Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

VDL – Trotec Service Division

Tjänster för bevarande av byggnaders värde

För tusentals kunder är VDL en kompetent partner för bevarande av byggnaders värde. Vi erbjuder ett omfattande tjänstepaket där skadeprevention, skadeanalys och skadeavhjälpning ingår.

Med en bred tjänsteportfölj och som erfaren tjänsteleverantör inriktar sig VDL sedan 1992 på att bevara byggnaders värde och processoptimera anläggningar. Inom detta område är vi en av de mest efterfrågade specialisterna på den internationella marknaden. Tusentals kunder inom industrin, försäkringsmarknaden och den offentliga verksamheten drar fördel av vår mångåriga erfarenhet. Inom dessa områden utför vi över 20 000 uppdrag per år över hela Europa.

Structure Diagnostic Services - 7 000 insatser per år

Under varumärket SDS – Structure Diagnostic Services – erbjuder VDL mättekniktjänster över hela världen inom områdena byggnadsdiagnostik, läckagelokalisering och kvalitetssäkring. Med över 7 000 mätteknikuppdrag per år räknas VDL internationellt till en av de ledande tjänsteleverantörerna inom branschen.

Nätverk med produktutveckling och utbildningsområdet

Som del av Trotec Group ingår VDL i ett intelligent nätverk: Det gör att erfarenheterna från den praktiska diagnostikverksamheten integreras i arbetet på utvecklingsavdelningen hos Trotec Trade Division . Tack vare ett nära samarbete identifieras luckor snabbt och sluts med innovativa produktlösningar.
Som kund drar du nytta av våra experters fackkunskaper, även direkt på utbildningar och kurser som hålls av Trotec Consult inom områdena sanering, byggnadsdiagnostik och emissionsmätteknik.

Sanering ingår

Förutom att diagnostisera saneras även skadorna: Om det uppstår en skada kan saneringsavdelningen på VDL snabbt och pålitligt hjälpa till vid brand- och vattenskadesanering. Vi använder oss av lokala hantverksföretag. På så sätt reduceras den logistiska vägen till ett minimum och kostnaderna minskar. Hundratals försäkringsbolag, kommuner och myndigheter använder sig sedan över 20 år av VDL.

VDL:s huvudområden för kunder från industri, byggnadssektor, försäkring och förvaltning:

Diagnostik, underhåll och reparation med ett världsomspännande unikt spektrum av mät- och diagnosmetoder. Huvudfokus: Termografi, läckagelokalisering, tillståndsdiagnostik och spårning av byggskador. Kompetent sanering av byggnader och innehåll vid mögel eller vatten- och brandskador. Full saneringsservice för skador i utlandet på speciellt känslig och värdefull lös och fast egendom. Allt från ett företag – över hela Europa.

VDL:s säte:

Tyskland

Heinsberg

von der Lieck GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Tel: +49 2452 962-120
Fax: +49 2452 962-220

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Webbplatskarta
Social