftfuktighet [%r.F.] 10
Drift min. | Temperatur [°C] 0
Drift max. | Temperatur [°C] 50
Lagring - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 80
Ozon (O3) [ppm]
Mätvärde max. | ozon (O3) [ppm] 1
Mätvärde min. | Ozon (O3) [ppm] 0
Noggrannhet [ppm] | ozon (O3) [ppm] <0,1 ppm: ±0,02 ppm eller ±10 % av aktuellt mätvärde
Ozon (O3) [µg/m³]
Mätvärde min. | ozon (O3) [µg/m³] 0
Mätvärde max. [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] (text) 1 996 (vid 20 °C och 1 013 hPa)
Noggrannhet [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] <200 µg/m³: ±40 µg/m³ eller ±10 % av aktuellt mätvärde
Lufttemperatur [°C]
Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] 0
Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] 50
Upplösning [°C] 0,1
Precision ± | Lufttemperatur [°C] 0,6
Lufttemperatur [°F]
Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] 32
Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] 122
Upplösning [°F] 0,1
Precision ± | Lufttemperatur [°F] 1,2
Relativ luftfuktighet (%)
Precision 0 % - 10 % [%] 5
Precision 10 % - 70 % [%] 3
Precision 70 % - 99,9 % [%] 5
Mätområde min. | Relativ luftfuktighet [%] 0
Mätområde max. | Relativ luftfuktighet [%RF] 99,9
Upplösning | Relativ luftfuktighet [%] 0,1
Apparatstyrning
Tryckknappar
Mått
Längd (utan förpackning) [mm] 160 221 45 35
Bredd (utan förpackning) [mm] 40 24 60 55
Höjd (utan förpackning) [mm] 56 72 220 230
Vikt
(utan förpackning) [kg] 0,18 0,52
(utan förpackning) - inkl. batterier [kg] 0,428
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
Mätinstrument
Väska/Bältesväska
Bruksanvisning
Laddare
Batteri/-er
Förvaringsbox
Kort handbok
Kalibreringscertifikat
Transportväska
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
Kolmonoxid [ppm]
Brännbara gaser [indikativperkoncentrationsberoendeton]
brandfarliga gaser
HCHO
TVOC
Ozon (O3) [ppm]
Lufttemperatur [°C]
Lufttemperatur [°F]
Relativ luftfuktighet [%]
Funktioner och utrustning
Maximalvärdesvisning
Individuell kalibrering genom steglös intensitetsreglering
Realtid-mätvärdevisning
Minimalvärdesvisning
Batteristatusvisning
¼-tums stativgänga
Mätvärdeshållfunktion
Vibrationslarm
Hörlursanslutning
Auto-Zero-funktion
Svanhalssond (40 cm)
Larmfunktion akustisk (larmfrekvens i förhållande till gaskoncentrationen)
Svanhalssond
Minne för tio mätvärden
Larmfunktion optisk
Larmfuktion akustisk
Display med bakgrundsbelysning
Avstängningsautomatik
Tidsviktat medelvärde (8h)
Korttidsgränsvärde (15 min)
Daggpunktsvisning
Visning av våtkuletemperatur
Displaybelysning
Larmfunktion
°C-°F-omkoppling
Stativanslutning
Utrustning, kännetecken och funktioner
Intern sensorik
HCHO
TVOC
Funktioner och utrustning
Minimalvärdesvisning
Maximalvärdesvisning
Realtid-mätvärdevisning
Mätvärdeshållfunktion
Avstängningsautomatik
Display med bakgrundsbelysning
Batteristatusvisning

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig