Dränkbara pumpar i TWP-E-serien

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

DRÄNKBARA PUMPAR

Klarvatten eller smutsvatten - vi har alltid den bästa lösningen

Våra dränkbara pumpar för klar- och smutsvatten är effektiva och driftsäkra ”undervatten”-pumpar och klarar lätt av stora transportmängder. De är mångsidigt användbara och kan sättas in för bevattnings- och avvattningsuppgifter i rent till starkt nedsmutsat vatten. T.ex. för att pumpa vatten ur sjöar, dammar, floder, pumpa över eller tömma pooler, dammar, cisterner, regnvattentunnor eller för att pumpa vatten ur översvämmade källare.

Beroende av om det handlar om klart vatten eller smutsvatten, plana eller djupa ytor, små eller stora smutspartiklar - rekommenderas en pumplösning som är skräddarsydd för just dina behov. Klarvattenpumpar lämpar sig för pooler, simbassänger, bäcken, cisterner och brunnar medan dränkbara pumpar för smutsvatten pumpar starkt nedsmutsat vatten med en kornstorlek på upp till 25 mm. Därför skiljer vi exempelvis på ytsugande dränkbara pumpar för klarvatten och dränkbara pumpar för smutsvatten.


Skillnaden mellan dränkbara pumpar för klarvatten och dränkbara pumpar för smutsvatten:

Dränkbara pumpar för klarvatten:

Dränkbara pumpar för klarvatten används för en effektiv ut- och ompumpning av vätskor som är rena eller bara lätt förorenade med smutspartiklar, exempelvis spillvatten från hushåll, regn- och lakvatten, läckande tvättmaskiner samt för att tömma pooler. Hur stora smutspartiklarna maximalt får vara utan att pumpen skadas, anges med måttet ”maximal kornstorlek”.

En speciell fördel med de dränkbara pumparna för klarvatten är möjligheten till ”ytsugning”. Med denna tekniska egenskap kan utpumpning ske ned till speciellt låga vattennivåer på bara några millimeter – restvatten kan torkas upp för hand. Den minimala uppsugningsnivån, alltså den lägsta möjliga nivån vid vilken vatten över huvud taget kan pumpas ut, anges i pumpens tekniska data.

Dränkbara pumpar för smutsvatten:

Dränkbara pumpar för smutsvatten transporterar starkt förorenat vatten som förekommer exempelvis vid tömning av trädgårdsdammar, bäcken eller cisterner, vid utpumpning av bygg- eller smutsvattengropar, vid uppsugning av vatten ur sjöar, dammar och floder samt vid nöddränering till följd av översvämning. Även här bestämmer den ”maximala kornstorleken” den maximala diametern på föroreningar som den pumpade vätskan får innehålla. Naturligtvis kan de dränkbara pumparna för smutsvatten även pumpa klart vatten. 

Förutom de ovan nämnda, typiska användningstillfällena, omfattar användningsområdet för de dränkbara pumparna för smutsvatten avvattning under svåra och extrema förhållanden. Pga. den högutvecklade tekniken är dessa pumpar en oumbärlig hjälp vid utpumpning av bygg- och smutsvattengropar samt vid nöddränering till följd av översvämning.

Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse
Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse
Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse

I klart vatten får bara smutspartiklar med en diameter på max. 5 mm finnas. För att uppnå ett resultat, där man kan torka upp restvattnet för hand, kan en ytsugande dränkbar pump för klarvatten från Trotec pumpa ut vattnet på en plan yta ned till en restvattennivå på 3 mm.

Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse
Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse
Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse

I smutsvatten får t.ex. små stenar, träbitar eller jordklumpar med en diameter på upp till 25 mm förekomma. De effektstarka dränkbara pumparna för smutsvatten från Trotec pumpar ut vattnet till en restvattennivå på 35 mm.


Översikt: Vilken dränkbar pump från Trotec lämpar sig bäst för vilken användning?

Typ av dränkbar pump: Dränkbar pump för klarvatten Dränkbara pumpar för smutsvatten
Användningsområden TWP 4005 E TWP 4025 E TWP 7025 E
För klart, lätt förorenat vatten
För starkt förorenat vatten
Lätt klorerat vatten
Källarutrymmen
Läckage tvättmaskin
Regnvattentunnor
Damm/naturbassäng
Vattentunnor
Översvämning
Liten byggrop

Transporthöjd och transportmängd av våra dränkbara pumpar i jämförelse:

Transporthöjd och transportmängd av våra dränkbara pumpar i jämförelse

Märkeskvalitet till ett förmånligt pris

Pålitliga, kraftfulla och lämpliga för många olika användningsområden: Detta är kvalitetsegenskaperna för dränkbara pumpar från Trotec. Tack vare deras stora effekt klarar de även extrema krav. HighPerformance i alla avseenden. Vi står för märkeskvalitet och professionella lösningar med ett utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris!


Vårt program för dränkbara pumpar

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social